fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Prąd elektryczny- wzory, prawa

SEM (siła elektromotoryczna ogniwa)

-charakteryzuje ogniwo pod względem zdolności do wykonania pracy na przemieszczenie ładunku
SEM (siła elektromotoryczna ogniwa)
Źródłem SEM jest urządzenie, w którym nieelektryczna energia może być w sposób ciągły zamieniana na energię elektryczną

Natężenie prądu elektrycznego

nazywamy stosunek ładunku elektrycznego przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu, w którym ten ładunek przepłynął.
wzor natężenie prądu elektrycznego

Prawo Ohma

natężenie prądu (I) przepływającego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia (U) przyłożonego na jego końcach.
wzor prawoa Ohma

Opór elektryczny przewodnika

nazywamy, stały dla tego przewodnika w danej temperaturze, stosunek napięcia do natężenia prądu
wzor opór elektryczny przewodnika

Zależność oporu przewodnika od wymiarów geometrycznych

opór elektryczny przewodnika jest wprost proporcjonalny do jego długości, odwrotnie proporcjonalny do pola powierzchni jego przekroju poprzecznego oraz zależy od rodzaju materiału, z którego jest wykonany przewodnik
wzor oporu przewodnika od wymiarów geometrycznych

Zależność oporu przewodnika od temperatury

wzor opór przewodnika od temperatury

Prawo Ohma dla całego obwodu

Natężenie prądu płynącego w obwodzie jest wprost proporcjonalne do siły elektromotorycznej, a odwrotni proporcjonalne do całkowitego oporu obwodu.
wzor prawo Ohma dla całego obwodu

Pomiar napięcia (woltomierz)

pomiar napięcia wykonuje się woltomierzem, który dołącza się równolegle do punktów obwodu. Woltomierz powinien mieć opór bardzo duży w stosunku do oporów innych elementów obwodu. schemta pomiar napięcia (woltomierz)
Zmiana zakresu pomiaru woltomierz odbywa się przez włączenie szeregowo do woltomierza dużych oporów.

Pomiar natężenia (amperomierz)

pomiar natężenia prądu wykonuje się amperomierzem, który dołącza się w obwód szeregowo. Amperomierz powinien mieć jak najmniejszy opór.
schemta pomiar natężenia (amperomierz)
W celu zmiany zakresu skali amperomierza stosuje się włączane do niego równolegle opory zwane bocznikami.

I prawo Kirchhoffa

Suma natężeń prądów wpływających do punktu węzłowego jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego punktu.
wzor I prawo Kirchhoffa

II prawo Kirchhoffa


Suma algebraiczna sił elektromotorycznych (SEM) i spadków napięć w obwodzie zamkniętym jest równa zero.
wzor II prawo Kirchhoff

Połączenie szeregowe oporników

W połączeniu szeregowym odbiorników opór zastępczy jest równy sumie oporów poszczególnych odbiorników
wzor połączenie szeregowe oporników
Cechy połączenia: przez każdy opornik wchodzący w skład połączenia przepływa prąd o tym samym natężeniu. Suma spadków napięcia na poszczególnych opornikach połączenia jest równa napięciu przyłożonemu do połączenia. Połączenie to stosuje się w celu zwiększenia oporu.

Połączenie równoległe oporników


W połączeniu równoległym odbiorników odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporów poszczególnych odbiorników.
wzor połączenie równoległe oporników
Cechy połączenia: na każdym oporze wchodzącym w skład połączenia jest ten sam spadek napięcia, który jest równy napięciu przyłożonemu do połączenia. Suma natężeń prądów przepływających przez elementy połączenia jest równa natężeniu prądu wpływającego do połączenia. Połączenie stosuje się w celu zmniejszenia oporu. Uzyskany opór jest mniejszy od najmniejszego wchodzącego w skład połączenia.

Wyprowadzenie wzoru na opór zastępczy połączenia szeregowego

Z drugiego prawa Kirchhoffa wynika
wyprowadzenie wzoru na opór zastępczy połączenia szeregowego

Wyprowadzenie wzoru na opór zastępczy połączenia równoległego

Z pierwszego prawa Kirchhoffa wynika
wyprowadzenie wzoru na opór zastępczy połączenia równoległego

Połączenie szeregowe źródeł napięcia

Biegun ujemny pierwszego źródła połączony jest z biegunem dodatnim drugiego źródła, biegun ujemny drugiego źródła połączony jest z biegunem dodatnim kolejnego źródła i tak dalej. Wypadkowa siła elektromotoryczna tego układu jest sumą sił elektromotorycznych poszczególnych źródeł napięcia. Opór wewnętrzny układu jest sumą poszczególnych oporów źródeł
połączenie szeregowe źródeł napięcia

Połączenie równoległe źródeł napięcia

Bieguny dodatnie wszystkich źródeł połączone są do jednego zacisku układu a ujemne do drugiego. Siała elektromotoryczna układu jest równa sile elektromotorycznej pojedynczego źródła. Odwrotność oporu wewnętrznego połączenia jest równa sumie odwrotności oporów wewnętrznych poszczególnych źródeł.
połączenie równoległe źródeł napięcia

Praca prądu stałego

Praca prądu stałego przepływającego przez przewodnik jest równa iloczynowi napięcia (U), natężenia (I) przepływającego prądu i czasu przepływu (t)
wzor praca prądu stałego

Wyprowadzenie wzoru na pracę prądu stałego


wyprowadzenie wzoru na pracę prądu stałego

Praca prądu stałego wyrażona przez natężenie

Praca prądu stałego przepływającego przez przewodnik jest równa iloczynowi kwadratu natężenia prądu, oporu przewodnika i czasu przepływu
wzor praca prądu stałego wyrażona przez natężenie

Moc prądu stałego

Moc prądu stałego przepływającego przez przewodnik jest równa iloczynowi napięcia (U) i natężenia (I) przepływającego prądu
wzor moc prądu stałego

Moc prądu stałego wyrażona przez natężenie

Moc prądu stałego przepływającego przez przewodnik jest równa iloczynowi kwadratu natężenia tego prądu (I) i oporu przewodnika (R)
wzor moc prądu stałego wyrażona przez natężenie

Wat

Jednostką mocy w układzie SI jest wat (W) czyli dżul na sekundę, jeżeli podstawi się wartość dżula w jednostkach elektrycznych to
wat
czyli wat jest mocą prądu stałego o natężeniu 1A(ampera) przy napięciu 1V (wolta)

Kilowatogodzina (kWh)

Kilowatogodzina (kWh) jest to jednostka pracy prądu elektrycznego, która odpowiada pracy prądu stałego o mocy 1 kW (kilowata) w czasie 1h(godziny). Jedna kilowatogodzina odpowiada 3600J(dżulom)
kilowatogodzina (kWh)

Prawo Joule'a

Ilość energii cieplnej (Q) wydzielonej w przewodniku, przez który przepływa prąd elektryczny, jest równa iloczynowi napięcia na końcach przewodnika (U), natężenia przepływającego prądu (I) i czasu przepływu (t)
wzor perawo Joule

Sprawność urządzenia elektrycznego

Miarą sprawności urządzeń elektrycznych jest stosunek mocy użytecznej do mocy pobranej (włożonej)
wzor sprawność urządzenia elektrycznego
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz