fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Które z poniższych związków mogą występować w postaci enancjomerów? Asymetryczny atom węgla zaznaczyć gwiazdką:... (zobacz rozwiązanie)

2 Które, z poniższych związków mogą występować w postaci izomerów optycznych: … (zobacz rozwiązanie)

3 Ustalić, które z par cząsteczek przedstawionych na rysunku stanowią cząsteczki enancjomerów, a które tę sama cząsteczkę inaczej narysowaną. (zobacz rozwiązanie)

4 Które wzory przedstawione na rysunku przedstawiają aldehyd D-glicerynowy, a które L-glicerynowy? (zobacz rozwiązanie)

5 Ustalić, które z par w zbiorze cząsteczek przedstawionych na rysunku stanowią cząsteczki enancjomerów aldehydu glicerynowego, a które tę sama cząsteczkę inaczej narysowaną. Rozpatrzyć wszystkie kombinacje, czyli pary A i B, A i C, itd. (zobacz rozwiązanie)

6 Ustalić, które z par w zbiorze cząsteczek, przedstawionych niżej wzorem rzutowym Fischera, stanowią cząsteczki enancjomerów, a które tę sama cząsteczkę inaczej narysowaną (rozpatrzyć wszystkie kombinacje) (zobacz rozwiązanie)

7 Przedstawić wzorem Fischera każdą z czterech cząsteczek pokazanych na rysunku… (zobacz rozwiązanie)

8 Narysować wzory stereochemiczne obu enancjomerów o następującej konstytucji (wzorach strukturalnych) (zobacz rozwiązanie)

9 Podać liczbę stereoizomerów dla każdego z następujących związków (zobacz rozwiązanie)

10 Narysować wzory strukturalne (konstytucyjne) związku zawierającego asymetryczny atom węgla i spełniającego równocześnie następujące warunki: 1) nie zawierającego innych atomów niż C, H, O; 2) zawierającego możliwie najmniejsza liczbę atomów; 3) będącego: a) alkanem; b) alkenem; c) alkinem; d) węglowodorem aromatycznym; e) alkoholem nasyconym; f) aldehydem; g) kwasem karboksylowym. (zobacz rozwiązanie)

11 Ile związków organicznych powstaje podczas bromowania etylobenzenu w obecności światła, przy założeniu, że mol etylobenzenu reaguje z molem bromu (Br2)? (zobacz rozwiązanie)

12 Czy w reakcji uwodornienia butanolu otrzymuje się jeden, czy dwa alkohole? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz