fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Historia w pigułce

Chronologia starożytnego Rzymu na komórkę,

Pobierz program Chronologia starożytnego Rzymu


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Historia: Chronologia starożytnego Rzymu

Podział dziejów Rzymu.
 
753-509/508 p.n.e. -okres królewski
509/508-27 p.n.e.- okres republiki
27 p.n.e.-476 n.e. -okres cesarstwa
- pryncypat 27 p.n.e- 284 n.e.
- dominat 284n.e.-476 n.e.

 
Okres królewski (753-509/508 p.n.e.)
 
753 p.n.e.-założenie Rzymu (według legendy)
VI w. p.n.e.- panowanie królów etruskich, ostatni Tarkwiniusz Pyszny zostaje obalony w 509 p.n.e.
625 p.n.e. -połączenie osad siedmiu wzgórz, miedzy wzgórzami zostaje wytyczone Forum Romanum

 
Okres republiki ( 509/508-27 p.n.e.)
 
509/508 p.n.e.- wygnanie króla etruskiego (Tarkwiniusz Pyszny), na jednym z siedmiu wzgórz (Kapitolu) powstaje świątynia Jowisza
> 504 p.n.e- powstaje urząd konsula
451(?)/450 p.n.e.-spisanie Praw XII Tablic
386 p.n.e.-264 p.n.e.- okres podboju Italii; wojny Pryncypał Etruskami, Latynami, Samnitami, Celtami
367 p.n.e.- wywalczenie przez plebejuszy dostępu do urzędu konsula
264 p.n.e.-133 p.n.e.- czas wojen o dominację w basenie Morza Śródziemnego
286 p.n.e.-uchwały plebsu zyskują status ustaw (Lex Hortensia)
264 p.n.e.-241 p.n.e.- pierwsza wojna punicka, Sycylia staje się pierwszą prowincją Rzymu
218 p.n.e.-201 p.n.e.- druga woja punicka, triumfy Hannibala
215 p.n.e.-168 p.n.e.- wojny z Macedonią, zdobycie Bałkanów
192 p.n.e.-188 p.n.e.- wojny w Azji Mniejszej (wojna syryjska)
133 p.n.e.-111 p.n.e.- reformy rolne braci Grakchów
102 p.n.e.-wprowadzenie stałej armii (reforma Mariusza)
90 p.n.e.-89 p.n.e.- powstanie Italików, przyznanie obywatelstwa rzymskiego mieszkańcom Italii
73 p.n.e.-71 p.n.e.-trwa najsłynniejsze powstanie niewolników (powstanie Spartakusa)
60 p.n.e.- wojna domowa wygrana przez Cezara, powstaje pierwszy triumwirat (Cezar, Pompejusz, Krassus)
45 p.n.e.- reforma kalendarza przeprowadzona przez Juliusza Cezara- kalendarz juliański.
44 p.n.e.-zasztyletowanie Juliusza Cezara
43 p.n.e.-powstanie drugiego triumwiratu (Oktawian, Marek Antoniusz, Lepidus), czas kolejnych wojen domowych

 
Pryncypat (27 p.n.e.- 284 n.e.) (od łac. princeps civium Romanorum) - forma władzy w okresie Cesarstwa Rzymskiego wprowadzona po 27 r. p.n.e. przez Oktawiana Augusta. Skupiała władzę w rękach jednostki, przy pozorach zachowania instytucji republikańskich. Pryncypat był formą sprawowania władzy przez pierwszego obywatela republiki princepsa (cesarza), skupiającego władzę jako imperator, princeps senatus, prokonsul zarządzający 18 prowincjami, najwyższy kapłan, trybun ludowy i cenzor ustalający listy senatorów. Pryncypat nie był dziedziczny, ale władca miał możliwość wyznaczenia swego następcy. Pryncypat trwał w Rzymie aż do rządów Dioklecjana.
 
30 p.n.e.- koniec wojen domowych, Oktawian ustanawia pryncypat
30 p.n.e.-14 n.e.-rządy Oktawiana, modernizacja i przebudowa Rzymu
60 n.e.- pożar Rzymu (okres panowania Nerona), początek pierwszych prześladowań chrześcijan
24 VIII 79 n.e.- wybuch Wezuwiusza (Pompeje oraz Herkulanum zasypane popiołami)
80 n.e.- ukończenie Koloseum
98 n.e.-117 n.e.-okres szczytowej potęgi Rzymu (panowanie Trajana)
212 n.e.-wszyscy wolni mieszkańcy imperium otrzymują obywatelstwo
III w. n.e.- słabnie gospodarka, walki z Persami i Germanami

 
Dominat (284 n.e.-476 n.e.)-określenie ustroju Cesarstwa Rzymskiego (III w.) po reformach Dioklecjana. Charakteryzowała go absolutna władza cesarza używającego tytuł dominus et deus (pan i bóg). Dioklecjan przeprowadził reformę państwa rzymskiego, konieczną ze względu na rozległość terytorialną. Wprowadził rządy, nazwane tetrarchią (rządy czterech, czwórwładza), która polegała na tym, iż Imperium rządzi dwóch augustów, oni natomiast mianują swoich zastępców zwanych cezarami, po 20. latach sprawowania władzy, mają zrzec się tytułu augusta na swojego zastępcę, który po kolejnych 20. latach ma zrzec się władzy na swego cezara itd. Dioklecjan, pozostając na Wschodzie, zachował władzę zwierzchnią nad całością cesarstwa. Jednocześnie, zrywając całkowicie z pozorami republiki, wprowadził jawną władzę absolutną
 
284 n.e.-305 n.e. w wyniku reform Dioklecjana Rzym staje się monarchia absolutną, ustalono nowy podział administracyjny na diecezje, wprowadzenie podatków w naturze, kontrola cen przez administracje państwową, zakaz zmiany zawodu
311 n.e.-edykt cesarza Konstantyna Wielkiego kończy okres prześladowań chrześcijan
330 n.e.- uznanie Konstantynopola za drugą stolicę państwa
375 n.e.-najazd Hunów, początek okresu wędrówkę ludów
395 n.e. - podział cesarstwa Rzymskiego na zachodnie (Honoriusz) i wschodnie (Bizancjum, Arkadiusz)
406 n.e.-Germanie przechodzą linię Renu, podbijają zachodnia cześć państwa.
410 n.e.-Wizygoci łupią Rzym
455 n.e.-Wandalowie łupią Rzym, Rzym traci znaczenie
476 n.e. - zdetronizowanie ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa przez Odoakera wodza Ostrogotów

 
Administracja republiki
 
Zgromadzenie ludowe-tworzy je ogół obywateli Rzymu, podzielone według zasad terytorialnych -komicja tribusowe lub majątkowych- komicja centurialne; zgromadzenie miało ograniczone kompetencje
 
Senat- w czasach królestwa rzymskiego w skład Senatu wchodziło 100 przedstawicieli najważniejszych rodów rzymskich (łac. patres). Republika rzymska przejęła po obalonej monarchii ten organ władzy. W II w p.n.e liczbę senatorów zwiększono do 300, a w 80 r. p.n.e do 600. W czasach republiki było to ciało ustawodawcze i wykonawcze, a w czasach cesarstwa rzymskiego było to najwyższe ciało ustawodawcze. Kadencja była dożywotnia
 
Konsulowie- kadencja konsula trwał jeden rok, wybierani przez komicja centurialne, konsul dowodził armią, sprawował najwyższa władzę w mieście.
 
Pretorzy- kadencja trwała jeden rok, wybierani przez komicja centurialne, pretorzy sprawowali władzę sadowniczą
 
Cenzorzy- kadencja trwała pięć lat, wybierani przez komicja ceturialne spośród senatorów, sprawowali nadzór nad pracami publicznymi, prowadzili spisy majątkowe
 
Trybuni ludowi- kadencja trwała jeden rok, wybierani spośród plebejuszy na zgromadzeniach ludowych, posiadali prawo zwoływania zgromadzeń ludu i senatu, bronili praw ludu.
 
Kwestorzy- kadencja trwała jeden rok, wybierani przez komicja trybusowe, byli pomocnikami konsulów
 
Dyktator- kadencja półroczna, wybierany był przez konsulów na polecenie senatu w sytuacji najwyższego zagrożenia, posiadał władzę konsula wzmocnione jednoosobowym dowodzeniem armią
 
Główne grupy ludności w republice rzymskiej
 
Patrycjusze potomkowie arystokracji rodowej, w początkach republiki jedyna grupa z pełnymi prawami
 
Plebejusze byli wolni, lecz (do pewnego momentu) nie mieli praw obywatelskich. Nie mogli obejmować urzędów państwowych a także zawierać małżeństw z synami lub córkami patrycjuszy. Trudnili się rzemiosłem i kupiectwem. Pełnili również służbę w wojsku, a za swoje pieniądze musieli kupić uzbrojenie (po reformie ze schyłku II w. p.n.e. zapewniało im to państwo). Plebejusze domagali się sprawiedliwego podziału ziemi. Z tej przyczyny między plebejuszami, a patrycjuszami od VI do III w. p.n.e. trwały walki o dostęp do ziemi.
 
Proletariusze najniższa warstwa plebsu, nieproduktywni, częściowo utrzymywani przez państwo, wolni od służby wojskowej.
 
Wyzwoleńcy niewolnicy obdarowani wolnością lub wykupieni z niewoli, posiadali ograniczone prawa obywatelskie.
 
Niewolnicy- jeńcy wojenni i ich potomkowie, nie posiadali praw.
 

 


Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz