fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek alkoholi i kwasów karboksylowych. Narysuj wzory tych związków. (zobacz rozwiązanie)

2 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek następujących związków: benzenu, kwasu octowego, acetylenu, alkoholu metylowego, etylenu, aldehydu mrówkowego, kwasu mrówkowego, dwutlenku węgla, czterochlorku węgla i eteru dimetylowego (CH3-O-CH3). Odszukać modele tych cząstek. (zobacz rozwiązanie)

3 Narysować wzory grupowe wszystkich izomerycznych kwasów C4H8O2. (zobacz rozwiązanie)

4 Narysować wzory grupowe wszystkich możliwych kwasów karboksylowych o podanym szkielecie węglowym, zawierającym węgiel karboksylowy (zobacz rozwiązanie)

5 Podać wzory następujących związków: kwas propanowy, kwas 2- metylopropanowy, kwas pentanowy, kwas 2- etylobutanowy, kwas 2,2- dimetylopropanowy. (zobacz rozwiązanie)

6 Podać nazwy następujących związków (zobacz rozwiązanie)

7 Ułożyć równanie dysocjacji jonowej: kwasu propionowego, mrówczanu sodu, octanu baru. (zobacz rozwiązanie)

8 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
a) metanol -> kwas mrówkowy -> mrówczan sodu;
b) etanol -> kwas octowy -> octan magnezu.
(zobacz rozwiązanie)

9 Jakie alkohole należy utlenić, aby przez odpowiedni aldehyd otrzymać podany kwas (zobacz rozwiązanie)

10 W miejsce liter A, B, C wpisać wzory odpowiednich substancji:
a) CH3OH -[O]-> A - (Ag2O) -> B - (NaOH)-> C;
b) CH3CHO -(CuO)- > A - (KOH) - > B - (HCl) -> A
(zobacz rozwiązanie)

11 Ułożyć równania kolejnych reakcji, które należy przeprowadzić, aby otrzymać:
a) mrówczan sodu, mając do dyspozycji metan i dowolne odczynniki nieorganiczne,
b) octan glinu, mając do dyspozycji jodek etylu i dowolne odczynniki nieorganiczne.
(zobacz rozwiązanie)

12 Ułożyć równania reakcji hydrolizy i podać odczyny roztworu: a) mrówczanu potasu, b) octanu baru, c) benzoesanu sodu. (zobacz rozwiązanie)

13 Napisać w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzącej pomiędzy podanymi substancjami w roztworach wodnych:
CH3COOH + NaOH->?,
HCOOH + Ca ->?,
(CH3COO)2Ba + Na2CO3 ->?
(zobacz rozwiązanie)

14 Jak można doświadczalnie zrealizować następujące przemiany, wykorzystując sole kwasów karboksylowych:
a) Cu2+ + 2OH- -> Cu(OH)2;
b) Ba2+ + SO42- -> BaSO4;
c) Ag+ + I- -> AgI;
d) Ca2+ + CO32- -> CaCO3.
(zobacz rozwiązanie)

15 Ustalić wzór empiryczny odpowiadający wzorowi kwasu octowego. (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć stężenie molowe jonów wodorowych w 0,1-molowym wodnym roztworze kwasu octowego, jeżeli stopień dysocjacji wynosi 1,3%. Czy stopień dysocjacji kwasu octowego będzie taki sam w 0,1-molowym roztworze benzenowym? (zobacz rozwiązanie)

17 Do roztworu zawierającego 3 mole kwasu palmitynowego dodano 1mol wodorotlenku wapnia, a następnie 1,5 mola węglanu spodu. Osad odsączono. Co zawierał przesącz i jaki był jego odczyn? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz