fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej:
a)2H2+O2<->2H2O;
b)H2+Cl2<->2HCl;
c)2CO+O2<->2CO2;
d)4NH3+5O2<->4NO+6H2O.
(zobacz rozwiązanie)

2 Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji:
a)C(s)+O2(g)<-> CO2(g);
b)2SO2(g)+O2(g)<-> 2SO3(g);
c)A(aq)+3B(s)<-> C(aq);
d)2CH4(g)+O2(g)<-> 2CO(g)+4H2(g).
(zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji:
2NO2<->2NO+O2;
jeżeli stężenia substancji w stanie równowagi wynoszą:
[NO2]=0,06mol/dm3, [NO]=0,24mol/dm3, [O2]=0,12mol/dm3.
(zobacz rozwiązanie)

4 Reakcje chemiczne:
1) CO+H2O<->CO2+H2;
2) CO+Cl2<->COCl2
przebiegają w fazie gazowej w oddzielnych naczyniach. Początkowe liczby moli wszystkich substratów wynosiły a. W stanie równowagi liczba moli każdego produktu wynosiła b. Określić stałą równowagi Kc w funkcji a i b, jeżeli jest to możliwe. (zobacz rozwiązanie)

5 Mieszaninę 2,94mola jodu i 8,1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięcia równowagi w fazie gazowej. Stwierdzono, że powstało 5,64 mola jodowodoru. Obliczyć stałą równowagi Kc tworzenia jodu. (zobacz rozwiązanie)

6 W stanie równowagi układu:
N2+3H2<-> 2NH3
stężenia wynosiły: azotu 3mol/dm3, wodoru 9mol/dm3, amoniaku 4mol/dm3. Obliczyć stężenia wyjściowe wodoru i azotu. (zobacz rozwiązanie)

7 Równowaga reakcji: H2+I2<->2HI, ustaliła się przy następujących stężeniach: [H2]=0,25mol/dm3, [I2]=0,05mol/dm3, [HI]=0,9mol/dm3. Obliczyć wyjściowe stężenia substratów. (zobacz rozwiązanie)

8 Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi, jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3*10-2, stężenia równowagowe pozostałych substancji wynoszą [A]=0,5mol/dm3, [C]=0,2mol/dm3, [D]=0,1mol/dm3,a reakcja przebiega w fazie gazowej według równania:
a) A+B->C+D;
b) A+2B->C+D;
c) 2A+B->C+D.
(zobacz rozwiązanie)

9 Reakcja przebiega według równania:
A+B<->C+D.
Do każdej z siedmiu kolb wprowadzono 1 mol substancji A, a następnie dodawano substancję B w ilościach zestawionych w tabelce (nB-liczba moli substancji B); (tabela patrz zbiór zadań)
Po osiągnięciu stanu równowagi chemicznej w kolbach stwierdzono, że zawierają one nC moli substancji C (tabelka). Narysować wykres zależności nC od nB i uzasadnić przyczyny istniejącej zależności. (zobacz rozwiązanie)

10 W którą stronę przesunie się równowaga reakcji:
ZnCl2+H2S<->ZnS(s)+2HCl
ustalona w roztworze wodnym, jeżeli: 1) wprowadzi się HCl, 2) wprowadzi się H2S, 3) wprowadzi się ZnCl2? (zobacz rozwiązanie)

11 W którą stronę przesunie się równowaga reakcji:
4HCl+O2<->2H2O+2Cl2
jeżeli: 1) wprowadzi się tlen, 2) wprowadzi się chlor, 3) usunie się część HCl, 4) usunie się część H2O? (zobacz rozwiązanie)

12 W jaki sposób, drogą usuwania substancji z układu, można przesunąć równowagę reakcji:
3Fe+4H2O<->Fe3O4+4H2
1) w prawo, 2) w lewo? (zobacz rozwiązanie)

13 W którą stronę, w podanych reakcjach, przesuwa równowagę chemiczną wzrost temperatury?
1) CO+H2O<->CO2+H2, (delta)H=-42,7kJ;
2) N2+O2<->2NO, (delta)=181kJ.
(zobacz rozwiązanie)

14 W którą stronę przesuwa równowagę chemiczną: 1) dodanie katalizatora, 2) dodanie inhibitora? (zobacz rozwiązanie)

15 W którą stronę przesunie się równowaga reakcji:
N2+O2<->2NO, (delta)H>0
jeżeli: 1) wprowadzi się azot, 2) wprowadzi się tlenek azotu, 3) usunie się tlen, 4) ogrzeje się układ? (zobacz rozwiązanie)

16 Dlaczego pozornie wbrew regule Le Chateliera, egzotermiczną reakcję syntezy wody:
2H2(g)+O2(g)<->2H2O(g); (delta)H=-484kJ
rozpoczynamy od zapalenia, a więc lokalnego ogrzania, mieszaniny substratów? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz