fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Pojemność elektryczna. Kondensatory.


Pojemność elektryczna

- jest to stosunek ładunku znajdującego się na przewodniku do wywołanego przez ten ładunek potencjału. Stosunek ten charakteryzuje zdolność gromadzenia ładunku elektrycznego przez odizolowany przewodnik. Jednostka pojemności elektrycznej jest farad.
wzór pojemność elektryczna

Farad

Farad określa pojemność takiego przewodnika, w którym ładunek 1C wytwarza potencjał 1V
farad jednostka pojemności

Kondensator

Kondensator, to układ dwóch przewodników mających równe, lecz różnoimienne ładunki; przewodniki noszą nazwę okładek; kondensator służy do gromadzenia ładunku elektrycznego; pojemność kondensatora zależy od kształtu i wymiarów okładek, ich wzajemnej odległości oraz od rodzaju ośrodka wypełniającego przestrzeń między okładkami
Symbol kondensatora
symbol kondensatora

Względna przenikalność elektryczna

Względna przenikalność elektryczna, jest to stosunek pojemności kondensatora z dielektrykiem znajdującym się między jego okładkami do jego pojemności, gdy między okładkami jest próżnia.
przenikalnośc elektryczna

Pojemność kondensatora płaskiego

Wzór na pojemność kondensatora płaskiego
wzór pojemność kondensatora płaskiego

Pojemność odosobnionej kuli

wzór pojemność odosobnionej kuli

Łączenie kondensatorów


Połączenie równoległe kondensatorów

W połączeniu równoległym kondensatorów wszystkie okładki kondensatorów mają ten sam potencjał, czyli napięcie U jest dla każdego z nich jednakowe. Ładunek zgromadzony w połączeniu rozkłada się na kondensatorach proporcjonalnie do ich pojemności. Pojemność układu równa jest sumie pojemności kondensatorów tworzących połączenie. Połączenie to służy do zwiększania pojemności
schemat połączenie równoległe kondensatorów

Połączenie szeregowe kondensatorów

W połączeniu szeregowym kondensatoró wszystkie kondensatory połączenia mają ten sam ładunek. Potencjał na każdym z kondensatorów jest odwrotnie proporcjonalny do ich pojemności. Suma potencjałów poszczególnych kondensatorów jest równa potencjałowi połączenia. Odwrotność pojemności połączenia szeregowego jest równa sumie odwrotności pojemności poszczególnych kondensatorów układu. Pojemność układu jest mniejsza od najmniejszej pojemności kondensatora wchodzącego w skład połączenia szeregowego. Połączenie to stosuje się do uzyskiwania mniejszych pojemności.
schemat połączenie szeregowe kondensatorów

Energia naładowanego kondensatora

wzór energia naładowanego kondensatora
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz