fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Czy w miarę odparowywania wody z roztworu elektrolitu stopień dysocjacji: 1) rośnie, 2) maleje, 3) pozostaje stały? (zobacz rozwiązanie)

2 Do roztworu elektrolitu dolano wody i ogrzano. Czy stopień dysocjacji: 1) wzrósł, 2)zmalał, 3) wzrósł lub zmalał, 4) nie uległ zmianie? (zobacz rozwiązanie)

3 Sporządzono dwa roztwory tego samego elektrolitu i stwierdzono, że w roztworze A stopień dysocjacji wynosi 0,4%, a w roztworze B wynosi 1,3%. Który roztwór był bardziej stężony? (zobacz rozwiązanie)

4 Roztwór zawiera 0,25 mola jonów SO42- oraz jony potasu. Obliczyć liczbę moli jonów potasu. (zobacz rozwiązanie)

5 Czy w wodnym roztworze kwasu siarkowego(IV) liczba jonów H+ jest dwukrotnie większa od liczby jonów SO32-? (zobacz rozwiązanie)

6 Jakie cząsteczki i jakie jony znajdują się w wodnym roztworze kwasu siarkowego? Jakich jonów jest najwięcej? Jakich jonów zawierających siarkę jest najwięcej? (zobacz rozwiązanie)

7 Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H3PO4 według malejącego ich stężenia. (zobacz rozwiązanie)

8 Który roztwór zawiera największą liczbę jonów w jednostce objętości: 1) 0,1-molowy Na2SO4, 2)0,2-molowy KBr, 3) 0,15-molowy BaCl2 (stopień dysocjacji wszystkich soli przyjąć za równy 100%)? (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w 2-molowym roztworze znajduje się w postaci jonów 0,2mola tego elektrolitu. (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1mol/dm3, jeżeli stężenie molowe jonów OH- wynosi 1,3*10-3 mol/dm3. (zobacz rozwiązanie)

11 Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze znajduje się 0,2 mola cząsteczek dysocjowanych oraz 0,8mola cząsteczek niezdysocjowanych. (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarczku potasu (alfa=100%). (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć stężenie molowe jonów w 0,5-molowych roztworach mocnych elektrolitów (alaf=100%) typu: a)A2B, b)AB2, c) A2B3, d) A2B5. (zobacz rozwiązanie)

14 Zmieszano równe objętości 1-molowych roztworów FeCl2 i FeCl3. Obliczyć stężenie molowe jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze przy założeniu, że stopień dysocjacji obu soli wynosi 100%. (zobacz rozwiązanie)

15 Który roztwór zawiera więcej jonów H+: 1) 1dm3 0,1-molowego HF(alfa=15%), 2) 1dm3 0,01-molowego HCl(alfa=100%)? (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze jednohydronowego kwasu o stężeniu 0,05mol/dm3 (alfa=1,9%)? (zobacz rozwiązanie)

17 Obliczyć stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawierającym 1,11g chlorku wapnia (alfa=100%) w 100cm3 roztworu? (zobacz rozwiązanie)

18 Ile gramów żelaza w postaci jonów znajduje się w 200cm3 0,5-molowego roztworu siarczanu żalaza(II)(alfa=100%)? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz