fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Jakie rodzaje oddziaływania elektrostatycznego występują miedzy dwoma zbliżającymi się do siebie atomami? (zobacz rozwiązanie)

2 Narysować wzory elektronowe (kropkowe i kreskowe) następujących cząsteczek: I2, S2, F2? (zobacz rozwiązanie)

3 W których z niżej podanych cząsteczek występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, a w których niespolaryzowane: Br2, HBr, H2, CCl4, HI, P2, NH3, H2S, CS2? (zobacz rozwiązanie)

4 Określić rodzaj wiązania (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane) w następujących związkach: KBr, HBr, CaCl2, H2S, Li2O, MgS, O2, SiO2, N2, N2O3, PH3, Br2, SiH4. (zobacz rozwiązanie)

5 Który z atomów w każdej z podanych par jest bardziej elektroujemny: N czy O, Mg czy S, Cl czy I, As czy Se, B czy N, Ca czy P, P czy Cl, Se czy Te? (zobacz rozwiązanie)

6 Która para pierwiastków ma największą różnicę elektroujemności: 1)N i O, 2)O i S, 3)S i Cl, 4)O i F? (zobacz rozwiązanie)

7 Na podstawie układu okresowego uporządkować następujące pierwiastki według rosnącej wartości elektroujemności:
a) S, Se, O, Po, Te;
b) As, Ge, Br, Ga, Se;
c) N, S, F, O, Cl, C, H.
(zobacz rozwiązanie)

8 Korzystając ze skali elektroujemności Paulina, znaleźć parę pierwiastków o największej różnicy elektroujemności i obliczyć wartość tej różnicy. (zobacz rozwiązanie)

9 Wskazać, w kierunku którego atomu powinny być przesunięte wspólne elektrony w cząsteczkach: CO2, SO2, NH3, H2S, PH3, BCl3, CCl4, HBr, SiO2, ICl, F2O, HI, BH3. (zobacz rozwiązanie)

10 W którym z wymienionych związków wiązanie jest najsilniej spolaryzowane:
a)HF, HI, HBr, HCl;
b) NH3, H2O, HF, CH4?
(zobacz rozwiązanie)

11 Podane cząsteczki uporządkować według rosnącego stopnia spolaryzowania: NF3, BeF2, F2, BF3, LiF, CF4, OF2. (zobacz rozwiązanie)

12 Narysować wzory elektronowe kropkowane:
a) HBr, Br2, KBr, H2O, BaCl2;
b) PH3, HF, NaF, S2, CaBr2, P2.
(zobacz rozwiązanie)

13 Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe:
a) NH3, OF2, CO2, Na2S,
b) MgS, ICl, HNO2, H2CO3, H2O2.
(zobacz rozwiązanie)

14 Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe następujących związków z wiązaniami koordynacyjnymi:
a) SO3, H2SO3, H3PO4;
b) HNO3, SO2, Cl2O3.
(zobacz rozwiązanie)

15 Które z wymienionych niżej wielkości rosną zgodnie z kierunkiem strzałki dla podanych pierwiastków:
Na--Mg--Al--Si--P--S--Cl-->
elektroujemność, liczba atomowa, promień atomowy, promień jonowy, ładunek elektryczny wodoru w cząsteczce wodorku? (zobacz rozwiązanie)

16 W których cząsteczkach wszystkie elektrony zewnętrznych powłok biorą udział w tworzeniu wiązań: CO2, CH4, NH3, BH3, H2O? (zobacz rozwiązanie)

17 Jakie wartościowości powinien wykazywać w związkach pierwiastek o następującej konfiguracji walencyjnej:
a)s2 p5,
b)s1,
c)s2p3?
(zobacz rozwiązanie)

18 Ile wiązań (delta) i ile wiązań (pi) zawierają następujące cząsteczki:
a) Br2, S2, P2, H2S;
b) CH4, CS2, HCN, COCl2?
(zobacz rozwiązanie)

19 Która z następujących cząsteczek nie jest dipolem: PH3, HI, SiH4, H2S? (zobacz rozwiązanie)

20 Jakie figury geometryczne mogą tworzyć jądra w cząsteczkach typu: a)AB2, b)AB3, c)AB4, d)ABC? (zobacz rozwiązanie)

21 Na podstawie wzoru sumarycznego i momentu dipolowego określić budowę geometryczną cząsteczek: a) H2S(u=3,1*10-30C*m=0,93D); b) BeH2(u=0); c)BF3(u=0); d) PH3(u=1,8*10-30C*m=0,55D). (zobacz rozwiązanie)

22 W odpowiednie rubryki poniższej tabeli wpisać znak +, jeżeli dla danej cząsteczki prawdziwe jest twierdzenie podane z lewej strony: (tabela patrz zbiór zadań)
(zobacz rozwiązanie)

23 Jaka jest najistotniejsza różnica miedzy struktura krystaliczną stałego HCl (temp. Topnienia 158K) i stałego NaCl? (zobacz rozwiązanie)

24 Dlaczego tlenki metali są zwykle substancjami stałymi, natomiast tlenki niemetali są na ogół gazami? (zobacz rozwiązanie)

25 Określić budowę przestrzenną podanych cząsteczek i jonów z jednym atomem centralnym:
a) BeF2, BCl3, COCl2, PbCl2, CCl4, PH3, H2S;
b) HClO, CO2, SO2, SO3, PCl3, SO2Cl2, OF2;
c) TeO2, BH3, POCl3, CS2, HBrO, SCl2, SOCl2;
d) COS, CO32-, HCHO, NO2-,SO42-, SeOF2, NH2-;
e) BH4-, HCN, O3, BO33-, SO32-, NH4+, H2Se;
f) SO2, NO3-, ClO4-, NO2+, BF4-, Cl2O, ClO3-;
g) N3-, XeO4, Br2O, NO2Cl, HIO, IO3-, PO43-;
h) XeO3, BeO22-, BeF3-, BrO3-, ClO2-, PCl4+, SiO44-.
(zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz