fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Ruch ładunku w polu elektrycznym.

Siła działająca na cząsteczkę naładowaną w polu elektrostatycznym

Działanie pól elektrycznych na cząstki naładowane można wykorzystać do przyspieszania lub hamowania, do zmiany kierunku poruszających się cząstek. Możliwe są takie układy, w których oba te cele realizowane są jednocześnie. Dal uproszczenia zakładamy, że ruch cząstki naładowanej odbywa się w jednorodnym polu elektrostatycznym o natężeniu E. Na cząstkę naładowaną będzie działać stała siła wyrażona wzorem
wzór siła elektryczna działająca na ładunek elektryczny

Przyspieszenie cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym

wzór przyspieszenie cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym
W zależności od znaku ładunku cząstki oraz zwrotu jej prędkości względem zwrotu linii pola elektrostatycznego, cząstka może być przyśpieszana lub hamowana.

Prędkość równoległa do E (natężenia pola elektrycznego)

Jeżeli ładunek wstrzelimy równolegle do linii sił pola, to będzie się poruszał ruchem jednostajnie przyspieszonym bądź ruchem jednostajnie opóźnionym po linii prostej. Ładunek dodatni będzie przyciągany przez ujemnie naładowaną okładką kondensatora, a odpychany przez dodatnio naładowaną. W przypadku ładunku ujemnego jest na odwrót.
ruch ładunku elektrycznego prędkość równoległa do E (natężenia pola elektrycznego)

Prędkość prostopadła do E (natężenia pola elektrycznego)

Do pola jednorodnego zostaj wstrzelona cząstka naładowana dodatnio z prędkością Vx prostopadłą do wektora natężenia pola elektrostatycznego E. Kierunek ruchu cząstki zostaje zakrzywiony. Cząstka porusza się wzdłuż osi X ze stałą prędkością Vx. Zaś wzdłuż osi Y ruchem przyśpieszonym. Jej prędkość po wylocie z pola jest opisana zależnością
ruch ładunku w polu elektrycznym prędkość prostopadła do E
Ładunek ujemny odchyli się w drugą stronę. Ruch ładunku w obu przypadkach jest złożeniem dwóch ruchów: jednostajnego względem osi OX i jednostajnie przyspieszonego względem osi OY

Prędkość nieprostopadła do E (natężenia pola elektrycznego)

Do pola jednorodnego zostaje wstrzelona pod pewnym kątem względem linii pola cząstka naładowana dodatnio. Tor jej ruchu zostaje zakrzywiony. Jej ruch jest złożeniem ruchów: jednostajnego względem osi OX i jednostajnie opóźnionego. Po osiągnięciu punktu przegięcia toru wzdłuż osi OY cząstka porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
fizyka ruch ładunku w polu elektrycznym prędkość nieprostopadła do E (natężenia pola elektrycznego)

Lampa oscyloskopowa

Lampa oscyloskopowa, to próżniowa bańka szklana, w której źródłem elektronów jest rozżarzona katoda. Elektrony przyśpieszane są anodą. Układ dwóch par płytek służy do odchylania wiązki elektronów. Jedna para płytek odchyla w płaszczyźnie pionowej, druga poziomej. Na tej zasadzie działają lampy w kineskopach telewizorów i monitorach.
lampa oscyloskopowa
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz