fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Podać liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów w następujących nuklidach: 63Li, 3216S,12753I,21H. (zobacz rozwiązanie)

2 Posługując się zapisem AZE( gdzie E- symbol pierwiastka, A liczba masowa, Z- liczba atomowa) zapisać: miedź-65, węgiel-12, wodór-2, chlor- 35. (zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć, jaki procent atomu sodu-23 stanowi: 1)łączna masa zawartych w nim elektronów, 2) masa jądra. (zobacz rozwiązanie)

4 Podać następujące dane: 1) liczbę atomową, 2) liczbę masową, 3) liczbę neutronów, 4) liczbę protonów, 5) liczbę elektronów dla: a) rubidu- 85, b) azotu- 15. (zobacz rozwiązanie)

5 Podać następujące dane: 1) symbol chemiczny, 2)nazwę, 3)liczbę neutronów, 4) liczbę protonów, 5) liczbę elektronów dla: a) nuklidu o liczbie atomowej14 i liczbie masowej 30, b)nuklidu o liczbie atomowej 37 i liczbie masowej 87. (zobacz rozwiązanie)

6 Podać następujące dane: 1) symbol chemiczny, 2)nazwę, 3) liczbę atomową, 4) liczbę nukleonów, 5) liczbę elektronów dla: a) nuklidu zawierającego 24 neutrony i 21 dodatnich ładunków w jądrze, b) nuklidu zawierającego 122 neutrony i 80 dodatnich ładunków w jądrze. (zobacz rozwiązanie)

7 Podać następujące dane: 1)nazwę nuklidu, 2)symbol chemiczny, 3) liczbę masową, 4) liczbę neutronów, 5) liczbę protonów dla: a)nuklidu zawierającego 3 nukleony i 2 elektrony, b) nuklidu zawierającego 40 nukleonów i 18 elektronów. (zobacz rozwiązanie)

8 Podane niżej nuklidy podzielić na zbiory izotopów i podać nazwę zbioru: 3616E, 3717E, 3316E, 3818E, 3618E, 3216E, 4016E, 3416E, 3516E. (zobacz rozwiązanie)

9 Którymi z podanych niżej cech i właściwości różnią się izotopy: wartościowość, gęstość, ciepło właściwe, liczba atomów w cząsteczce w stanie pary, temperatura wrzenia, położenie w układzie okresowym? (zobacz rozwiązanie)

10 Jakimi właściwościami różnią się nuklidy 157E i 188E? (zobacz rozwiązanie)

11 Czy mogą istnieć: a) różne pierwiastki o tej samej liczbie atomowej, b) różne nuklidy o tej samej liczbie atomowej, c) różne nuklidy o tej samej liczbie masowej? (zobacz rozwiązanie)

12 Czy następujące ilości substancji zawierają równe ilości atomów: 1)mol węgla-12 i mol węgla-13, 2) gram węgla-12 i gram węgla-13, 3)dm3 węgla-12 i dm3 węgla-13 ( w warunkach normalnych)? (zobacz rozwiązanie)

13 z podanych niżej sformułowań jest poprawne: 1)liczba masowa węgla wynosi 12, 2) liczba masowa jednego z izotopów węgla wynosi 12, 3)liczba masowa każdego izotopu węgla wynosi 12? (zobacz rozwiązanie)

14 Które z podanych twierdzeń jest poprawne: 1) liczba masowa jest to masa atomowa danego nuklidu, 2) liczba masowa jest równa liczbowo masie atomowej danego nuklidu, 3) liczba masowa jest niemal równa masie atomowej danego nuklidu? (zobacz rozwiązanie)

15 Masa atomowa samaru wynosi 150,4u. Jakie wnioski o liczbie izotopów i ich liczbach masowych można wyciągnąć wyłącznie na podstawie wartości masy atomowej? (zobacz rozwiązanie)

16 Dopisać czwarty człon w szeregu i określić prawidłowość, według której został ułożony: lit-6, tlen-16, glin-26. (zobacz rozwiązanie)

17 Korzystając z danych tablicowych określić wszystkie możliwe warianty składu izotopowego: a)CO2, b)H2O, c)NH3. (zobacz rozwiązanie)

18 Podać wzory cząsteczek kwasu siarkowego zbudowanych z takich nuklidów, aby masa cząsteczkowa miała wartość: 1) możliwie najmniejsza, 2) możliwie największą (patrz tablica z liczbami masowymi izotopów). (zobacz rozwiązanie)

19 Podać dwa przykłady związków typu AB2, w którym pierwiastek A ma 2 izotopy i pierwiastek B ma 2 izotopy. (zobacz rozwiązanie)

20 Obliczyć zawartość procentową dwóch izotopów boru, jeżeli masa atomowa boru wynosi 10,81u, jeden z izotopów ma w jądrze 5 neutronów, a drugi 6. (zobacz rozwiązanie)

21 Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o liczbach masowych: 69(60,2%) i 71(39,8%). Odszukać ten pierwiastek w układzie okresowym. (zobacz rozwiązanie)

22 Miedź jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden zawiera 34 neutrony i stanowi 69,1% mieszaniny. Obliczyć liczby masowe obu izotopów, jeżeli masa atomowa miedzi wynosi 63,55u. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz