fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w związkach:
a) H2SO4, H2SO3, H3PO4;
b) H2S, HClO, HClO3;
c) Na2SO4, K2SO3, P2O5;
d) Na2S, HClO4, NaClO3;
e) NH3, N2O, SO2;
f) SO3, P2O3, NH4Cl.
(zobacz rozwiązanie)

2 Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w związkach: NaAlO2, Al2O3, NaOH, H2O, HIO3, NaHPO4. (zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w związkach: MnO2, KMnO4, K2CrO4, K2CrO7, K2MnO4, Cr2O3. (zobacz rozwiązanie)

4 Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w podanych wodorkach: NaH, MgH2, AlH3, CH4, NH3, H2S, HCl. (zobacz rozwiązanie)

5 W której z wymienionych par związków stopnie utlenienia danego pierwiastka są różne: 1) żelaza w Fe2O3 i FeCl3, 2) chromu w CrO3 i K2Cr2O7, 3) wodoru w H2S i NH3, 4) manganu w MnO2 i KMnO4? (zobacz rozwiązanie)

6 Jaki powinien być wzór tlenku na najwyższym stopniu utlenienia: jodu, bizmutu, selenu, boru, cezu i cyny? (zobacz rozwiązanie)

7 Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w następujących jonach:
a) SO42-, MnO4-, PO43-, ClO4-, CO32-;
b)AsO2-, AsO33-, AsO43-, MnO32-, H2PO4-.
(zobacz rozwiązanie)

8 W których związkach mangan wykazuje stopień utlenienia (+IV): K2MnO4, MnO(OH)2, CaMnO3, NaMnO3, NaMnO4, Mn3O4? (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych (x) w następujących cząsteczkach i jonach:
a) HClVOx, Mg2PVxO7, HxMnVIO4,
b) HNIIIOx, Na2SVIxO7, ZrIV(OH)x,
c) BixO3-, H2PVOx-, ClVIIxO4-.
(zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć ładunek (z) w następujących jonach:
a) BrVO3z,AsVO4z, MnIVO3z,
b) H2BIIIO3z, CrVI2O7z, PbIVO3z.
(zobacz rozwiązanie)

11 Które z podanych niżej reakcji są reakcjami redoks?
1) H2SO4+Mg->MgSO4+H2;
2) FeCl3+3NaOH->Fe(OH)3+3NaCl;
3) Zn+Pb(NO3)2->Pb+Zn(NO3)2;
4) AlCl3+3NH3+3H2O->Al(OH)3+3NH4Cl;
5) Hg(NO3)2+2NaOH->HgO+2NaNO3+H2O;
6) 2F2+2H2O->4HF+O2;
7) As2O3+6NaOH->2Na3AsO3+3H2O.
(zobacz rozwiązanie)

12 Wskazać reduktor i utleniacz (elektronator i dezelektronator), a następnie ułożyć połówkowe równania redukcji i utlenienia dla następujących reakcji:
a) Sn4+ + Fe->Sn2+ + Fe2+;
b) 2Cu2+ + 2I- ->2Cu+ + I2;
c) S2- + I2 >S+2I-
d) 2Fe2+ + Br2 -> 2Fe3+ + 2Br-;
e) Au3+ + 3Fe2+ - >Au + 3Fe3+.
(zobacz rozwiązanie)

13 Wskazać reduktor i utleniacz (elektronator i dezelektronator) a następnie ułożyć połówkowe równania redukcji i utleniania dla następujących reakcji:
a) Zn + H2SO4->ZnSO4+H2;
b) 2Al+3S->Al2S3;
c) 2FeCl3+SnCl2->2FeCl2+SnCl4;
d) 2Ca+O2->2CaO;
e) Sn(NO3)2+Hg(NO3)2->Sn(NO3)4+Hg;
f) 2SbCl5+5Fe->2Sb+5FeCl2.
(zobacz rozwiązanie)

14 Czy w celu przeprowadzenia tlenu związanego chemicznie w wolny pierwiastek należy przeprowadzić proces utleniania (dezelektronacji), czy redukcji (elektronacji)? (zobacz rozwiązanie)

15 Podać przykład jonu, który w reakcjach chemicznych może odgrywac rolę: a) tylko utleniacza (dezelektronatora), b) tylko reduktora (elektronatora), c) reduktora lub utleniacza (elektronatora lub dezelektronatora). (zobacz rozwiązanie)

16 Podać przykład pierwiastka, który na zerowym stopniu utlenienia może odgrywać w reakcjach chemicznych rolę: a) tylko utleniacza (dezelektronatora), b) tylko reduktora (elektronatora), c) reduktora lub utleniacza (elektronatora lub dezelektronatora). (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz