fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
historia Starożytność, Rzym sciąga na komórkę historia

Pobierz program na komórkęHistoria: Rzym królewski i początki republiki cena: 2,44zł z VAT

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,

Ten materiał możesz mieć w swojej komórce za jedyne 2,44zł z VAT, co ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy Twoja komórka jest skonfigurowana do usługi GPRS (konfiguracja jest darmowa, wejdź na stronę swojego operatora);

Przykładowy zrzut działającej aplikacji- Historia: Rzym królewski i początki republiki- na słabym telefonie Nokia2610i(wyświetlacz: 128x128pikseli). W każdym lepszym telefonie będziesz widzieć więcej.

Materiał w aplikacji telefonu podzielony jest na trzy działy:
-ogólny opis;
-pojęcia;
-daty;
Dostęp do pojęć i dat możliwy jest z menu telefonu.

historia ściąga na telefon komórkowy

 

Historia: Rzym królewski i początki republiki

Podział dziejów Rzymu.

a)okres królewski 753-509/508 p.n.e
b)okres republiki 509/508-27 p.n.e
c)okres cesarstwa 27 p.n.e-476 n.e
- pryncypat 27 p.n.e- 284 n.e
- dominat 284-476

Początkowo państwo- miasto Rzym było monarchią rządzoną przez królów. Rex- król- posiada pełnię władzy cywilnej, sądowej, wojskowej i kapłańskiej, był wybierany przez zgromadzenie mieszkańców. Po śmierci króla władza przechodzi w ręce rady zwanej senatem.

Senat co pięć dni powoływał międzykróla- interrexa- zastępującego władcę. Wyborem nowego króla zajmowało się zgromadzenie mieszkańców a senat wybór zatwierdzał. Do senatu należeli przedstawiciele możnych rodów- patres (ojcowie). Początkowo senat tworzyło 100 przedstawicieli rodów, później 300. Senat w Rzymie czasów królewskich maił glos doradczy.

Zgromadzenie ludowe było podzielone na kurie grupujące obywateli Rzymu. Dokonywało wyboru króla i miało ograniczone kompetencje. Zgromadzenie tworzyli patrycjusze i plebejusze, czyli lud.

W okresie monarchii w Rzymie doszło do zróżnicowania społecznego. Ustaliła się zależność od patronów- możnych rodów. Podległą grupę- klientów- tworzyły warstwy uboższe. W tym czasie umacnia się podział społeczny na patrycjuszy i plebejuszy, którzy byli wolni, posiadali działki ziemi lub zajmowali się rzemiosłem. Z biegiem czasu patrycjusze odsuwają plebejuszy od możliwości sprawowania władzy, tracą działki i związane z tym prawa polityczne.

Około roku 509-508 p.n.e. został obalony ostatni król etruski. W Rzymie wprowadzono republikę. Res publica- rzecz pospolita, ustrój zakładający wybór władz, ich odpowiedzialność przed wyborcami oraz kadencyjność. Z faktem odsuwania plebejuszy od możliwości sprawowania władzy wiążą się walki o prawa z arystokratycznymi patrycjuszami. Celem walki plebejuszy było zdobycie ziemi. Posiadanie ziemi zapewniało udział w rządach państwem.

Patrycjusze, wobec prowadzonych przez Rzym walk z sąsiadami musieli iść na ustępstwa wobec plebejuszy. Wymusiła to konieczność nowych zaciągów plebejuszy do armii. Kilkakrotnie dochodzi do szantaży. Plebejusze grożą odłączeniem się od państwa rzymskiego tak zwaną secesją. W kolejnych latach dochodzi do ustępstw patrycjuszy

-494 r. p.n.e. powstał urząd trybunów plebejskich (początkowo pięcioosobowy, z czasem dziesięcioosobowy), trybuni plebejscy posiadali liczne uprawnienia, miedzy innymi prawo nietykalności, prawo weta wobec uchwał senatu;

-451 r. p.n.e. powstało najstarsze spisane prawo (Prawo XII tablic), między innymi eliminowało dowolność interpretacji przepisów prawnych przez patrycjuszy;

- w ciągu IV w. p.n.e. zamożniejszych plebejuszy dopuszcza się do powstających coraz to liczniej urzędów w Rzymie. Zniesiono zakaz zawierania małżeństw plebejsko- patrycjuszowskich

-367 r. p.n.e. plebejuszy dopuszczono do najwyższego urzędu w Rzymie- konsulatu

-285 r. p.n.e. od tego roku uchwały zgromadzenia plebejskiego miały moc obowiązującą w całym państwie, plebejusze uzyskali prawo dostępu do wszystkich urzędów.

Pojęcia

Interrex urząd rzymski wywodzący się z czasów królewskich. W sprawie wyboru nowego króla, senat wyłaniał spośród siebie radę dziesięciu interreksów (interreges), którzy cyklicznie przez pięć dni dysponowali władzą królewską. Interreksi proponowali kandydata na króla, który był następnie przedstawiany do akceptacji senatu.

Klient wolny, lecz ubogi obywatel często wyzwolony niewolnik, który pozostawał pod opieką patrona, którym był zwykle patrycjusz Relacja klient-patron nakładała obowiązki na obie strony - klient musiał być posłuszny patronowi, patron zobowiązany był do pomocy materialnej i opieki nad klientem, a obaj musieli być sobie wierni i lojalni. Pewnym przybliżeniem szczególnej sytuacji klienta jest określenie "ubogi krewny". Status klienteli był dziedziczny.

Plebejusz Plebejusze byli wolni, lecz (do pewnego momentu) nie mieli praw obywatelskich. Nie mogli obejmować urzędów państwowych a także zawierać małżeństw z synami lub córkami patrycjuszy. Trudnili się rzemiosłem i kupiectwem. Pełnili również służbę w wojsku, a za swoje pieniądze musieli kupić uzbrojenie (po reformie ze schyłku II w. p.n.e. zapewniało im to państwo). Plebejusze domagali się sprawiedliwego podziału ziemi. Z tej przyczyny między plebejuszami, a patrycjuszami od VI do III w. p.n.e. trwały walki o dostęp do ziemi.

Patron to określenie używane w starożytnym Rzymie wobec patrycjusza, sprawującego opiekę nad wyzwolonymi niewolnikami, bądź ubogimi, wolnymi obywatelami Rzymu (klientami).

Patrycjusz (łac. patres - ojcowie) to uprzywilejowana, wyższa warstwa społeczna, która pojawiła się w okresie republiki, w starożytnym Rzymie. Posiadali pełne prawa polityczne (do pewnego momentu) i wyłączność na obejmowanie urzędów. Wywodzili się oni z zamożnych rodzin.

Prawo XII tablic Uchwalona w latach 451 p.n.e.-450 p.n.e. stała się pierwszą ustawą dotyczącą prawa prywatnego. Na długie lata stała się głównym źródłem prawa w starożytnym Rzymie i nigdy nie została formalnie zniesiona. Cieszyła się dużym poważaniem w społeczeństwie, głównie ze względu na historię jej powstania, czyli uchwalenia na wniosek plebejuszy. Tekst ustaw został spisany na spiżowych tablicach i wystawiony na forum Romanum, które spłonęły w czasie najazdu Gallów w 390 p.n.e..

Res publica rzecz pospolita, ustrój zakładający wybór władz, ich odpowiedzialność przed wyborcami oraz kadencyjność.

Rex (król)- w starożytnym Rzymie posiada pełnię władzy cywilnej, sądowej, wojskowej i kapłańskiej, był wybierany przez zgromadzenie mieszkańców. Po śmierci króla władza przechodzi w ręce rady zwanej senatem.

Senat w czasach królestwa rzymskiego w skład Senatu wchodziło 100 przedstawicieli najważniejszych rodów rzymskich (łac. patres). Republika rzymska przejęła po obalonej monarchii ten organ władzy. W II w p.n.e liczbę senatorów zwiększono do 300, a w 80 r. p.n.e do 600. W czasach republiki było to ciało ustawodawcze i wykonawcze, a w czasach cesarstwa rzymskiego było to najwyższe ciało ustawodawcze.

Zgromadzenie ludowe w starożytności jeden z podstawowych organów władzy państwowej, w zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników i ustawodawstwo.

Daty

753-509/508 p.n.e. okres królewski w dziejach Rzymu

509-508 p.n.e. został obalony ostatni król etruski (Tarkwiniusz Pyszny).

509/508-27 p.n.e. okres republiki

494 r. p.n.e. powstał urząd trybunów plebejskich

451 r. p.n.e. powstało najstarsze spisane prawo (Prawo XII tablic)

367 r. p.n.e. plebejuszy dopuszczono do najwyższego urzędu w Rzymie- konsulatu

285 r. p.n.e. od tego roku uchwały zgromadzenia plebejskiego miały moc obowiązującą w całym państwie

27 p.n.e.-476 n.e. okres cesarstwa (pryncypat 27 p.n.e- 284 n.e; dominat 284-476);

©www.ePomoce.pl

 
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz