fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Obliczyć zawartość procentową miedzi w próbce mosiądzu o masie 30g, zawierającej 18g miedzi. (zobacz rozwiązanie)

2 Obliczyć masę stalowego gwoździa zawierającego 0,12g węgla, wiedząc, że wykonano go ze stali o zawartości 1,5% węgla. (zobacz rozwiązanie)

3 Ile złota zawiera obrączka ślubna o masie 4g, wykonana ze złota jubilerskiego próby 585? (zobacz rozwiązanie)

4 Ile wody znajduje się w butelce z octem, jeżeli inne składniki maja masę 50g i stanowią 10% octu? (zobacz rozwiązanie)

5 Ile procent masowych potasu zawiera stop sodu z potasem, w którym na 4 atomy sodu przypada 1 atom potasu? (zobacz rozwiązanie)

6 Gleba zawiera średnio 0,5% fosforu. Obliczyć zawartość fosforu w glebie, w częściach na milion. (zobacz rozwiązanie)

7 Stężenie tlenku węgla w powietrzu, podczas intensywnego ruchu samochodów, może dochodzić do 40ppm. Obliczyć takie stężenie w promilach. (zobacz rozwiązanie)

8 Stężenie żelaza we krwi ludzkiej nie powinno być mniejsze niż 250u%. Obliczyć to stężenie w miliprocentach. (zobacz rozwiązanie)

9 Zawartość cynku w glebie nie powinna przekraczać 2200ppb. Obliczyć tę zawartość w częściach na milion. (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć zawartość kryptonu w powietrzu atmosferycznym, wiedząc, że 10kg powietrza zawiera 10mg kryptonu. Wynik podać: a)w promilach, b)w częściach na milion (ppm), c) w częściach na miliard (ppb). (zobacz rozwiązanie)

11 Ile glukozy znajduje się we krwi człowieka ważącego 80kg, jeżeli krew stanowi 7% masy ciała i zawiera średnio 0,9 promila glukozy? (zobacz rozwiązanie)

12 Ile uranu zawiera warstwa ziemi o grubości 1m, powierzchni 1000m2 i gęstości 1,5g/cm3, jeżeli średnia zawartość uranu w powierzchniowej warstwie ziemi wynosi 2,4ppm? (zobacz rozwiązanie)

13 Z jakiej ilości wody morskiej można uzyskać kilogram złota, jeżeli średnia zawartość złota w tej wodzie wynosi 1m%? (zobacz rozwiązanie)

14 Zawartość chloru, dodawanego do wody w sieci miejskiej, w celach dezynfekcji, ni powinna być niższa niż 0,03mg/kg i wyższa niż 0,05mg/kg. Zaproponować przedstawienie tych danych w formie udziału masowego, łatwego do zapamiętania. (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć zawartość procentową żelaza w magnetycie (Fe3O4) zawierającym 15% zanieczyszczeń, w skład, których nie wchodzi żelazo. (zobacz rozwiązanie)

16 Analiza próbki zanieczyszczonego siarczku miedzi(I)(Cu2S) wykazała, ze próbka ta zawiera 17,5% siarki. Ile procent Cu2S zawierała próbka (zanieczyszczenia nie zawierają miedzi i siarki)? (zobacz rozwiązanie)

17 Ile procent zanieczyszczeń zawiera sól kuchenna, jeżeli zawiera ona 33,4%sodu? (zobacz rozwiązanie)

18 Ułożyć chemiczny zapis składu następującej mieszaniny: (zobacz rozwiązanie)

19 Obliczyć masę mieszaniny zawierającej 1 mol tlenu cząsteczkowego i 4 mole azotu cząsteczkowego. Jaki jest stosunek masowy składników tej mieszaniny? (zobacz rozwiązanie)

20 Obliczyć stosunek molowy składników mieszaniny zawierającej 4g wodoru i 32g tlenu. (zobacz rozwiązanie)

21 Pewna mieszanina tlenu i dwutlenku węgla zawiera dwa razy więcej cząsteczek O2 niż CO2. Obliczyć procentowy skład masowy mieszaniny. (zobacz rozwiązanie)

22 Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych mieszanina 14g azotu(N2) i 7g tlenku węgla(CO)? (zobacz rozwiązanie)

23 Obliczyć masę 1m3 (warunki normalne) mieszaniny składającej się z tlenku węgla (CO) i wodoru w stosunku objętościowym 1:1. (zobacz rozwiązanie)

24 W mieszaninie fluoru i chloru co dziesiąta cząsteczka jest cząsteczką fluoru. Obliczyć procentowy skład objętościowy. (zobacz rozwiązanie)

25 Obliczyć procentowy skład objętościowy mieszaniny zawierającej po 50% masowych ksenonu i dwutlenku węgla. (zobacz rozwiązanie)

26 Obliczyć procentowy skład masowy mieszaniny zawierającej chlor i fluor w stosunku objętościowym 2:3. (zobacz rozwiązanie)

27 Obliczyć stosunek objętościowy składników w mieszaninie zawierającej hel i wodór w stosunku molowym 1:1. (zobacz rozwiązanie)

28 Obliczyć stosunek objętościowy składników w mieszaninie zawierającej fluor i argon w stosunku molowym 3:5. (zobacz rozwiązanie)

29 Obliczyć stosunek molowy składników w mieszaninie zawierającej 60% objętościowych wodoru i tlenek węgla. (zobacz rozwiązanie)

30 Obliczyć stosunek molowy metali w stopie zawierającym po 50% masowych złota i srebra. (zobacz rozwiązanie)

31 Mieszanina zawiera FeO i Fe2O3 w stosunku masowym 1:1. Ile procent żelaza zawiera ta mieszanina? (zobacz rozwiązanie)

32 Mieszanina zawiera FeO i Fe2O3 w stosunku mol na mol. Ile procent żelaza zawiera ta mieszanina? (zobacz rozwiązanie)

33 Obliczyć minimalną objętość powietrza odmierzonego w warunkach normalnych, jaka należy przepuścić nad 5g rozżarzonej miedzi, aby przeprowadzić ją w tlenek miedzi(II). (zobacz rozwiązanie)

34 Jaka objętość powietrza odmierzonego w warunkach normalnych, jest potrzebna do całkowitego spalenia 100kg węgla? (zobacz rozwiązanie)

35 Z jakiej objętości powietrza odmierzonego w warunkach normalnych, można usunąć tlen i azot, dysponując 14g magnezu? Wskazówka: magnez przechodzi w tych samych warunkach w tlenek (MgO) i azotek (Mg3N2) (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz