fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W jakim stosunku masowym należy zmieszać 96-procentowy kwas siarkowy z wodą, aby otrzymać roztwór 10-procentowy? (zobacz rozwiązanie)

2 W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 36-molowy z wodą, aby otrzymać roztwór ok. 2-molowy? (zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć przybliżony stosunek objętościowy, w jakim należy zmieszać 10-procentowy ocet z wodą, aby otrzymać ocet 6-procentowy. Ile wody należy dolać do 100cm3 octu 10-procentowego, aby otrzymać 6-procentowy? (zobacz rozwiązanie)

4 Do 60g 12-procentowego roztworu dolano 20g wody. Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu. (zobacz rozwiązanie)

5 Ile gramów wody i ile gramów stężonego kwasu solnego (36%) należy zmieszać, aby otrzymać 200g 10-procentowego roztworu? (zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć objętość wody i objętość 1-molowego kwasu siarkowego, jakie należy zmieszać, aby otrzymać ok. 0,5dm3 0,25-molowego roztworu. (zobacz rozwiązanie)

7 Do jakiej objętości wody należy wlać 100cm3 0,5-molowego kwasu solnego, aby otrzymać roztwór 0,1-molowy? (zobacz rozwiązanie)

8 Obliczyć stężenie masowe roztworu, otrzymanego po zmieszaniu 80cm3 wodnego roztworu o stężeniu 5g/L ze 120cm3 wody. (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór o stężeniu 15g/L z rozpuszczalnikiem, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10g/L. Wskazówka: patrz zadanie 5.80. (zobacz rozwiązanie)

10 Ile litrów wody należy dodać do 6L roztworu o stężeniu 2kg/m3, aby otrzymać roztwór o stężeniu 0,5kg/m3? (zobacz rozwiązanie)

11 Do jakiej objętości wody należy wlać 150g 30-procentowego roztworu, aby otrzymać roztwór 22,5-procentowy? (zobacz rozwiązanie)

12 Załóżmy, że w celu zdezynfekowania rany należy szybko sporządzić ok. 3-procentową wodę utlenioną, mając do dyspozycji 10cm3 perhydrolu ok. 30-procentowego. Wykonać orientacyjne obliczenie: do ilu cm3 czystej wody należy wlać posiadany perhydrol, aby uzyskać potrzebną wodę utlenioną. (zobacz rozwiązanie)

13 Z jakiej ilości 30-procentowego roztworu można otrzymać 12g 50-procentowego roztworu po odparowaniu odpowiedniej ilości wody? (zobacz rozwiązanie)

14 Do 0,5dm3 0,1-molowego roztworu dolano 0,2dm3 wody. Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu. (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć stężenie molowe roztworu, otrzymanego przez rozcieńczenie 200g 6-procentowego roztworu MgSO4 do objętości 500cm3. (zobacz rozwiązanie)

16 Jaką objętość 0,15-molowego NaOH można otrzymać z 0,25dm3 0,75-molowego NaOH w wyniku rozcieńczania? (zobacz rozwiązanie)

17 Ile wody należy dodać do 1dm3 roztworu, aby go rozcieńczyć 10-krotnie? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz