fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Wybrać najlepszą definicję roztworu nasyconego. Roztwór nasycony, to roztwór:
1) który zawiera tyle substancji rozpuszczonej, ile może zawierać w danej temperaturze,
2) który znajduje się w równowadze z fazą stałą substancji rozpuszczonej, 3) którego stężenie nie ulegnie zmianie po wprowadzeniu fazy stałej substancji rozpuszczonej.
(zobacz rozwiązanie)

2 W trzech, nieoznakowanych zlewkach znajdują się wodne roztwory pewnej substancji: nienasycony, nasycony i przesycony. Jak za pomocą dwóch kryształków tej substancji można zidentyfikować roztwory? (zobacz rozwiązanie)

3 Podać dwa sposoby, za pomocą, których można otrzymać roztwór nienasycony z roztworu nasyconego o temperaturze 283K, jeżeli rozpuszczalność substancji rozpuszczonej rożnie ze wzrostem temperatury. (zobacz rozwiązanie)

4 Podać trzy sposoby otrzymywania roztworu nasyconego z roztworu nienasyconego, przy założeniu, że rozpuszczalność substancji rozpuszczonej rożnie ze wzrostem temperatury. (zobacz rozwiązanie)

5 Butla szklana z wodą sodową przechowywana latem w miejscu silnie nasłonecznionym może pęknąć. Jak wyjaśnić to zjawisko? (zobacz rozwiązanie)

6 Dlaczego ryby giną w ciepłej wodzie? (zobacz rozwiązanie)

7 W celu otrzymania pewnego gazu nierozpuszczalnego w wodzie uczniowie zestawili aparaturę przedstawioną na rysunku, popełniając dwa istotne błędy. Jakie błędy popełnili uczniowie? (zobacz rozwiązanie)

8 Czy w miarę obniżania temperatury roztworu zmienia się: 1) stężeni procentowe, 2) stężenie molowe, 3) rozpuszczalność, 4) masa, 5) ciężar, 6) objętość, 7) gęstość? (zobacz rozwiązanie)

9 Po odparowaniu do sucha 50g wodnego roztworu chlorku sodu, nasyconego w temperaturze 283K, otrzymano 13,2g soli. Obliczyć jej rozpuszczalność w temperaturze 283K. (zobacz rozwiązanie)

10 Po odparowaniu do sucha 40cm3 nasyconego w temperaturze 293K roztworu o gęstości 1,12g/cm3 otrzymano 6,8g substancji. Obliczyć rozpuszczalność tej substancji w temperaturze 293K. (zobacz rozwiązanie)

11 Rozpuszczalność jodku potasu w temperaturze 293K wynosi 145g. Ile gramów tej soli można rozpuścić w 0,5dm3 wody o temperaturze 293K? (zobacz rozwiązanie)

12 Ile gramów substancji rozpuszczonej znajduje się 220g nasyconego roztworu, jeżeli rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 40g? (zobacz rozwiązanie)

13 Ile wody zawiera 0,5kg nasyconego roztworu, jeżeli rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 150g? (zobacz rozwiązanie)

14 Korzystając z wykresu na rysunku sprawdzić, czy roztwór o temperaturze 298K, otrzymany przez rozpuszczenie 26g siarczanu miedzi(II) w 130g wody, jest roztworem nasyconym. (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć rozpuszczalność, jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10%. (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć stężenie procentowe nasyconego roztworu, jeżeli rozpuszczalność wynosi 20g. (zobacz rozwiązanie)

17 Wodę nasycono powietrzem w temperaturze 273K. Rozpuszczone gazy usunięto z wody przez ogrzanie do temperatury wrzenia. Otrzymano mieszaninę o składzie objętościowym: 62,6% azotu, 34,9% tlenu i 2,5% dwutlenku węgla. Dlaczego otrzymana mieszanina ma skład inny niż powietrze? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz