fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Przemiany gazowe

Przemianą gazu doskonałego

nazywamy proces zachodzący dla stałej masy gazu. W wyniku procesu zmianie ulegają pewne parametry stanu gazu, przy czym jeden z parametrów pozostaje stały.

Przemiana izotermiczna

Podczas tej przemiany temperatura gazu nie zmienia się(T=const).

Prawo Boyle'a-Mariotte'a

Dla danej stałej masy gazu iloczyn jego ciśnienia i objętości jest wielkością stałą.
przemiany gazu prawo Boyle'a-Mariotte'a

Izoterma

to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałej temperaturze. Przykładem izotermy jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonej temperatury, czyli przemiana izotermiczna

Wykresy przemiany izotermicznej

w układach współrzędnych przedstawiają izotermy
p-V,
izoterma przemiany gazu p-V
p-T
izoterma przemiany gazu p-T
V-T
izoterma przemiany gazu V-T

I zasada termodynamiki

dla przemiany izotermicznej przybiera postać:
wzór I zasada termodynamiki dla przemiany izotermicznej
Przykładem takiej przemiany jest bardzo powolne sprężanie gazu w naczyniu o ściankach dobrze przewodzących ciepło (temperatura gazu jest wówczas równa temperaturze otoczenia).

Przemiana izobaryczna


Podczas tej przemiany ciśnienie gazu nie ulega zmianie (p=const)

Prawo Guy-Lusaca:


Dla danej stałej masy gazu iloraz jego objętości i temperatury bezwzględnej jest wielkością stałą.
przemiany gazu doskonałego ściąga na komórki

Izobara

to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałym ciśnieniu. Przykładem izobary jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonego ciśnienia, czyli przemiana izobaryczna

Wykresy przemiany izobarycznej

w układach współrzędnych przedstawiają izobary
p-V
przemiany gazu doskonałego izobara p V
p-T
przemiany gazu doskonałego izobara p T
V-T
przemiany gazu doskonałego izobara V T

I zasada termodynamiki dla przemiany izobarycznej przybiera postać:

wzór I zasada termodynamiki dla przemiany izobarycznej
Przykładem takiej przemiany jest ogrzewanie gazu w szczelnym naczyniu, które zamknięte jest ruchomym tłokiem mogącym się swobodnie przesuwać.

Praca w przemianie izobarycznej

wzór na pracę w przemianie izobarycznej
wzór na pracę w przemianie izobarycznej wykres pV izobara
Pole powierzchni pod wykresem przemiany w układzie

p-V

ma sens fizyczny pracy wykonanej przez gaz

Przemiana izochoryczna

Podczas tej przemiany objętość gazu nie ulega zmianie (V=const)

Prawo Charlesa:

Dla danej stałej masy gazu iloraz jego ciśnienia i temperatury bezwzględnej jest wielkością stałą.
przemiana izochoryczna

Izochora

to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałej objętości. Przykładem izochory jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonej objętości, czyli przemiana izochoryczna
Wykresy przemiany izochorycznej w układach współrzędnych przedstawiają izochory
p-V
przemiana izochoryczna wykres pV
p-T
przemiana izochoryczna wykres pT
V-T
przemiana izochoryczna wykres VT

I zasada termodynamiki dla przemiany izochorycznej przybiera postać:

wzór I zasada termodynamiki dla przemiany izochorycznej
W przemianie izochorycznej objętość nie ulega zmianie, więc gaz nie wykona pracy. Dochodzi do wymiany ciepła. Przykładem takiej przemiany jest ogrzewanie gazu w szczelnie zamkniętym naczyniu, zbudowanym z materiału o bardzo małej rozszerzalności cieplnej.

Ciepło właściwe i molowe

Ciepło właściwe

informuje, jaka ilość ciepła należy dostarczyć substancji o masie 1kg, aby zwiększyć jej temperaturę o 1 K
wzór ciepło właściwe

Ciepło molowe

informuje, jaka ilość ciepła należy dostarczyć jednemu molowi gazu, aby go ogrzać o 1 K
wzór ciepło molowe

Ciepło molowe przy stałym ciśnieniu i objętości

Jeżeli gaz ogrzewany jest przy stałym ciśnieniu, to mówimy o cieple molowym przy stałym ciśnieniu. Gdy ogrzewany jest przy stałej objętości to mówimy o cieple molowym przy stałej objętości. Dal tego samego gazu zachodzi związek miedzy jednym a drugim ciepłem
związek pomiedzy ciepłem molowym przy stałym ciśnieniu i ciepłem molowym przy stałej objetości
Dla ciepła właściwego powyższy związek będzie mieć postać
wzór na związek dla ciepła właściwego

Przemiana adiabatyczna

Podczas tej przemiany gaz nie wymienia ciepła z otoczeniem (Q=const)
wzór przemiana adiabatyczna
Wykresem przemiany adiabatycznej w układzie p-V jest adiabata, która przypomina izotermę, ale jest bardziej stroma.
wykres adiabaty

I zasada termodynamiki dla przemiany adiabatycznej przybiera postać:


wzór I zasada termodynamiki dla przemiany adiabatycznej
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz