fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Soczewki i zwierciadła

Zwierciadło płaskie

Zwierciadło płaskie to inaczej lustro, jest to płaska, gładka i wypolerowana powierzchnia. Obrazy w zwierciadłach płaskich są obrazami pozornymi i symetrycznymi.

Konstrukcja obrazu punktu w zwierciadle płaskim

Konstrukcja obrazu punktu w zwierciadle płaskim

Konstrukcja obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim

Symulację konstrukcji obrazu w zwierciadle płaskim zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim
konstrukcja obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim

Cechy obrazu powstającego w zwierciadłach płaskich

Konstrukcja obrazów w zwierciadłach wklęsłych
Symulację fizyczną konstrukcji obrazu w zwierciadle wklęsłym zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym

Zwierciadło kuliste- wklęsłe

Zwierciadło kuliste- wklęsłe jest to wewnętrzna, wypolerowana i gładka powierzchnia kuli
zwierciadło kuliste- wklęsłe

Ogniskowa f zwierciadła wklęsłego

Ogniskowa (oznaczana symbolem f) zwierciadła wklęsłego jest połową promienia R krzywizny zwierciadła, jeżeli na zwierciadło wklęsłego pada równoległa wiązka światła, to jest skupiana w ognisku F zwierciadła. Jest to ważna właściwość, którą posługujemy się przy konstrukcji obrazów.
ogniskowa f zwierciadła wklęsłego
Gdy źródło świata umieszczone jest w ogniskowej zwierciadła wklęsłego, to promienie odbite od zwierciadła tworzą wiązkę równoległą (tak działa reflektor)
promienie odbite od zwierciadła tworzą wiązkę równoległą

Konstrukcja obrazów w zwierciadłach wklęsłych

konstrukcja obrazów w zwierciadłach wklęsłych

Cechy uzyskanego obrazu
-powiększony
-odwrócony
-rzeczywisty

Zwierciadło kuliste- wypukłe

Zwierciadło kuliste- wypukłe jest to zewnętrzna, wypolerowana i gładka powierzchnia kuli
zwierciadło kuliste- wypukłe

Ognisko zwierciadła wypukłego

Ognisko zwierciadła wypukłego leży po zewnętrznej stronie zwierciadła i jest ogniskiem pozornym. Jeżeli na zwierciadło wypukłe pada równoległa wiązka światła, to po odbiciu od zwierciadła jest wiązką rozproszona, której promienie biegną tak, jakby wychodziły z ogniska F zwierciadła. Jest to ważna właściwość, którą posługujemy się przy konstrukcji obrazów.
wiązka równoległa odbita od zwierciadła wypukłego

Konstrukcja obrazów w zwierciadłach wypukłych

konstrukcja obrazów w zwierciadłach wypukłych

Cechy obrazu
-pomniejszony
-prosty (nieodwrócony)
-pozorny, obraz powstaje po przecięciu przedłużonych promieni odbitych, po przeciwnej stronie zwierciadła niż przedmiot.

Równanie zwierciadła

wzór równanie zwierciadła

Soczewka

Soczewka, to bryła materiału przezroczystego ograniczona dwiema powierzchniami, z których jedna jest najczęściej kulista, a druga kulista lub płaska.
rodzaje soczewek
Soczewki wypukłe mają właściwość skupiania promieni świetlnych. Noszą nazwę soczewek skupiających. Soczewki wklęsłe mają właściwości rozpraszania promieni. Noszą nazwę soczewek rozpraszających.

Wyprowadzenie wzoru soczewkowego

wyprowadzenie wzoru soczewkowego schemat
Założenia:
Punkt świecący S leży na głównej osi optycznej. Stąd bieg promieni można porównać do przejścia przez pryzmat o niewielkim kącie łamiącym
wyprowadzenie wzoru soczewkowego wzór
Dla wzoru soczewkowego istnieje umowa, co do znaku promienia krzywizny
-jeżeli krzywizna soczewki jest wypukła to piszemy znak dodatni, w przypadku, gdy krzywizna soczewki jest wklęsła, to piszemy znak ujemny.

Własności soczewek

Własności soczewek wynikające ze współczynnika załamania materiału i ośrodka
własności soczewek

Zdolność skupiająca

Zdolność skupiająca soczewki jest równa odwrotności ogniskowej
wzór zdolność skupiająca
Jednostka zdolności skupiającej, to diptria. Jedna dioptria jest zdolnością skupiającą soczewki o ogniskowej 1 metr. Jeżeli mamy układ złożony z kilku soczewek, to zdolność skupiająca układu jest sumą zdolności skupiających poszczególnych soczewek.
zdolność skupiająca układu soczewek wzór

Przejście wiązki równoległej przez soczewkę


-skupiającą
przejście wiązki równoległej przez soczewkę skupiajacą
-rozpraszającą
przejście wiązki równoległej przez soczewkę rozpraszająca

Powstawanie obrazów w soczewce


-skupiającej
powstawanie obrazów w soczewce skupiającej
-rozpraszającej
powstawanie obrazów w soczewce rozpraszającej
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz