fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Historia: Dzieje Rzymu- początek

Dzieje Rzymu- początek

Półwysep Apeniński zasiedlony był pierwotnie przez ludy pochodzenia przedindoeuropejskiego.

Dzieje Rzymu- początek

Prawdopodobnie w 2 połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. pojawiają się na tym terenie Indoeuropejczycy- zwani Italikami. Italicy tworzą organizację plemienną. Najliczniejsze plemiona to: Ligurowie, Umbrowie, Marsowie, Samnici, Latynowie, Wolkowie, Sabinowie. Główne zajęcie Italików to pasterstwo i rolnictwo.

W pierwszym tysiącleciu p.n.e. plemiona italskie na północy zetknęły się z Etruskami, na południu z Grekami. Przy czym pochodzenie Etrusków do dnia dzisiejszego nie jest znane. Niezrozumiałe jest ich pismo i język. Ekspansja Etrusków na półwysep Apeniński nasila się i do VI w. p.n.e. opanowują północną i środkową część Italii. Podbijają Rzym. Na południu natrafiają na opór Greków. W wyniku walk etrusko- greckich usamodzielniają się plemiona italskie. Wśród plemion dominują Latynowie żyjący u ujścia Tybru. Do znaczenia dochodzi ich miasto- państwo Rzym.

Początki państwa- miasta Rzym są związane z legendą o braciach Romulusie i Remusie. Według legendy Romulus około roku 753 p.n.e. zakłada miasto Roma. Od tej daty założenia miasta Rzymianie liczyli swoją historię - ab ub condita.

Rzym. Położenie miasta

Położenie miasta było szczególnie dogodne ze względów handlowych i strategicznych. Znajdowało się ono przy najlepszym miejscu do przeprawy przez Tybr, na terenie pagórkowatym, z dala od wilgotnych nizin, blisko brzegu morza. Znajdowały się tam saliny (kopalnie soli) eksploatowane przez Rzymian, a wcześniej przez plemiona sabelskie (zwane również oskijskimi), zamieszkałe w paśmie Apeninów. Był to jeden z najstarszych ludów Italii, zajmujący się hodowlą owiec i bydła. Droga do salin prowadziła jednocześnie do południowej Etrurii, czyli terytoriów zamieszkałych przez Etrusków (na północ od Rzymu). Dodatkowym udogodnieniem w położeniu miasta było to, że znajdowało się przy Zakole Tybru, które tworzyło bezpieczny port i umożliwiało rozwój wymiany handlowej z Fenicjanami i Grekami.

Kultura w starożytnym Rzymie

W pierwszych wiekach istnienia Rzymu przenikały się tutaj różne wpływy kulturalne: etruskie, greckie i fenickie. Jednocześnie monarchowie etruscy pozwolili na rozwój kultury ludności latyńskiej. Wpływy etruskie przejawiały się m.in. w:

Wpływy kultury fenickiej i greckiej przejawiały się głównie w sztuce. Ponadto od Greków przejęto alfabet, ustrój polityczny miasta-państwa, elementy mitologii greckiej, które łączyły się z legendami tutejszych ludów latyńskich. Ulegając tym wpływom rozwijała się jednocześnie rodzinna kultura latyńska, pozostał surowy tryb życia, czczono przodków, zachowano także rodzinny język łaciński, także dla celów kultu religijnego.

Starożytny Rzym- pojęcia

Daty

753 p.n.e- Według legendy Romulus około tego roku założył Rzym
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz