fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Historia w pigułce

Starożytność Chronologia starożytnej Grecji na komórkę,

Pobierz program Starożytność: Chronologia starożytnej Grecji


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Historia: Chronologia starożytnej Grecji

Podział dziejów antycznej Grecji
 
III tys.p.n.e.- ok. 1000p.n.e.- pradzieje i okres minojski
VIII w. p.n.e.- 508p.n.e.- okres archaiczny
V w. p.n.e.- 432 p.n.e.-okres wojen perskich
431 p.n.e.-336 p.n.e.-okres klasyczny
334 p.n.e.-323 p.n.e.-wyprawy Aleksandra Macedońskiego
323 p.n.e.-II-Iw. p.n.e.-okres hellenistyczny

 
Pradzieje i okres minojski (III tys.p.n.e.- ok. 1000p.n.e.)
 
IIItys. p.n.e.-powstają pierwsze duże osady warowne na terytorium Grecji
2000 p.n.e.-1700 p.n.e.-rozwój kultury minojskiej na wyspie Krecie, hieroglificzne pismo linearne (A), wielkie pałace (np. w Knossos)
1600 p.n.e.-1200 p.n.e.-rozwój kultury mykeńskiej, powstają wielki ośrodki władzy w Grecji (Mykeny, Tyryns, Teby, Pylon)
1500 p.n.e.-upadek kultury minojskiej (najazd na Kretę)
1380 p.n.e.-pierwsze pismo języka greckiego (pismo linearne B)
1200 p.n.e.-okres zniszczeń, najazd Dorów , wojna trojańska
1100 p.n.e.-750 p.n.e.-okres tak zwanych wieków ciemnych, wyludnienie, brak większych ośrodków władzy, zanik stosowania pisma, regres rzemiosła i handlu.
1000 p.n.e.- początek kolonizacji Azji Mniejszej, powstaje Milet

 
Okres archaiczny (VIII w. p.n.e.- 508p.n.e.)
 
VIII w. p.n.e.-umocnienie się struktury greckiego miasta- państwa (polis)
776 p.n.e.-pierwsze igrzyska olimpijskie
ok.750 p.n.e.-przyjmuje się za czas powstania nowego pisma greckiego, używanego do dziś, spisanie poematów Homera i Hezjoda
ok.750 p.n.e.-550 p.n.e.-okres wielkiej kolonizacji basenu Morza Śródziemnego
621 p.n.e.-spisanie praw przez Drakona (Ateny)
594 p.n.e.-reformy Solona przeprowadzone w Atenach (zniesienie niewoli za długi, podział obywateli na klasy majątkowe, powołani trybunału)
ok.580 p.n.e.-pierwsze monety greckie
VIw. p.n.e.-ukształtowanie się ustroju Sparty, powstaje Związek Peloponeski, czas pierwszych znanych filozofów greckich (Tales z Miletu, Pitagoras z Samos)
546 p.n.e.-540 p.n.e.-Persowie podbijają Azję Mniejszą, Milet pod panowaniem Persów
ok.530 p.n.e.-w ceramice obok stylu czarnofigurowego pojawia się styl czerwonofigurowy
508 p.n.e.- ukształtowanie się klasycznej demokracji ateńskiej (reformy Klejstenesa)

 
Okres wojen perskich (V w. p.n.e.- 432 p.n.e)
 
Vw. p.n.e.- czas życia klasyków dramatu greckiego (Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes)
500 p.n.e.-494 p.n.e.- powstanie Greków w Azji Mniejszej przeciwko Persom, upadek Miletu
492 p.n.e.- wyprawa Persów na Grecję, pierwsze bitwy na morzu
490 p.n.e.- wygrana Grecji pod Maratonem, odparcie lądowej armii perskiej
480 p.n.e.- najazd króla perskiego Kserksesa I, obrona wąwozu Termopile, spalenie Aten, klęska Persów w bitwie morskiej pod Salaminą
478 p.n.e.-448 p.n.e.- założenie Związku Morskiego pod przewodnictwem Aten, zawarcie pokoju z Persami
459 p.n.e.- 446 p.n.e.- początek wojen o dominację w Grecji, Ateny występują przeciwko Sparcie
443 p.n.e.-428 p.n.e.- okres największej świetności Aten, rządy Peryklesa, powstają rzeźby Fidiasza
432 p.n.e.- ukończenie w Atenach budowy Partenonu na Akropolu

 
Okres klasyczny (431 p.n.e.-336 p.n.e.)
 
431 p.n.e.-404 p.n.e.- wojna peloponeska (Sparta pokonuje Ateny)
IVw. p.n.e.- Ateny głównym ośrodkiem kulturalnym, czas rozkwitu filozofii (Sokrates, Platon, Arystoteles)
1 pol. IVw. p.n.e.-wojny o panowanie w Grecji, Sparta traci przywództwo na rzecz Teb, Ateny próbują odzyskać znaczenie polityczne
359 p.n.e.- wzrasta znaczenie Macedonii (Filip II)
338 p.n.e.- bitwa pod Cheroneą, Macedonia pokonuje Grecję
336 p.n.e.- umiera Filip II, jego syn Aleksander Macedoński tłumi bunty miast greckich

 
Wyprawy Aleksandra Macedońskiego (334 p.n.e.-323 p.n.e.)
 
334 p.n.e.- przekroczenie granic z Persją, bitwa pod Granikiem
333 p.n.e.- bitwa pod Issos, pokonanie wielkiej armii Dariusza
332 p.n.e.- podbój Egiptu, założenie Aleksandrii
331 p.n.e.-przegrana Persów w bitwie pod Gaugamelą, podbój Iranu i Azji Środkowej
327 p.n.e.-324 p.n.e.- zdobycie Kaszmiru i Pendżabu (nieudany podbój Indii, wyczerpujący odwrót)
323 p.n.e.- śmierć Aleksandra w Babilonie

 
Okres hellenistyczny (323 p.n.e.-II-Iw. p.n.e.)
 
323 p.n.e.-321 p.n.e.- współrządzenie państwem przez następców Aleksandra - diadochów
321 p.n.e.- 272 p.n.e.- wojny diadochów o władzę
III. p.n.e.- kultura grecka upowszechnia się na całym Bliskim Wschodzie, używany jest wspólny dialekt grecki (koine). Następuje znaczny rozwój gospodarczy, techniczny i społeczny.
IIw. p.n.e.- Iw. p.n.e.- Rzym podbija państwa hellenistyczne.

 
Ustroje polityczne
 
Monarchia- są to rządy dziedzicznych królów. Występowała powszechnie w okresie archaicznym starożytnej Grecji, przetrwała w Sparcie, Macedonii, Epirze
 
Tyrania- to rządy osób, które przechwyciły władzę siłą. Występowała często w VI w.p.n.e.
 
Demokracja - (rządy obywateli) to wybór urzędników przez ogół uprawnionych obywateli starożytnego z wyłączeniem kobiet, niewolników i cudzoziemców. Od V p.n.e. była uważana za idealny model rządów.
 
Słynni przywódcy demokracji ateńskiej
 
Temistokles(ok. 527 p.n.e.-ok. 460 p.n.e.)dowódca spod Salaminy; przegnany starożytnego Aten
Perykles(ok. 500 p.n.e.-429 p.n.e.)- przeciwnik Sparty, rozpoczął rozbudowę ateńskiego Akropolu
Demostenes(384 p.n.e.-322 p.n.e.)- przeciwnik Macedonii, słynny mówca.

 
Władza w Sparcie
 
Królowie- panowało dożywotnio dwóch królów, urząd dziedziczny w obrębie dwóch rodów, dowodzili armią w czasie wojny;
 
Eforowie- Zgromadzenie Ludowe wybierało ich pięciu z okresem kadencji na jeden rok, zajmowali się nadzorem nad władcami, sprawami wewnętrznymi i zagranicznymi;
 
Rada Starszych- składała się z 28 osób wybieranych spośród Spartiatów, którzy ukończyli 60 rok życia. Ich kadencja trwała dożywotnio. Zajmowali się sądownictwem w niektórych sprawach, przygotowywali obrady Zgromadzenia Ludowego
 
Zgromadzenie Ludowe- tworzyli je dorośli, pełnoprawni Spartiaci w liczbie kilku tysięcy. Ich kadencja trwała dożywotnio. Zgromadzenie zatwierdzało najważniejsze decyzje, powoływało urzędników.
 
Podział społeczny Sparty
 
Spartiaci do ich obowiązków nalazły ćwiczenia wojskowe, udział w wojnie, nadzór nad helotami, którzy uprawiali ziemię. Spartiaci tworzyli Zgromadzenie Ludowe
 
Periojkowie zajmowali się rzemiosłem, handlem. Mieli obowiązek wystawiania pomocniczych oddziałów wojskowych. Posiadali ograniczony samorząd w miastach.
 
Heloci uprawiali przydzieloną im ziemię, ich obowiązkiem było usługiwanie Spartiatom. Nie posiadali praw politycznych.
 
Władza w Atenach
 
Zgromadzenie Ludowe tworzyli je dorośli obywatele Aten niezależnie od stanu majątkowego. Kadencja była dożywotnia. Zgromadzenie wybierało urzędników, podejmowało najważniejsze decyzje w państwie.
 
Rada Pięciuset- tworzyli ją przedstawiciele grup społecznych (fyl) Aten z kadencją jednoroczną, rozstrzygali bieżące sprawy skargi obywateli, kontrolowali urzędników państwowych, sądownictwo w większości spraw.
 
Prytanowie- kadencja 36 dni, było ich 50 wybranych z jednej grupy obywateli . Dyżurowali w budynku Rady. Zajmowali się kontrolą urzędników, sprawami bieżącymi.
 
Archonci- Zgromadzenie Ludowe wybierało dziesięciu (w tym jeden sekretarz) przedstawicieli spośród bogatszych obywateli na okres jednego roku. Do Vw.p.n.e. byli najwyższymi urzędnikami poczym ograniczono im władze do sądownictwa.
 
Strategowie- to dowódcy oddziałów wystawianych przez każdą z fyl (grupę obywateli Aten) Okres ich kadencji trwał jeden rok. Wspólnie dowodzili armią z codzienną zmianą na stanowisku głównodowodzącego.
 
Areopag- tworzyli go archonci po zakończeniu kadencji. Funkcja był dożywotnia. Kontrolowali zgodność działań innych organów władzy. Zajmowali się procesami o zabójstwo.
 
Podział społeczny Aten
 
Obywatele- to rdzenni obywatele Aten (klasa przechodziła na ich dzieci). Zajmowali się handlem, rzemiosłem, uprawą roli, sprawowaniem urzędów. Tworzyli Zgromadzenie Ludowe.
 
Metojkowie- to osiedleni na stałe cudzoziemcy. Trudnili się rzemiosłem, handlem. Nie posiadali prawa politycznych.
 
Niewolnicy- jeńcy wojenni (ich dzieci również stawali się niewolnikami). Zajmowali się służbą domową, pracą w warsztatach, na roli, w kopalniach srebra. Nie posiadali praw politycznych.
 

 


Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz