fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Z jakich jonów zbudowane są kryształy następujących substancji:
a) NaI, MgS;
b) Li2O, CaBr2, Al2O3;
c) NaOH, K2SO4;
d) CaCO3, Mg(PO4)2?
(zobacz rozwiązanie)

2 Ustal wzory związków zbudowanych z następujących jonów"
a)Na+ i S2-,
b)Ga3+ i O2-,
c)Sn4+ i Cl-,
d)Sr2+ i Se2-,
e)Al3+ i Br-,
f)Pb4+ i S2-.
(zobacz rozwiązanie)

3 Mechanizm tworzenia się chlorku wapnia można przedstawić schematem: (rys. w rozwiązaniu). Podać analogiczne schematy tworzenia się następujących substancji jonowych: Na2S, MgO, SnO2, Al2S3. -. (zobacz rozwiązanie)

4 Które z podanych substancji maja wiązania jonowe: CO2, SrI2, SiH4, LiBr, H2O, CaO, NO? (zobacz rozwiązanie)

5 Ile jonów chlorkowych zawiera kryształ chlorku wapnia zbudowany z n jonów? (zobacz rozwiązanie)

6 Który związek chemiczny ma wyższą temperaturę topnienia: Rb2O czy TeO2? (zobacz rozwiązanie)

7 Dwudodatni jon pierwiastka X i jednoujemny jon pierwiastka Y mają następującą, identyczną konfigurację elektronową: 1s2 2s2 2p6. Podać wzór chemiczny związku tych pierwiastków. (zobacz rozwiązanie)

8 Który jon ma większy promień:
a) Na+ czy K+;
b) K+ czy Ca2+;
c) Br- czy I-;
d) S2- czy Cl-?
(zobacz rozwiązanie)

9 Który atom ma większy promień:
a) Li czy Na;
b) Li czy Be;
c) O czy F;
d) S czy Se?
(zobacz rozwiązanie)

10 Która z drobin ma większe rozmiary:
a) K czy K+,
b) Br czy Br-,
c) Mg czy Mg2+,
d) S czy S2-?
(zobacz rozwiązanie)

11 Dlaczego kation jest zawsze mniejszy od macierzystego atomu? (zobacz rozwiązanie)

12 Dlaczego anion jest zawsze większy od macierzystego atomu, mimo że oba zawierają taką samą liczbę powłok elektronowych? (zobacz rozwiązanie)

13 W której z podanych substancji występujące wiązanie jonowe jest najbardziej zbliżone do jego teoretycznego modelu: NaCl, CsF, KBr, NaI? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz