fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Które z podanych niżej substancji ulegają w wodzie dysocjacji jonowej: HBr, CH4, Cl2, Ca(OH)2, MgCl2, CCl2, H3PO4, C2H6, K2SO4? (zobacz rozwiązanie)

2 Jakie jony znajdują się w wodnych roztworach następujących substancji: CaCl2, FeCl3, KBr, AgNO3, CuSO4, Na2S? (zobacz rozwiązanie)

3 Ułożyć równania dysocjacji jonowej następujących substancji:
a) KCl, Na2S, CaBr2, MgS, FeBr3, SnCl4, Fe2S3;
b) KNO3, Na2CO3, NaPO4, ZnSO4, Al2(SO4)3, Pb(SO4)2;
c) CaCO3, Mg3(PO4)2, FePO4, Sn(SO4)2, Cr(SO4)3, (NH4)2CO3;
d) HBr, KOH, HNO3, Ca(OH)2.
(zobacz rozwiązanie)

4 Na rysunku 6.1 przedstawiono modele przestrzenne następujących jonów: węglanowego, azotanowego(III),siarczkowego, amonowego, fosforanowego i wodorotlenkowego (OH-). Odszukać modele tych jonów. (zobacz rozwiązanie)

5 Ile moli jonów Na+ powstanie w procesie dysocjacji jonowej 10 moli: 1) Na3Po4, 2)Na2HPO4, 3)NaH2PO4? (zobacz rozwiązanie)

6 Podać wzory substancji, które rozpuszczone w wodzie dysocjują na następujące jony:
a) Na+ i CO32-
b) K+ i PO43-
c) Al3+ i OH-
d) Fe3+ i SO42-
e) NH42- i CO32-
f) Zr4+ i SO42-
(zobacz rozwiązanie)

7 Jakie związki należy rozpuścić w wodzie, aby roztwór zwierał następujące jony: Na+, K+, SO42-,Br-? Podać wszystkie możliwości. (zobacz rozwiązanie)

8 Jakie związki chemiczne powstaną po odparowaniu wody z roztworu zawierającego jony K+, Na+, Cl- i Br- w stosunku 1:1:1:1? (zobacz rozwiązanie)

9 Dlaczego gazowy chlorowodór nie barwi lakmusu, a wodny roztwór chloru barwi lakmus na czerwono? (zobacz rozwiązanie)

10 Jaki wspólny składnik będą zawierały roztwory otrzymane po rozpuszczeniu w wodzie:1) SO2, P2O5, CO2, HCl; 2) K2O, Ca, NH3? (zobacz rozwiązanie)

11 Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na2O, SO2, CH4, NH3, Ca, HCl, O2, CaCl2, H2S. Które roztwory będą zawierały jony H+, a które OH-, a które będą miały odczyn obojętny? (zobacz rozwiązanie)

12 Gdzie znajduje się więcej jonów: 1g LiF czy w 1g Na2O? (zobacz rozwiązanie)

13 Uszeregować sole: NaCl, BeF2 i FeBr3 w kolejności rosnącej liczby jonów w próbkach o jednakowych masach. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz