fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Jak należy odczytać (z uwzględnieniem liczby drobin) poniższy zapis reakcji. (zobacz rozwiązanie)

2 Jak należy odczytać (z uwzględnieniem liczby drobin) poniższy zapis reakcji: (zobacz rozwiązanie)

3 Jak należy odczytać (z uwzględnieniem liczby drobin) poniższy zapis reakcji: (zobacz rozwiązanie)

4 Ułożyć równanie chemicznej reakcji na podstawie schematu modelowego (zobacz rozwiązanie)

5 Ułożyć równanie chemicznej reakcji na podstawie schematu modelowego (zobacz rozwiązanie)

6 Na rysunku pokazano kolejne etapy dobierania współczynników stechiometrycznych, ilustrowane szkicem modeli atomów i cząsteczek. Postępując podobnie dobrać współczynniki, na podstawie rysowanych stopniowo modeli, w następujących równaniach: (zobacz rozwiązanie)

7 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

8 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

9 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

10 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

11 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

12 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

13 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

14 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

15 Ułożyć równanie chemiczne dla następującej przemiany: (zobacz rozwiązanie)

16 Ułożyć równania reakcji na podstawie informacji o strukturze reagentów (zobacz rozwiązanie)

17 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach (zobacz rozwiązanie)

18 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach (zobacz rozwiązanie)

19 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach (zobacz rozwiązanie)

20 Ułożyć równania reakcji spalania w tlenie następujących pierwiastków (rzymskie cyfry w nawiasach oznaczają wartościowość pierwiastka w tlenku): a) Fe(II), Al(III); b)Na(I), C(IV); c) P(V), H(I); d) Fe(III), Ca(II) (zobacz rozwiązanie)

21 Ułożyć równania następujących reakcji: 1)spalanie magnezu w tlenie, prowadzące do powstania tlenku magnezu (MgO);2)powstawanie siarczku glinu (Al2S3) z glinu i siarki; 3) łączenie się sodu z chlorem prowadzące do powstania chlorku sodu (NaCl); 4)redukcja tlenku ołowiu(IV) (PbO2)wodorem; 5)synteza wody z pierwiastków; 6)spalanie etanu (C2H6) prowadzące do powstania dwutlenku węgla (CO2) i wody; 7)redukcja tlenku chromu(III) (Cr2O3) węglem do tlenku węgla (CO). (zobacz rozwiązanie)

22 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach (zobacz rozwiązanie)

23 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach (zobacz rozwiązanie)

24 Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równania) w podanych przykładach (zobacz rozwiązanie)

25 Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych (x, y, z) w równaniach: a) 2CxHy+7O2=>4CO+6H2O; b) Px+6Hy=>4PH3; c) 2NxOy+4Hz=>N2+4H2O; d) CxHyOz+6O2=>6CO2+6H2O. (zobacz rozwiązanie)

26 Ułożyć równania chemiczne następujących przemian (zobacz rozwiązanie)

27 Ułożyć równania chemiczne następujących przemian (zobacz rozwiązanie)

28 Ułożyć równania kolejnych reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian: a)Zn=>ZnO=>Zn; b)Cu=>Cu2O=>Cu (zobacz rozwiązanie)

29 Uzupełnić równania i dobrać odpowiednie współczynniki (zobacz rozwiązanie)

30 Dwie cząsteczki pewnego tlenkuchromu reagują z trzema atomami węgla, w wyniku czego powstają dwa atomy chromu oraz trzy cząsteczki dwutlenku węgla. Ustalić wzór tlenku chromu. (zobacz rozwiązanie)

31 Sześć cząsteczek pewnego tlenku azotu reaguje z ośmioma cząsteczkami amoniaku, w wyniku czego powstaje siedem cząsteczek azotu oraz dwanaście cząsteczek wody. Ustalić wzór tlenku azotu. (zobacz rozwiązanie)

32 Ustalić wzory substancji oznaczonych literami w kwadratach, a następnie ułożyć równania reakcji przedstawionych na schematach: (zobacz rozwiązanie)

33 Ustalić wzory substancji oznaczonych literami w kwadratach, a następnie ułożyć równania reakcji przedstawionych na schematach: (zobacz rozwiązanie)

34 Podzielić niżej podane reakcje na reakcje: syntezy, rozkładu, wymiany pojedynczej, wymiany podwójnej. (zobacz rozwiązanie)

35 Ułożyć równania reakcji wodoru z: 1) chlorem (produktem reakcji jest chlorowodór ClH), 2) azotem (produktem reakcji jest amoniak NH3), 3)siarką (produktem reakcji jest siarkowodór H2S), 4) węglem (produktem reakcji jest metan CH4), 5) sodem (produktem reakcji jest wodorek sodu NaH), 6) wapniem (produktem reakcji jest wodorek wapnia CaH2) (zobacz rozwiązanie)

36 ogrzewania glinu z tlenkiem żelaza (III) (Fe2O3) powstaje tlenek glinu i żelazo. Ułożyć równanie reakcji. (zobacz rozwiązanie)

37 Podczas spalania związków organicznych powstaje dwutlenek węgla i woda, np.2C2H6+7O2=>4CO2+6H2O Ułożyć równania reakcji spalania następujących związków: a) CH4, CH4; b) C2H2, C6H6; c) C2H6, C3H8; d) C4H10, C5H10. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz