fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Obliczyć, jaki procent masy atomu fluoru stanowi łączna masa …. (zobacz rozwiązanie)

2 Ile powłok elektronowych oraz ile elektronów na ostatniej powłoce mają atomy następujących pierwiastków: a)Mg… (zobacz rozwiązanie)

3 Który z pierwiastków 15 grupy tablicy Mendelejewa ma 3, a który 6… (zobacz rozwiązanie)

4 Który z pierwiastków piątego okresu ma 4, a który 7 … (zobacz rozwiązanie)

5 Który pierwiastek tworzy wodorek typu EH3, a jego atom ma na powłoce… (zobacz rozwiązanie)

6 Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3, a ich atomy… (zobacz rozwiązanie)

7 Który pierwiastek spełnia równocześnie następujące warunki: 1) atom ma trzy powłoki … (zobacz rozwiązanie)

8 Odnaleźć w układzie okresowym pierwiastek grupy głównej, którego atom ma 4 powłoki elektronowe, a …. (zobacz rozwiązanie)

9 Odnaleźć w układzie okresowym pierwiastek grupy głównej, którego atom ma 4 powłoki elektronowe, a tlenek… (zobacz rozwiązanie)

10 Na podstawie podanej powłokowej konfiguracji elektronowej ustalić: 1)liczbę atomową, 2) liczbę elektronów walencyjnych, 3) numer powłoki walencyjnej... (zobacz rozwiązanie)

11 Które pierwiastki grup głównych spełniają równocześnie następujące warunki: 1) na powłoce N znajduje się co … (zobacz rozwiązanie)

12 Rozmieszczenie elektronów w poszczególnych powłokach pierwiastka E można przedstawić zapisem typu zE: KkLlMm…, np. 37Rb: K2L8M18N8O1. Stosując taki zapis, podaj… (zobacz rozwiązanie)

13 Odszukać w układzie okresowym pierwiastki o następujących liczbach elektronów w poszczególnych powłokach: a)K2L8M18N7… (zobacz rozwiązanie)

14 Które pierwiastki mają następującą powłokową konfigurację walencyjną: a)M3… (zobacz rozwiązanie)

15 Który zbiór pierwiastków o podanych liczbach atomowych zawiera więcej niż dwa elektrony w … (zobacz rozwiązanie)

16 Wymienić pierwiastki, w których liczba elektronów na ostatniej powłoce jest równa maksymalnej … (zobacz rozwiązanie)

17 Czy powłoka M może być ostatnia (walencyjna) powłoką elektronową, jeżeli znajduje się na niej maksymalna… (zobacz rozwiązanie)

18 Ile sił przyciągania i ile sił odpychania działa na każdy… (zobacz rozwiązanie)

19 Załóżmy, że dwa elektrony i jądro atomu helu znalazły się w pewnej chwili w następujących położeniach…. (zobacz rozwiązanie)

20 Ile elektronów walencyjnych zawierają atomy: Na, N… (zobacz rozwiązanie)

21 Zapisać powłokową konfigurację walencyjną pierwiastków grup … (zobacz rozwiązanie)

22 Zapisać powłokową konfiguracje elektronową rdzenia atomów… (zobacz rozwiązanie)

23 Dla których pierwiastków liczba elektronów walencyjnych jest równa … (zobacz rozwiązanie)

24 Ile różnych wartości energii, w atomie wieloelektronowym mogą mieć elektrony: a) pierwszej powłoki, b)… (zobacz rozwiązanie)

25 Określić maksymalną liczbę elektronów podpowłoki d powłoki drugiej… (zobacz rozwiązanie)

26 W jakiej kolejności będą zajmowane przez elektrony następujące podpowłoki: a) 3d, 3p, 4p… (zobacz rozwiązanie)

27 Ile powłok zajmują elektrony w atomie o konfiguracji… (zobacz rozwiązanie)

28 Podać numer powłoki i symbol literowy podpowłoki, którą zajmuje nowo przybywający elektron (elektron odróżniający dany pierwiastek od pierwiastka poprzedzającego go w układzie okresowym) w atomie: 33As... (zobacz rozwiązanie)

29 Posługując się tablicą powłokowych konfiguracji, podać podpowłokową konfigurację elektronową: a) boru, tlenu, magnezu… (zobacz rozwiązanie)

30 Które pierwiastki mają następującą podpowłokową konfigurację walencyjną: a) 3s2 3p1… (zobacz rozwiązanie)

31 Które pierwiastki mają następującą podpowłokową konfigurację walencyjną: a) 3d7 4s2… (zobacz rozwiązanie)

32 Czy wszystkie podpowłoki zajmowane przez elektrony w atomie galu zawierają maksymalną … (zobacz rozwiązanie)

33 Odszukać w układzie okresowym pierwiastki o następującej konfiguracji elektronowej: a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4... (zobacz rozwiązanie)

34 Konfigurację elektronową można przedstawić skróconym zapisem typu 19K:[Ar]4s1, który oznacza, że dany pierwiastek ( w tym przypadku potas) ma konfigurację argonu oraz jeden elektron w podpowłoce 4s. Zidentyfikować pierwiastki o następujących konfiguracjach: a)[Ne]3s2 3p3…. (zobacz rozwiązanie)

35 Stosując notację opisaną w poprzednim zadaniu, podać konfigurację elektronowa pierwiastków o liczbach atomowych... (zobacz rozwiązanie)

36 Na podstawie podanej niżej liczby elektronów w powłokach, posługując się notacja opisaną w zadaniu 6.108, podać konfigurację elektronową: a) Cr: K2L8M13N1... (zobacz rozwiązanie)

37 Na czym polega podobieństwo konfiguracji elektronowej pierwiastków należących … (zobacz rozwiązanie)

38 Czym różnią się konfiguracje elektronowe pierwiastków należących … (zobacz rozwiązanie)

39 Zapisać podpowłokową konfigurację walencyjną pierwiastków grup głównych ... (zobacz rozwiązanie)

40 Zapisać podpowłokową konfigurację elektronową rdzeni atomów… (zobacz rozwiązanie)

41 Które pierwiastki mają tyle samo elektronów walencyjnych (walencyjnych)… (zobacz rozwiązanie)

42 Które pierwiastki mają następujące konfiguracje elektronów walencyjnych: a) ns2… (zobacz rozwiązanie)

43 Która liczba kwantowa, i w jaki sposób, określa liczbę… (zobacz rozwiązanie)

44 Ile poziomów orbitalnych p zawiera powłoka… (zobacz rozwiązanie)

45 Na rysunku pokazano zestawienie stanów elektronowych trzech pierwszych powłok, ponumerowanych umownie do celów niniejszego zadania. Którymi liczbami kwantowymi różnią się stany… (zobacz rozwiązanie)

46 Korzystając z rysunku (patrz zbiór zadań) podać nazwę liczby kwantowej, która… (zobacz rozwiązanie)

47 Który z niżej podanych zapisów dotyczących atomu węgla przedstawia: 1) liczby elektronów w powłokach… (zobacz rozwiązanie)

48 Zapisać podpowłokową konfigurację elektronowa arsenu. Podać liczbę powłok i liczbę podpowłok zajmowanych przez elektrony. Ile elektronów niesparowanych… (zobacz rozwiązanie)

49 Posługując się systemem klatek i strzałek, określić kolejność zapełniania poziomów orbitalnych… (zobacz rozwiązanie)

50 Przedstawić graficznie opis walencyjnych poziomów orbitalnych w atomach … (zobacz rozwiązanie)

51 Posługując się tablicą konfiguracji powłokowych (patrz wkładka do zbioru) ustalić, które pierwiastki mają następujący opis walencyjnych poziomów orbitalnych… (zobacz rozwiązanie)

52 Ile elektronów niesparowanych zawierają w stanie podstawowym atomy o następujących liczbach atomowych… (zobacz rozwiązanie)

53 Które opisy poziomów orbitalnych są zgodne z zakazem Pauliego, ale sprzeczne z regułą Hunda?... (zobacz rozwiązanie)

54 Które z niżej podanych konfiguracji dotyczą stanu wzbudzonego:… (zobacz rozwiązanie)

55 Czy słuszne jest twierdzenie, że liczba elektronów niesparowanych w atomach… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz