fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek H2O, NH3, HCL, N2O3, O2, CH4. Wymiary kul przedstawiających poszczególne atomy są proporcjonalne do średnicy prawdziwych atomów. Kształt tych modeli ilustruje rzeczywisty kształt cząsteczek. Narysować wzory strukturalne wymienionych wyżej cząsteczek, a następnie odszukać na rysunku model każdej z nich. (zobacz rozwiązanie)

2 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: SO2, SO3, H2, SiH4, N2O5, PCl5. Narysować wzory strukturalne tych cząsteczek, a następnie odszukać na rysunku model każdej z nich. (zobacz rozwiązanie)

3 Narysować wzory strukturalne cząsteczek związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków (w nawiasie podano wartościowość pierwiastka w związku: a)H(I) i Br(I), C(IV) i S(II), P(V) i O(II); b) H(I) i S(II), P(III) i Cl(I), Br(IV) i O(II); c) N(II) i O(II), Se((VI) i O(II), S(VI) i F(I); d) N(III) i O(II), C(IV) i Cl(I), Cl(VII) i O(II). (zobacz rozwiązanie)

4 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: CO2, H2O2, H2S, N2, HCl, CH4, NH3. Narysować wzory strukturalne tych cząsteczek, a następnie odszukać na rysunku model każdej z nich. (zobacz rozwiązanie)

5 Narysować wzory strukturalne cząsteczek związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków ( w nawiasie podano wartościowość pierwiastka w związku): a)C(II) i O(II), N(III) i Br(I), P(III) i O(II); b) O(II) i F(I), C(IV) i Br(I), N(V) i O(II); c) N(IV) i O(II), Te(IV) i O(II), P(V) i Cl(I); d) B(III) i P(III), Te(VI) i O(II), Os(VIII) i O(II). (zobacz rozwiązanie)

6 Na rysunku przedstawiono model przestrzenne cząsteczek: wody(H2O), trójtlenku boru (Be2O3), tlenku azotu(NO), azotu (N2) i trójtlenku siarki (SO3). Który model przedstawia daną cząsteczkę? (zobacz rozwiązanie)

7 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: chlorowodoru(HCl), tlenu(O2), dwutlenku węgla(CO2), amoniaku(NH3) i metanu(CH4), który model przedstawia daną cząsteczkę? (zobacz rozwiązanie)

8 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: O2, CO, SO2, NH3, B2O3 i SF6. Narysować wzory strukturalne tych cząsteczek i podać, który model przedstawia dana cząsteczkę. (zobacz rozwiązanie)

9 Narysować wzory strukturalne cząsteczek związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków (w nawiasie podano wartościowość pierwiastka w związku):a)Br(I) i Cl(I), B(III) i N(III), Ru(VIII) i O(II); b) Br(I) i O(II), U(VI) i F(I), I(VII) i F(I); c) Se(IV) i O(II), B(III) i O(II), Al.(III) i C(IV); d) P(V) i S(II), Br(V) i F(I), P(V) i N(III) (zobacz rozwiązanie)

10 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: CO2, BF3, CH4, P2O3, PCl5, i N2O5. Narysować wzory strukturalne tych cząsteczek i podać, który model przedstawia dana cząsteczkę. (zobacz rozwiązanie)

11 W zbiorze trzech pierwiastków: magnezu, chloru i azotu, każdy pierwiastek tworzy związek chemiczny z pozostałymi. W związkach tych magnez jest dwuwartościowy, chlor- jednowartościowy, a azot- trójwartościowy. Ułożyć wzory sumaryczne i narysować wzory strukturalne tych związków. (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących chlorkach (chlor jest jednowartościowy): CuCl, PbCl4, FeCl3, CuCl2, PCl5 (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących tlenkach pamiętając, że tlen jest zawsze dwuwartościowy: Fe2O3, K2O, CuO, Al2O3, PbO2, P2O5, H2O, Mn2O7, SO3, CO2, Na2O. (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących związkach, wiedząc, że wodór jest jednowartościowy, tlen dwuwartościowy, a węgiel czterowartościowy: (zobacz rozwiązanie)

15 Na rysunku przedstawiono w umowny sposób wzory strukturalne: PH3, SO3, B2O3, HBr, CO2, H2S, Cl2O7, NO i N2O5.Przypisac poszczególnym cząsteczkom odpowiednią strukturę. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz