fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Podać liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów w następujących nuklidach: ... (zobacz rozwiązanie)

2 Posługując się zapisem A Z E( gdzie E- symbol pierwiastka, A liczba masowa, Z- liczba atomowa) zapisać: miedź.... (zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć, jaki procent atomu sodu-23 stanowi: 1)łączna masa zawartych w ... (zobacz rozwiązanie)

4 Podać następujące dane: 1) liczbę atomową, 2) liczbę masową, 3) liczbę neutronów, 4) liczbę protonów, 5) liczbę elektronów dla:... (zobacz rozwiązanie)

5 Podać następujące dane: 1) symbol chemiczny, 2)nazwę, 3)liczbę neutronów, 4) liczbę protonów, 5) liczbę elektronów dla: a) nuklidu ... (zobacz rozwiązanie)

6 Podać następujące dane: 1) symbol chemiczny, 2)nazwę, 3) liczbę atomową, … (zobacz rozwiązanie)

7 Podać następujące dane: 1)nazwę nuklidu, 2)symbol chemiczny, 3) liczbę masową, 4) liczbę neutronów, 5) liczbę protonów dla: a)nuklidu zawierającego … (zobacz rozwiązanie)

8 Podane niżej nuklidy podzielić na zbiory izotopów i podać nazwę zbioru: 36E16, 37E17... (zobacz rozwiązanie)

9 Którymi z podanych niżej cech i właściwości różnią się izotopy: wartościowość, gęstość, ciepło właściwe… (zobacz rozwiązanie)

10 Jakimi właściwościami różnią się nuklidy … (zobacz rozwiązanie)

11 Czy mogą istnieć: a) różne pierwiastki o tej samej liczbie atomowej, b) … (zobacz rozwiązanie)

12 Czy następujące ilości substancji zawierają równe ilości atomów: 1)mol węgla-12 i mol węgla-13, 2) gram węgla-12 i gram węgla-13… (zobacz rozwiązanie)

13 Które z podanych niżej sformułowań jest poprawne: 1)liczba masowa węgla wynosi 12, 2) liczba masowa jednego… (zobacz rozwiązanie)

14 Które z podanych twierdzeń jest poprawne: 1) liczba masowa jest to masa atomowa danego nuklidu… (zobacz rozwiązanie)

15 Wyjaśnić, dlaczego niemożliwe jest odkrycie nowych pierwiastków o liczbach… (zobacz rozwiązanie)

16 Masa atomowa irydu wynosi 192,22u, a liczba atomowa 77. Który z podanych niżej wniosków wynika z tych informacji:… (zobacz rozwiązanie)

17 Masa atomowa samaru wynosi 150,4u. Jakie wnioski o liczbie izotopów i ich liczbach masowych można wyciągnąć wyłącznie … (zobacz rozwiązanie)

18 Dopisać czwarty człon w szeregu i określić prawidłowość, według której … (zobacz rozwiązanie)

19 Korzystając z danych tablicowych określić wszystkie możliwe warianty składu izotopowego: a)CO2... (zobacz rozwiązanie)

20 Podać wzory cząsteczek kwasu siarkowego zbudowanych z takich nuklidów, aby masa cząsteczkowa miała wartość: 1) możliwie ... (zobacz rozwiązanie)

21 Podać dwa przykłady związków typu AB2, w którym pierwiastek A ma 2 izotopy i pierwiastek B ma 2 izotopy. (zobacz rozwiązanie)

22 W jaki sposób, dysponując tlenkiem deuteru D2O (tzw. ciężką wodą), można najprościej otrzymać: a) kwas… (zobacz rozwiązanie)

23 Obliczyć zawartość procentową dwóch izotopów boru, jeżeli masa atomowa boru wynosi 10,81u, jeden z ... (zobacz rozwiązanie)

24 Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o liczbach masowych: 69(60,2%) … (zobacz rozwiązanie)

25 Miedź jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden zawiera 34 neutrony i stanowi 69,1% mieszaniny. Obliczyć ... (zobacz rozwiązanie)

26 Bor naturalny (występujący w przyrodzie) zawiera, 18,8% boru-10 i około 81,2% boru-11. Ile neutronów… (zobacz rozwiązanie)

27 Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę trzech izotopów masowych 28(92,2%)… (zobacz rozwiązanie)

28 Ile wynosiłaby masa atomowa wodoru, gdyby, co dziesiątą cząsteczką… (zobacz rozwiązanie)

29 Masa elektronów stanowi niewielki procent atomu. Czy w miarę wzrostu liczby atomowej… (zobacz rozwiązanie)

30 W fizyce atomowej przyjmuje się często, że jednostką masy jest masa elektronu. Ile … (zobacz rozwiązanie)

31 Z ilu atomów składa się cząsteczka deuteru, jeżeli 0,5 dm^3 deuteru reaguje, w tych samych warunkach ciśnienia i… (zobacz rozwiązanie)

32 Obliczyć masę powietrza niezbędnego do spalenia… (zobacz rozwiązanie)

33 Ile rodzajów cząsteczek powstanie po reakcji jednowartościowego pierwiastka A stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów (1A- 10%, 2A- 90%) z jednowartościowym pierwiastkiem B stanowiącym również… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz