fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Obliczyć stężenie molowe jonów wodorowych w roztworze o: a)pH=3, b)pH=0, c)pH=10, d)pH=3,5, e)pH=-1. (zobacz rozwiązanie)

2 Ile razy należy zwiększyć (lub zmniejszyć) stężenie jonów wodorowych, aby pH: a)wzrosło o 1, b) zmalało o 1? (zobacz rozwiązanie)

3 Ze wzrostem temperatury wzrasta stopień dysocjacji wody. Czy spowoduje to zmianę odczynu wody? (zobacz rozwiązanie)

4 Obliczyć wartość pOH roztworu, którego pH=1. (zobacz rozwiązanie)

5 Obliczyć wartości pH podanych roztworów, przyjmując (alfa)=100%:
a) kwasu solnego o stężeniu 0,05mol/dm3,
b)NaOH o stężeniu 1mol/dm3.
(zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć pH roztworu Ba(OH)2 (alfa=100%) o stężeniu 2*10-4 mol/dm3. (zobacz rozwiązanie)

7 Stężenie molowe jonów wodorotlenkowych w dwóch roztworach są następujące: A.[OH-]=10-4, B.[OH-]=10-6. W którym roztworze jest: 1)większe stężenie jonów H+, 2) wyższe pH roztworu? (zobacz rozwiązanie)

8 O ile zwiększy się pH czystej wody po dodaniu 0,01mola NaOH do 1dm3 wody? (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady, wiedząc, że jej 0,1-molowy roztwór ma pH=10. (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć pH roztworu jednohydronowego kwasu o stężeniu 0,01 mol/dm3, jeżeli stopień dysocjacji przy tym stężeniu wynosi 4,2%. (zobacz rozwiązanie)

11 Obliczyć pH roztworu kwasu azotowego(III) (K=2*10-4) o stężeniu 0,1mol/dm3. (zobacz rozwiązanie)

12 O ile zmieni się pH po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu 0,1 molowego roztworu jednohydronowego kwasu, stanowiącego mocy elektrolit? (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć wartość pH roztworu kwasu jednohydronowego o stężeniu 0,15mol/dm3, wiedząc, że stała dysocjacji tego kwasu wynosi 5*10-3. (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 0,05g NaOH w 0,5dm3 wody. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz