fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Które spośród wymienionych niżej cieczy dobrze przewodzą prąd elektryczny: wodny roztwór NaCl, wodny roztwór cukru, woda wapienna, woda, wodny roztwór kwasu siarkowego, benzyna, wodny roztwór NaOH, aceton, czterochlorek węgla (CCl4), wodny roztwór ZnSO4? (zobacz rozwiązanie)

2 Które z wymienionych niżej cieczy dobrze przewodzą prąd elektryczny: ocet, wodny roztwór chlorowodoru, ciekły chlorowodór, roztwór chlorowodoru w benzynie, wodny roztwór amoniaku, ciekły amoniak (czyli skroplony gaz NH3), wodny roztwór metanu, ciekły metan? (zobacz rozwiązanie)

3 Jakie substancje wydzielają się na platynowej katodzie, a jakie na platynowej anodzie podczas elektrolizy wodnych roztworów następujących związków:
a) KOH, HNO3, FeCl3;
b) K2SO4, Ca(OH)2, Na2S;
c) AgNO3, CuCl2, KOH;
d) HNO3, ZnBr2, CaI2?
(zobacz rozwiązanie)

4 Podać, jakie produkty wydzielają się na elektrodach platynowych, oraz ułożyć równania reakcji elektrodowych zachodzących podczas elektrolizy wodnych roztworów: a) ZnSO4, b) Na2SO4, c) PbCl2, d) K2S. (zobacz rozwiązanie)

5 Podać, jakie produkty wydzielają się na elektrodach platynowych, oraz ułożyć równania reakcji elektrodowych zachodzących podczas elektrolizy wodnych roztworów: a) LiOH, b) Fe3(PO4)2, c) Ca(OH)2, d)AgNO3. (zobacz rozwiązanie)

6 Podać, jakie produkty wydzielą się na elektrodach platynowych, oraz ułożyć równania reakcji elektrodowych zachodzących podczas elektrolizy wodnych roztworów: a)HI, b) Fe3(PO4)2, c)Ca(OH)2, d) AgNO3. (zobacz rozwiązanie)

7 Podać, jakie produkty wydzielą się na elektrodach platynowych, oraz ułożyć równania reakcji elektrodowych zachodzących podczas elektrolizy: a) stopionego NaCl, b) wodnego roztworu KCl, c) wodnego roztworu HBr, d) stopionego NaOH, e) wodnego roztworu NaOH, f) stopionego SnCl2, g) wodnego roztworu SnBr2. (zobacz rozwiązanie)

8 Czy sód może się osadzać na katodzie platynowej podczas elektrolizy wodnego roztworu zawierającego jony Na+? Odpowiedź uzasadnić. (zobacz rozwiązanie)

9 którym biegunem źródła prądu (dodatnim czy ujemnym) należy połączyć metalowy przedmiot zanurzony w wodnym roztworze AgNO3, aby pokrył się warstwą srebra? (zobacz rozwiązanie)

10 Dlaczego proces elektrolizy roztworu H2SO4 nazywany jest elektroliza wody? (zobacz rozwiązanie)

11 Podać cztery przykłady substancji, których wodne roztwory poddane elektrolizie wytwarzają jedynie wodór i tlen. (zobacz rozwiązanie)

12 Prowadzono elektrolizę wodnego roztworu azotanu srebra w dwu różnych elektrolizerach. Pierwszy zawierał elektrody srebrne, a drugi grafitowe. W którym przypadku skład roztworu podczas elektrolizy nie będzie ulegał zmianie, a w którym pojawi się w roztworze nowy związek? (zobacz rozwiązanie)

13 Czy odczyn wodnego roztworu HCl ulega zmianom podczas elektrolizy? Odpowiedź uzasadnić. (zobacz rozwiązanie)

14 Jak zmieni się odczyn roztworu siarczanu miedzi(II) podczas elektrolizy przy stosowaniu elektrod miedzianych? (zobacz rozwiązanie)

15 W zestawie przedstawionym na rysunku poddano elektrolizie wodny roztwór Na2SO4 z dodatkiem fenoloftaleiny. Jakie gazy zbierały się w probówkach i jakie było zabarwienie roztworów pod gazami? (zobacz rozwiązanie)

16 W jaki sposób można doświadczalnie ustalić (nie dysponując woltomierzem), która z końcówek baterii do zasilania latarki jest dodatnim, a który ujemnym biegunem ogniwa, w przypadku gdy oznaczenia fabryczne uległy zniszczeniu? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz