fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony proste: a)potasu, siarki; b) magnezu, bromu; c) glinu, telluru? (zobacz rozwiązanie)

2 Proces przejścia atomu w jon można przedstawić w formie tzw. Równania elektronowego, np. Mg->Mg2+ +2e-. Podać równania elektronowe następujących przemian: Na->Na+, Al->Al3+, S->S2-, Fe->Fe2+, Fe2+->Fe3+, Cu2+->Cu, Br-->Br, Sn2+->Sn4+. (zobacz rozwiązanie)

3 Ile elektronów zawierają w powłoce zewnętrznej następujące jony: K+, Br-, Mg2+, S2-, H+, H-? (zobacz rozwiązanie)

4 Podać rozmieszczenie elektronów w powłokach następujących jonów: Na+, Br-, Ca2+, S2-. (zobacz rozwiązanie)

5 Ile powłok elektronowych mają następujące jony: Li+, Se2-, Al3+, I-. (zobacz rozwiązanie)

6 Podać podpowłokową konfigurację elektronową dla następujących jonów: K+, Cl-, Al3+, O2-. (zobacz rozwiązanie)

7 Podać po jednym przykładzie jonu, który zawiera w zewnętrznej powłoce: a) 8 elektronów, b) 2 elektrony, c) 18 elektronów. (zobacz rozwiązanie)

8 W podanym niżej fragmencie układu okresowego zaznaczono gwiazdką symbole pierwiastków, które tworzą trwałe jony proste. Podać symbole chemiczne jonów o konfiguracji elektronowej: a) argonu, b) helu, c) kryptonu, d) neonu.

Li* Be* B C N O* F*
Na* Mg* Al* Si P S* Cl*
K* Ca* Ga* Ge* As Se* Br*

(zobacz rozwiązanie)

9 Podać nazwy helowców, których konfigurację elektronową starają się uzyskać atomy: rubidu, telluru, baru, astatu. (zobacz rozwiązanie)

10 Podać nazwy helowców, które maja identyczna konfigurację elektronową, jak jony: Ca2+, Al3+, Br-, F-. (zobacz rozwiązanie)

11 Atom pewnego pierwiastka po dodaniu dwóch elektronów uzyskuje konfigurację elektronową helowca, którego atom zawiera cztery powłoki elektronowe. Jaki to pierwiastek? (zobacz rozwiązanie)

12 tat: Dopisz czwarty człon w podanych szeregach o określ prawidłowość, według której powstały:
a) Li+, Mg2+, Ga3+,…
b) F-, S2-, Br-….
(zobacz rozwiązanie)

13 Dlaczego ujemne jony siarki i chloru maja odmienne właściwości chemiczne, pomimo identycznej konfiguracji elektronowej? Który atom jest izoelektronowy z tymi jonami? (zobacz rozwiązanie)

14 Podać liczbę elektronów, protonów i neutronów w jonach następujących nuklidów: 8135Br-, 4020Ca2+, 7434Se3+, 5626Fe3+? (zobacz rozwiązanie)

15 Posługując się zapisem AZEz (gdzie: E- symbol pierwiastka, A- liczba masowa, Z- liczba atomowa, z- ładunek elektryczny), zapisać: 1) dwudodatni jon magnezu-24, 2) jednoujemny jon chloru-37, c) trójdodatni jon glinu-27. (zobacz rozwiązanie)

16 Jakie są podobieństwa i różnice w składzie i właściwościach drobin: 19F-, 20Na, 21Na+? (zobacz rozwiązanie)

17 Dlaczego atom sodu łatwiej przechodzi w stan jonu niż atom magnezu? (zobacz rozwiązanie)

18 Zapisać walencyjną konfigurację podpowłokową jonów o następującej konfiguracji powłokowej:
a) Cr2+: K2L8M12;
b) Mn4+: K2L8M11;
c) Au3+: K2L8M18N32O16;
d) Ce3+: K2L8M18N20O7.
(zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz