fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Prawo Ohma.

Prąd elektryczny

Prąd elektryczny, to uporządkowany ruch cząstek naładowanych odbywający się pod wpływem działania na te cząstki pola elektrycznego (różnicy potencjałów). W metalach nośnikiem ładunku są swobodne elektrony, w cieczach (elektrolitach) są to dodatnie i ujemne jony. W gazach nośnikami ładunku elektrycznego są elektrony i jony (na przykład wyładowanie atmosferyczne). Przyjęto umowę, by kierunek prądu oznaczać tak jakby jego nośnikami były ładunki dodatnie- ruch odbywa się z obszaru o wyższym potencjale do obszaru o niższym potencjale.

Warunek przepływu prądu elektrycznego w przewodniku

Warunkiem przepływu prądu elektrycznego w przewodniku, jest istnienie pola elektrycznego, będącego wynikiem wytworzenia w różnych punktach przewodnika różnych potencjałów. Gdy potencjały wyrównają się pole elektryczne w przewodniku zanika i uporządkowany ruch elektronów ustaje.

SEM (siła elektromotoryczna ogniwa)

SEM charakteryzuje ogniwo pod względem zdolności do wykonania pracy na przemieszczenie ładunku
wzór SEM
Źródłem SEM jest urządzenie, w którym nieelektryczna energia może być w sposób ciągły zamieniana na energię elektryczną.

Natężenie prądu elektrycznego

Natężeniem prądu elektrycznego, nazywamy stosunek ładunku elektrycznego przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu, w którym ten ładunek przepłynął.
wzór natężenie prądu elektrycznego

Prawo Ohma

Natężenie prądu przepływającego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego na jego końcach.
wzór prawo Ohma

Opór elektryczny przewodnika

Oporem elektrycznym przewodnika, nazywamy stały (dla tego przewodnika w danej temperaturze) stosunek napięcia do natężenia prądu
wzór opór elektryczny, prawo ohma

Zależność oporu przewodnika od wymiarów geometrycznych

Opór elektryczny przewodnika jest wprost proporcjonalny do jego długości, odwrotnie proporcjonalny do pola powierzchni jego przekroju poprzecznego oraz zależy od rodzaju materiału, z którego jest wykonany przewodnik.
wzór na opór elektryczny przewodniak

Zależność oporu przewodnika od temperatury

wzór zależność oporu przewodnika od temperatury

Prawo Ohma dla całego obwodu

Natężenie prądu płynącego w obwodzie jest wprost proporcjonalne do siły elektromotorycznej, a odwrotni proporcjonalne do całkowitego oporu obwodu.
wzór prawo Ohma dla całego obwodu

Pomiar napięcia (woltomierz)

Pomiar napięcia wykonuje się woltomierzem, który dołącza się równolegle do punktów obwodu. Woltomierz powinien mieć opór bardzo duży w stosunku do oporów innych elementów obwodu.
pomiar napięcia podłaczenie woltomierza
Zmiana zakresu pomiaru woltomierz odbywa się przez włączenie szeregowo do woltomierza dużych oporów.

Pomiar natężenia (amperomierz)

Pomiar natężenia prądu wykonuje się amperomierzem, który dołącza się w obwód szeregowo. Amperomierz powinien mieć jak najmniejszy opór.
podłączenie amperomierza, pomiar natężenia
W celu zmiany zakresu skali amperomierza stosuje się włączane do niego równolegle opory zwane bocznikami.
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz