fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Uporządkować podane pierwiastki według malejących wartości ich mas atomowych: miedź, srebro, złoto, platyna. (zobacz rozwiązanie)

2 Ile razy masa atomu tytanu jest większa od masy atomu węgla? (zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć masę cząsteczkową: 1)CO, 2)CO2, 3)Al2O3, 4)NaOH, 5)Al(OH)3, 6) H2SO4. (zobacz rozwiązanie)

4 ć masę cząsteczkową: 1) Na2O, 2)SO3, 3)H3PO4, 4)CuSO4, 5)Fe(OH)3, 6)C2H6O. (zobacz rozwiązanie)

5 Obliczyć masę cząsteczkową: 1)Na2O, 2) Ba(OH)2, 3) N2, 4) Fe2S3, 5) H2CO3, 6)C6H12O6. (zobacz rozwiązanie)

6 Uporządkować podane substancje według rosnących wartości ich mas cząsteczkowych: amoniak, azot, metan, tlen. (zobacz rozwiązanie)

7 Wymienione niżej substancje podzielić na zbiory o równej masie cząsteczkowej: H2SO4, CO, H3PO4, C4H10, N2, C2H4, KF (zobacz rozwiązanie)

8 Który zbiór ma większą masę: siedem cząsteczek CO2 czy 16 cząsteczek NH3? (zobacz rozwiązanie)

9 Ustalić wzory następujących związków: a) tlenku o masie cząsteczkowej 127u, zawierającego pierwiastek sześciowartościowy; b)wodorku o masie cząsteczkowej 34u, zawierającego pierwiastek trójwartościowy; c) siarczku o masie cząsteczkowej 150u, zawierającego metal trójwartościowy. (zobacz rozwiązanie)

10 Ustalić wzór związku chemicznego, którego cząsteczka ma dwa atomy pierwiastka o łącznej masie 28u oraz trzy atomy pierwiastka o łącznej masie 48u. (zobacz rozwiązanie)

11 Masa cząsteczkowa dwutlenku pewnego metalu wynosi 87u. Tlenek ma skład typu AB2. Jaki to metal? (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć, który z dwóch pierścionków o jednakowej masie zawiera większa liczbę atomów: złoty czy platynowy? (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć masę atomu ołowiu w gramach. (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć masę atomową pierwiastka, którego atom ma masę 5,32*10-23g. (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć masę cząsteczki Al2O3 w gramach. (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x:
a) P2Ox( masa cząsteczkowa 110u),
b)C2Hx (masa cząsteczkowa 30u),
c) H4PxO7 (masa cząsteczkowa 178u) (zobacz rozwiązanie)

17 Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E?
a) EO2 (masa cząsteczkowa 44u),
b)E2S3 (masa cząsteczkowa 208u),
c) H2EO4 (masa cząsteczkowa 98u).
(zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz