fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Siły sprężyste, hydrostatyka- wzory, prawa

Rodzaje sprężystości

Sprężystość objętości

Sprężystość objętości występuje wtedy, gdy po ustąpieniu siły ściskającej objętość ściskanego ciała wraca do początkowej wartości

Sprężystość postaci

Sprężystość postaci (kształtu) występuje wtedy, gdy po ustąpieniu siły odkształcającej ciało wraca do swojej pierwotnej postaci. Tej właściwości nie wykazują ciecze i gazy, przyjmują one kształt naczynia, w którym się znajdują.
Ciała stałe można podzielić na:

Odkształcenie

Odkształcenie jest to zmian długości, zgięcie, skręcenie

Odkształcenie sprężyste

Odkształcenie sprężyste, to takie odkształcenie, które znika po ustąpieniu działania siły powodującej to odkształcenie

Naprężenie wewnętrzne

Naprężenie wewnętrzne, jest to iloraz siły wywołującej odkształcenie i pola przekroju poprzecznego ciała, jednostka to Pascal (Pa).Wielkość ta jest odpowiednikiem ciśnienia w cieczach i gazach.
wzór naprężenie wewnętrzne

Prawo Hooke'a

Względny przyrost długości jest wprost proporcjonalny do wartości działającej siły i długości początkowej a odwrotnie proporcjonalny do pola przekroju poprzecznego
wzór prawo Hooke'a

Moduł Younga

Moduł Younga wyraża wartość naprężenia wewnętrznego, które powstałoby przy podwojeniu długości ciała, pod warunkiem, że ciało nie uległoby zniszczeniu.
wzór moduł Younga

Moduł Younga odczytany z wykresu

Jak odczytać moduł Younga z wykresu zależności naprężenia od stosunku długości początkowej do przyrostu długości?
wykres moduł Younga odczytany z wykresu

Siła sprężystości

Siła sprężystości jest proporcjonalna do wydłużenia, współczynnikiem proporcjonalności jest wielkość k (zależy od rodzaju materiału, rozmiarów)
wzór siła sprężystości

Praca i energia sprężystości


wzór praca sprężystości
wzór energia sprężystości

Wykres zależności siły od wydłużenia sprężyny

wykres zależności siły od wydłużenia sprężyny

Wykres zależności energii od wydłużenia sprężyny

wykres zależności energii od wydłużenia sprężyny

Ciśnienie

Ciśnieniem nazywamy stosunek wartości siły nacisku (siły parcia) do pola powierzchni, na którą ta siła działa, jest to wielkość skalarna, jednostka ciśnienia jest Pa(paskal)
wzór ciśnienie

Gęstość

Gęstość, jest to stosunek masy ciała do jego objętości, jednostka jest kg/m^3
wzór na gęstość

Parcie hydrostatyczne

Parcie hydrostatyczne, jest to siła nacisku działania cieczy na ścianki i dno naczynia

Ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie hydrostatyczne zależy od wysokości słupa cieczy i jej gęstości. Nie zależy od kształtów naczynia, pola powierzchni oraz objętości
wzór ciśnienie hydrostatyczne

Wyprowadzenie wzoru na ciśnienie hydrostatyczne


wyprowadzenie wzoru na ciśnienie hydrostatyczne

Paradoks hydrostatyczny

Paradoks hydrostatyczny: parcia słupów tej samej cieczy, mające taką samą wysokość wywierane w naczyniach na ich dna o takiej samej wielkości powierzchni są jednakowe niezależnie od kształtu tych naczyń.
paradoks hydrostatyczny

Prawo Pascala

Prawo Pascala: ciśnienie wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz jest przekazywane w cieczy lub gazie we wszystkich kierunkach jednakowo.

Prasa hydrauliczna


wzór prasa hydrauliczna

Naczynia połączone

Naczynia połączone, to dwa lub więcej połączonych ze sobą naczyń, w taki sposób, że ciecz w nich zgromadzona może się swobodnie przelewać z jednego naczynia do drugiego.

Prawo naczyń połączonych dla cieczy jednorodnych

Jeżeli ciecz jednorodna lub gaz w naczyniu połączonym jest równowadze, to ciśnienie panujące na tym samym poziomie we wszystkich ramionach naczynia jest jednakowe.
prawo naczyń połączonych dla cieczy jednorodnych

Prawo naczyń połączonych dla cieczy niejednorodnych

Jeżeli dwie różne i niemieszające się ciecze w naczyniach połączonych są w równowadze, to ciśnienie panujące na poziome zetknięcia cieczy i w każdym poziomie poniżej zetknięcia, są jednakowe.
prawo naczyń połączonych dla cieczy niejednorodnych

Barometr

Barometr, to przyrząd służący do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, działa na zasadzie naczyń połączonych
barometr
wzór cisnienie atmosferyczne

Manometr

Manometr, to przyrząd służący do pomiaru ciśnienia wewnątrz naczynia, działa na zasadzie naczyń połączonych.

Siła wyporu

Siła wyporu jest wypadkową siłą parcia, którą ciecz działa na zanurzone w niej ciała, jest skierowana ku powierzchni cieczy

Prawo Archimedesa

Na każde ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu o kierunku pionowym i zwróconym w górę, jej wartość jest równa ciężarowi wypartej cieczy lub gazu.
wzór prawo Archimedesa

Wyprowadzenie prawa Archimedesa

wyprowadzenie prawa archimedesa
wzór wyprowadzenie prawa archimedesa

Warunki pływania ciał

a) gdy gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy to ciężar ciała jest większy od siły wyporu, ciało tonie
warunki pływania ciał- ciało tonie
b) gdy gęstość ciała jest równa gęstości cieczy to ciężar ciała jest równoważony siłą wyporu, ciała pływa całkowicie zanurzone w cieczy na dowolnej głębokości
warunki pływania ciał- ciało pływa na dowolnej głębokości
c) gdy gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy to ciało pływa wynurzone, siła wyporu części zanurzonej ciała równoważy jego ciężar
warunki pływania ciał- ciało pływa częsciowo wynurzone
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz