fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W którym przypadku metal roztworzy się najszybciej, a w którym najwolniej:
a) po wrzuceniu blaszki do zimnego, stężonego kwasu solnego,
b)po wrzuceniu opiłek do gorącego, stężonego kwasu solnego,
c) po wrzuceniu opiłek do gorącego, rozcieńczonego kwasu solnego,
d) po wrzuceniu blaszki do zimnego, rozcieńczonego kwasu solnego?
(zobacz rozwiązanie)

2 W pewnych reakcjach, prowadzonych w naczyniach o pojemności 3dm3, wytwarza się w tym samym czasie: 1)3,6g H2O, 2)1,6g tlenu, 3) 2,8g azotu. Która z tych reakcji przebiega z największą, a która z najmniejsza szybkością? (zobacz rozwiązanie)

3 Porównując otrzymane wartości, widzimy, że największa ilość substancji wydzieliła się w tym samym czasie w reakcji 1),a najmniejsza w reakcji 2). Oznacza to, że reakcja 1), przebiega z największą szybkością, a reakcja 2)- z najmniejszą szybkością. Cytat: Jak zmieni się szybkość reakcji po obniżeniu temperatury o 20K, jeżeli współczynnik temperaturowy van't Hoffa wynosi 2? "Zbiór zadań z chemii…Zakres podstawowy" Krzysztof Pazdro. (zobacz rozwiązanie)

4 żeli obniżymy temperaturę o 20K to szybkość reakcji zmaleje cztery razy Cytat: Szybkość pewnej reakcji zmienia się (rośnie lub maleje) 2,5raz przy zmianie temperatury o 10st. C. Obliczyć jak zmieni się szybkość reakcji: a) po ogrzaniu o 20st.C, b) po ochłodzeniu o 20st. C. (zobacz rozwiązanie)

5 Reakcja utleniana NO do NO2 przebiega według następującego mechanizmu:
NO+NO->N2O2;
N2O2+O2->NO2+NO2.
Ułożyć równanie stechiometryczne. Wskazać produkt przejściowy. (zobacz rozwiązanie)

6 Reakcja rozkładu pięciotlenku dwuazotu przebiega według następującego mechanizmu:
N2O5->NO2+NO3;
NO3+NO2->NO+O2+NO2;
NO+N2O5->3NO2.
Ułożyć równanie stechiometryczne rozkładu N2O5. Wskazać produkty przejściowe. (zobacz rozwiązanie)

7 Pewna reakcja chemiczna przebiega w obecności katalizatora w dwóch etapach:
Etap I: CO+NO2->CO2+NO;
Etap II: 2NO+O2->2NO2.
Utalic:1) wzór katalizatora, 2)wzór produktu przejściowego, 3) równanie reakcji bez katalizatora. (zobacz rozwiązanie)

8 Pewna reakcja chemiczna przebiega w obecności katalizatora w dwóch etapach:
Etap I: 2Al+3I2->2AlI3;
Etap II: 4AlI3+3O2->2Al2O3+6I2.
Ustalić: 1)wzór katalizatora, 2) wzór produktu przejściowego, 3) równanie reakcji bez katalizatora. (zobacz rozwiązanie)

9 Pewna reakcja chemiczna przebiega w obecności katalizatora w dwóch etapach:
Etap I:SO2+V2O5->SO3+V2O4;
Etap II:2V2O4+O2->2V2O5.
Ustalić: 1)wzór katalizatora, 2) wzór produktu przejściowego, 3) równanie reakcji bez katalizatora. (zobacz rozwiązanie)

10 Pewna reakcja chemiczna przebiega w obecności katalizatora w dwóch etapach:
Etap I:2NO+Br2->2NOBr;
Etap II:2NOBr+Cl2->2NOCl+Br2.
Ustalić: 1)wzór katalizatora, 2) wzór produktu przejściowego, 3) równanie reakcji bez katalizatora. (zobacz rozwiązanie)

11 Pewna reakcja chemiczna przebiega w obecności katalizatora w dwóch etapach:
Etap I:Pt+O2->PtO2;
Etap II:SO2+PtO2->SO3+PtO;
Etap III: SO2+PtO->SO3+Pt.
Ustalić: 1)wzór katalizatora, 2) wzór produktu przejściowego, 3) równanie reakcji bez katalizatora. (zobacz rozwiązanie)

12 Reakcja wymiany podwójnej:
AB+CD->AD+CB
w obecności katalizatora (K) może przebiegać w różny sposób, na przykład:
Etap I: CD+K->CDK;
Etap II: CDK+AB->CB+ADK;
Etap III: ADK->AD+K.
Zaproponować inną kombinację. (zobacz rozwiązanie)

13 Utlenianie dwutlenku siarki do trójtlenku siarki może być katalizowane dwutlenkiem azotu. Produktem przejściowym jest tlenek azotu. Ułożyć równania etapów reakcji katalizowanej i równanie sumaryczne. (zobacz rozwiązanie)

14 Rozkład nadtlenku wodoru katalizowany jodem (I2) przebiega w kilku etapach. Tworzą się trzy produkty przejściowe: HI, HIO i O. Zaproponować równania dla tych etapów, jeżeli reakcja bez katalizatora przebiega według równania:
2H2O2->2H2O+O2.
(zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz