fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Zasady dynamiki Newtona

Siła

tym pojęciem określa się miarę wzajemnego oddziaływania ciał. Wszystkie rodzaje sił mają źródło w czterech podstawowych oddziaływaniach: grawitacyjnym, elektromagnetycznym, jądrowym i słabym.

Ciężar ciała

jest równy sile z jaką Ziemia przyciąga to ciało.

Jeden niuton

jest to siła, która ciału o masie 1kg nadaje przyspieszenie 1m/s2

Pierwsza zasada dynamiki

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
wzór pierwsza zasada dynamiki

Zasada bezwładności

Istnieją układy odniesienia, zwane układami inercjalnymi, względem których wszystkie ciała nie oddziałujące z innymi ciałami poruszają się jednostajnie prostoliniowo.

Zasada względności Galileusza

Istnieje nieskończenie wiele układów inercjalnych. Wszystkie te układy są równoważne i żaden z nich nie jest wyróżniony za pomocą jakiegokolwiek zjawiska mechanicznego.

Druga zasada dynamiki

Przyspieszenie, z jakim porusza się ciało o masie m jest wprost proporcjonalne do wypadkowej sił działających na to ciało.
wzór druga zasada dynamiki

Trzecia zasada dynamiki

Jeśli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości, takim samym kierunku i przeciwnym zwrocie

Rozkład sił na równi pochyłej (bez uwzględnienia siły tarcia)

rozkład sił na równi pochyłej

Stan przeciążenia

to stan, w jakim znajduje się ciało poddane działaniu sił zewnętrznych innych niż siła grawitacji, których wypadkowa powoduje przyspieszenie inne niż wynikające z siły grawitacji (jest większe niż przyspieszenie grawitacyjne). Przeciążenie może być powodowane przez manewry obiektu takiego jak samolot czy samochód, ciąg silników napędowych statku kosmicznego, ciśnienie gazów przyspieszających w lufie pocisk, kolizje itp.
siły stan przeciążenia

Stan niedociążenia

pozorne zmniejszenie się ciężaru ciała pod wpływem sił bezwładności w nieinercjalnym układzie odniesienia. Występuje wtedy, gdy siła bezwładności zwrócona jest przeciwnie do siły grawitacji- na przykład w windzie, która przyspiesza jadąc w dół.
siły stan niedociążenia

Stan nieważkości

stan, w którym na ciało działa tylko siła grawitacji. Poza siłą grawitacji na ciało nie może działać wtedy żadna inna siła. Człowiek w stanie nieważkości odnosi wrażenie, iż ciało traci swój ciężar, choć jego masa nie ulega żadnym zmianom.

Siła dośrodkowa

występuje zawsze, gdy ciało nie porusza się po linii prostej. Ciało poruszające się po dowolnej krzywiźnie (nawet ze stała prędkością) doznaje przyspieszenia, które skierowane jest do środka krzywizny toru, kierunek jest równoległy do promienia wodzącego krzywizny. Skoro występuje przyspieszenie, to zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona ciało doznaje działania siły, której wektor jest równoległy do promienia wodzącego i jest zwrócony do środka toru (tak jak wektor przyspieszenia dośrodkowego).
wzory siła dośrodkowa

Rozkład sił działających na ciało wirujące na lince

rozkład sił działających na ciało wirujące na lince

Rozkład sił działających na ciało wiszące w przyspieszającym pojeździe

rozkład sił działających na ciało wiszące w przyspieszającym pojeździe

Rozkład sił działających na ciało wiszące w hamującym pojeździe

rozkład sił działających na ciało wiszące w hamującym pojeździ
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz