fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Siły sprężyste

Ciała poddane działaniu siły zewnętrznej odkształcają się w mniejszym lub większym stopniu w zależności od tego, jakie są jego właściwości sprężyste i jaka jest wartości siły działającej na to ciało. Ponadto to samo ciało będzie wykazywać różne właściwości sprężyste w zależności od tego, w jakim stanie skupienia się znajduje. Czyli właściwości te zależą od warunków zewnętrznych

Rodzaje sprężystości


Sprężystość objętości- występuje wtedy, gdy po ustąpieniu siły ściskającej objętość ściskanego ciała wraca do początkowej wartości
Sprężystość postaci (kształtu)- występuje wtedy, gdy po ustąpieniu siły odkształcającej ciało wraca do swojej pierwotnej postaci. Tej właściwości nie wykazują ciecze i gazy, przyjmują one kształt naczynia, w którym się znajdują.
Ciała stałe można podzielić na:

Odkształcenie

- jest to zmian długości, zgięcie, skręcenie

Odkształcenie sprężyste

- to takie odkształcenie, które znika po ustąpieniu działania siły powodującej to odkształcenie

Prawo Hooke

Względny przyrost długości jest wprost proporcjonalny do przyłożonego naprężenia.
prawo Hooke
naprężenie

Naprężenie wewnętrzne

- jest to iloraz siły wywołującej odkształcenie i pola przekroju poprzecznego ciała p=F/S, jednostka to Pascal (Pa).Wielkość ta jest odpowiednikiem ciśnienia w cieczach i gazach.

Moduł Younga

- wyraża wartość naprężenia wewnętrznego, które powstałoby przy podwojeniu długości ciała, pod warunkiem, że ciało nie uległoby zniszczeniu. Jednostką jest N/m2

Siła sprężystości

jest proporcjonalna do wydłużenia, współczynnikiem proporcjonalności jest wielkość k (zależy od rodzaju materiału, rozmiarów)
wydłużenie
zależnośc siły od wydłużenia

Praca i energia sprężystości


praca siły spręzystości
praca siły sprężystości

Wykres zależności siły od wydłużenia sprężyny i energii od wydłużenia sprężyny

zaleznośc siły, energii od wydłużenia sprężyny
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz