fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Przepisać do zeszytu i uzupełnić tabelkę... (zobacz rozwiązanie)

2 Jaki powinien być wzór najwyższego tlenku: chloru, bizmutu, selenu, boru, cezu i cyny? (zobacz rozwiązanie)

3 Ułożyć wzory sumaryczne: tellurowodoru, antymonowodoru, wodorku berylu, astatowodoru, wodorku germanu, wodorku sodu, wodorku talu. (zobacz rozwiązanie)

4 Ułożyć wzory sumaryczne: fosforku wapnia, azotku magnezu, selenu glinu, telluru sodu. (zobacz rozwiązanie)

5 Który z pierwiastków jest bardziej reaktywny: siarka czy chlor, magnez czy glin, arsen czy selen, wapń czy potas, brom czy arsen, gal czy wapń? (zobacz rozwiązanie)

6 Uszeregować, od najbardziej do najmniej reaktywnego, następujące metale: Mg, Sr, Na, Ga, Cs, Al. (zobacz rozwiązanie)

7 Uwzględniając położenie w układzie okresowym, podzielić podane niżej pierwiastki na metale i niemetale: Rb, Se, Ra, At, Pb, Tl. (zobacz rozwiązanie)

8 W których grupach układu okresowego znajduje się pierwiastek tworzący tlenek typu EO2? (zobacz rozwiązanie)

9 W których grupach układu okresowego może znajdować się pierwiastek, którego wodorek zawiera w cząsteczce dwa atomy wodoru? (zobacz rozwiązanie)

10 W której grupie układu okresowego znajduje się pierwiastek tworzący tlenek typu E2O5 i wodorek EH3? (zobacz rozwiązanie)

11 Które z wymienionych niżej wielkości i właściwości rosną zgodnie z kierunkiem strzałki dla podanych pierwiastków: Na, Mg, Al., Si, P, S, Cl =>; masa atomowa, reaktywność, wartościowość maksymalna, numer grupy w układzie okresowym, wartościowość względem wodoru, liczba atomów w cząsteczce najwyższego tlenku? (zobacz rozwiązanie)

12 Które z wymienionych niżej wielkości i właściwości maleją zgodnie z kierunkiem strzałki dla podanych pierwiastków: F, Cl, Br, I, At =>; liczba porządkowa, reaktywność, wartościowość względem tlenu, liczba atomów w cząsteczce wodorku, właściwości niemetaliczne? (zobacz rozwiązanie)

13 W każdym z podanych szeregów istnieje pewna prawidłowość. Odkryć te prawidłowości, a następnie dopisać do każdego szeregu po jednym, kolejnym członie:
1) Li, B, N, F, Na, Al., P,…
2) Na2O, SiO2, Cl2O7, K2O, GeO2,…
3) H4SiO4, H3PO4, H2SO4,…
4) CsOH, Ba(OH)2, Tl(HO)3,…
(zobacz rozwiązanie)

14 W każdym z podanych niżej szeregów istnieje pewna prawidłowość (inna dla każdego szeregu). Odkryj te prawidłowości, a następnie dopisz dalsze cztery człony każdego z szeregów:
a) Na, Mg, Al., Si, P, S, Cl, K, Ca, Ga, Ge, As, Se, Br,…;
b) B2H6, NH3, HF, AlH3, PH3,HCl, GaH3,….
(zobacz rozwiązanie)

15 Dopisać czwarty człon szeregu i określić prawidłowość:
a)H, Be, Al., ….;
b)BI3, SiBr4, AsCl5, …..
(zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz