fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W jakim stosunku masowym należy zmieszać 80-procentowy kwas siarkowy z 20-procentowym kwasem siarkowym, aby otrzymać roztwór 30-procentowy? (zobacz rozwiązanie)

2 W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym, aby otrzymać roztwór 2-molowy? (zobacz rozwiązanie)

3 Zmieszano 15cm3 3-molowego roztworu z 25cm3 1,5-molowego roztworu. Obliczyć stężenie molowe cx otrzymanego roztworu. (zobacz rozwiązanie)

4 Zmieszano V1cm3 c1-molowego roztworu z V2cm3 c2-molowego roztworu. Obliczyć stężenie molowe cx otrzymanego roztworu. (zobacz rozwiązanie)

5 Zmieszano 10g 10-procentowego roztworu z 20g 2,5-procentowego roztworu. Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu. (zobacz rozwiązanie)

6 Zmieszano m1 gramów p1-procentowego roztworu z m2 gramami p2-procentowego roztworu. Obliczyć stężenie procentowe px otrzymanego roztworu. (zobacz rozwiązanie)

7 1) Wyprowadzić, w postaci równania, regułę mieszania roztworów o znanych stężeniach masowych (pominąć kontrakcję); 2) zapisać te regułę w postaci schematu krzyżowego. (zobacz rozwiązanie)

8 Obliczyć w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór o stężeniu 12g/L z roztworem o stężeniu 3g/L, aby otrzymać roztwór o stężeniu 4g/L. Wskazówka patrz zadanie 5.80. (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć stężenie masowe roztworu, otrzymanego po zmieszaniu 250cm3 roztworu o stężeniu 8g/dL z 500cm3 roztworu o stężeniu 14g/dL. (zobacz rozwiązanie)

10 Ile litrów roztworu o stężeniu 10kg/m3 należy dodać do 200L roztworu o stężeniu 2kg/m3, aby otrzymać roztwór o stężeniu 6kg/m3? (zobacz rozwiązanie)

11 Ile gramów 45-procentowego roztworu kwasu azotowego należy dodać do 120g 20-procentowego kwasu azotowego, aby otrzymać roztwór 30-procentowy? (zobacz rozwiązanie)

12 Jaką objętość 6-molowego roztworu NaOH należy dodać do 280cm3 1-molowego roztworu, aby otrzymać roztwór ok. 2-molowy? (zobacz rozwiązanie)

13 Zmieszano trzy roztwory: 100g roztworu 70-procentowego, 300g roztworu 30-procentowego i 2400g roztworu 5%. Obliczyć stężenie otrzymanego roztworu. (zobacz rozwiązanie)

14 Zmieszano ze sobą dwa roztwory: 200cm3 0,5-molowego roztworu oraz 400cm3 1-molowego roztworu. Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz