"Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" część 1 W. Mroszczyk J. Salach

Kinematyka metody obliczeń zadań 23-30 Zbiór zadań z fizyki W. Mroszczyk J. Salach
 
  Pobierz program Kinematyka metody obliczeń zadań (zadania od 23 do 30)  Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki. Patrz do FIZYKA: TEORIA
 
  Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Kinematyka

metody obliczeń zadań od 23 do 30

Aplikacja zawiera metody obliczeń zadań z rozdziału
1. Kinematyka (zad. 23- 30)

("Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"
część 1 W. Mroszczyk J. Salach).


Przykładowa metoda obliczenia jednego z zadań:
 
6. Cytat: Pływak płynący ze stałą szybkością v=2m/s przepływa basen tam i z powrotem. Wartość jego średniej... "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
Zapiszemy dane i wykonamy rysunek poglądowy:
 
kinematyka fizyka szybkość
 
Wskazówka: Ruch pływaka jest ruchem jednostajnym prostoliniowym, w którym wartość przebytej drogi odpowiada podwójnej długości basenu
 
kinematyka fizyka szybkość
 
Odp. Długość basenu wynosi 50m.
 


W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
23. Cytat: Rysunek (patrz zbiór zadań) przedstawia zależność współrzędnej prędkości vx od czasu t. Jeśli współczynniki liczbowe wyrażone są w odpowiednich jednostkach SI, to funkcja x(t) w tym ruchu ma postać:… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
24. Cytat: Samochód ruszył z miejsca (v0=0) i poruszał się ze stałym przyspieszeniem. Na którym rysunku (rys. patrz zbiór zadań) poprawnie zależność szybkości chwilowej od przebytej drogi? "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
25. Cytat: Rysunek (patrz zbiór zadań) przedstawia wykresy zależności współrzędnych prędkości od czasu dla dwóch pojazdów, które poruszają się równolegle do osi x. Nieprawdą jest, że:… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
26. Cytat: Podczas próby przyspieszenia prototypu samochodu BMW 520i, osiągnięto szybkość 100km/h w czasie zaledwie 9 sekund licząc od chwili startu…"Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
27. Cytat: Rowerzysta ruszył z miejsca i poruszał się ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym. Na osi x zaznaczono położenia, w których znajdował się ten rowerzysta po upływie jednakowych odstępów czasu (rysunek patrz zbiór zadań)…"Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
28. Cytat: Na wykresie (rys. patrz zbiór zadań) przedstawiono zależność współrzędnej wektora prędkości od czasu tramwaju poruszającego się ruchem prostoliniowym wzdłuż osi x. Przyjmij, że w chwili początkowej (to=0) tramwaj znajdował się w początku układu współrzędnych (x0=0)… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
29. Cytat: Na rysunku (patrz zbiór zadań) przedstawiono zależność współrzędnej vx prędkości od czasu t dla suwnicy poruszającej się prostoliniowo wzdłuż osi x. Ruch zakończył się po siedmiu sekundach… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
30. Cytat: Przeanalizuj wykresy zaprezentowane na rysunku (patrz zbiór zadań). Które z pól zaznaczonych pod wykresami poszczególnych funkcji mają interpretację fizyczną? Podaj tę interpretację. Załóż, że w każdym przypadku ciało poruszało się zgodnie z osią x… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 

 


Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play