fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Praca, moc, energia.

Praca

-stałej siły F wyraża się iloczynem skalarnym siły F i wektora przesunięcia s. Praca jest wielkością skalarną.
wzor na prace
Z podanego wzoru wynika, że praca może przyjmować wartości dodatnie jak i ujemne oraz być równa zeru pomimo działania siły. Praca jest dodatnia, gdy kąt pomiędzy wektorem siły i przesunięcia jest mniejszy od 90stopni, gdy jest większy to praca przyjmuje wartość ujemną. Dla kąta równego 90 stopni - kierunek siły jest prostopadły do kierunku przesunięcia- wynosi zero. Na przykład praca wykonana przez siłę ciężkości jest dodatnia przy spadku ciała, ujemna podczas podnoszenia ciała do góry, równa zeru przy przesuwaniu ciała po torze poziomym.

Dżul

- symbol(J), to jednostka pracy. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu ciała o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły. Co zapisujemy 1J=1Nm

Jak odczytać wartość pracy z wykresu F(s)?

Wielkość pola pod wykresem działającej na ciało siły F podczas przemieszczenia s jest wartością wykonanej pracy
a) gdy siła jest stała
wielkość pola pod wykresem działającej na ciało siły
b) gdy wartość siły wzrasta proporcjonalnie do przesunięcia
wielkość pola pod wykresem działającej na ciało siły
c) gdy wartość siły jest zmienna podczas przesunięcia
świelkość pola pod wykresem działającej na ciało siły
Niezależnie od przypadku należy policzyć wartość pola pod wykresem F(s)

Siły zachowawcze

- jeżeli praca danej siły nie zależy od drogi, ale tylko od położenia punktu początkowego i końcowego przesuwanego ciała, to siła ta jest siłą zachowawczą. Pracę wykonana przez siły zachowawcze można odzyskać stosunek przeciwieństwie do pracy wykonanej przez siły niezachowawcze. Na przykład praca siły tarcia ulega rozproszeniu- pod wpływem tarcia wydziela się ciepło, które jest tracone bezpowrotnie.

Moc

- stosunek wartości pracy do czasu, w którym została wykonana nazywamy. Wielkość ta służy do porównywania układów pod względem szybkości wykonywania pracy.
wzor na mocy

1 Wat (1W)

- jest to moc urządzenia, które w ciągu 1 sekundy wykonuje prace 1 dżula.
definicja wat

1 koń mechaniczny (1KM)

- jest to moc urządzenia, które w ciągu 1 sekundy podnosi ciało o masie 75kg na wysokość 1 metra. 1KM=736W

Energia

to wielkość fizyczna, informująca o zdolności ciała (układu) do wykonania pracy. Jednostką energii jest dżul (J).

Energia potencjalna

ciała (układu) to energia, która zależy od jego położenia w stosunku do innych ciał (układów). Ulega ona zmianie, gdy zmienia się położenie ciała (układu) względem obranego punktu odniesienia.
Przykład: ciało znajdujące się na pewnej wysokości h ma energię potencjalną ciężkości opisaną zależnością
wzor energia potencjalna

Energia potencjalna sprężystości

posiadają ją ciała, pomiędzy którymi występuje oddziaływanie sprężyste. Wartość energii potencjalnej sprężystości jest wprost proporcjonalne do kwadratu wydłużenia (na przykład ściśnięta lub rozciągnięta sprężyna)
wzor energia potencjalna sprężystości

Wyprowadzenie zależności na energię zgromadzoną w sprężynie (energię potencjalną sprężystości)

wyprowadzenie zależności na energię potencjalna sprężystości

Energia kinetyczna

- jest to energia związana z ruchem ciała. Jej wartość jest wprost proporcjonalna do masy ciała i kwadratu jego szybkości.
wzór na energie kinetyczną

Zasada zachowania energii

-w układzie izolowanym suma składników wszystkich rodzajów energii całości (suma energii wszystkich jego części) układu jest stała (nie zmienia się w czasie).
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz