fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Które z podanych związków są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie i strącając się w postaci osadów, mogą stanowić produkt reakcji jonowej: Cu(OH)2, AlCl3, PbF2, Ca(OH)2, Mg(OH)2, H3PO4, PbSO4, K2CO3, FeS, Zn(PO4)2, H2SiO3? (zobacz rozwiązanie)

2 Ułożyć równania podanych reakcji w formie jonowej:
a)2NaOH+H2SO4->Na2SO4+2H2O;
b) Zn+H2SO4->ZnSO4+H2;
c) 3KOH+H3PO4->K3PO4+3H2O;
d) AgNO3+NaBr->AgBr+NaNO3;
e) Pb(NO3)2+H2SO4->PbSO4+2HNO3.
(zobacz rozwiązanie)

3 Napisać w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi substancjami lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi:
a) NaCl+AgF; Fe+HCl; KCl+HNO3;
b) MgCl2+NaPO4; Ca(OH)2+H2SO4; HCl+H2S;
c) Pb(NO3)2+KI; AgNO3+KI; ZnCl2+Na2SO3;
d) KNO3+NaNO3; H2SO4+KNO2; Pb(NO2)2+NaBr.
(zobacz rozwiązanie)

4 Napisać w formie jonowej równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi substancjami lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi (ćwiczenie można rozpocząć od ułożenia równań w postaci cząsteczkowej): BaCl2+H2SO4; Al+H2SO4, Ca(OH)2+HCl; KCl+HNO3; CuSO4+Na2S; CuSO4+Na2S; Pb(NO3)2+NaCl; Na2SiO3+HCl; CuSO4+NaOH; CaCl2+NaF; AgNO3+NaNO2; BaBr2+K2CO3; Pb(NO2)2+KBr (zobacz rozwiązanie)

5 Jak można doświadczalnie zrealizować następujące przemiany?
a) Mg2++2OH-->Mg(OH2);
b) Pb2++SO42-->PbSO4;
c) Ag++I-->AgI;
d) Al3++3OH-->Al(OH)3;
e) Zn2++S2-->ZnS;
f) Ca2++CO32-->CaCO3.
Podać (w postaci równań cząsteczkowych) po dwa sposoby dla każdej reakcji. (zobacz rozwiązanie)

6 Jak można otrzymać, drogą reakcji jonowych, następujące związki: Fe(OH)2, Fe(OH)3, Zn3(PO4)2, PbBr2? Podać po dwa przykłady w formie równania jonowego i cząsteczkowego. (zobacz rozwiązanie)

7 Czy można sporządzić roztwór zawierający równocześnie: 1)Ba(OH)2 i HCl; 2) CaCl2 i Na2Ca3; 3) KCl i NaNO3; 4) NaCl i AgNO3? Które kombinacje są niemożliwe, i dlaczego? (zobacz rozwiązanie)

8 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2->MgCl2;MgCl2->MgCO3
Al->Al2O3->Al2(SO4)3->AlPO4;Al2(SO4)3->Al(OH)3->AlCl3;Al2->O3->AlCl3
Dla reakcji przebiegających pomiędzy jonami ułożyć również równania w formie jonowej. (zobacz rozwiązanie)

9 Podać przykład substancji, która jest:
1) związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie i mocnym elektrolitem;
2) związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie i słabym elektrolitem;
3) związkiem dobrze rozpuszczalnym w wodzie i mocnym elektrolitem;
4) związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie i słabym elektrolitem.
(zobacz rozwiązanie)

10 Który uczeń odpowiedział prawidłowo na następujące pytanie: jakie drobiny biorą udział w reakcji przebiegającej po wrzuceniu cynku do rozcieńczonego roztworu kwasu siarkowego?
uczeń I: atomy cynku z cząsteczkami kwasu;
uczeń II: tylko atomy cynku z kationami wodoru;
uczeń III: tylko atomy cynku z anionami reszty kwasowej;
uczeń IV: tylko kationy cynku z anionami reszty kwasowej.
(zobacz rozwiązanie)

11 Do 0,1-molowych roztworów kwasów: solnego i fosforowego wrzucono po 1g magnezu. W którym roztworze reakcja będzie przebiegała szybciej i dlaczego? (zobacz rozwiązanie)

12 Do dwóch jednomolowych roztworów: kwasu solnego i kwasu fosforowego wrzucono identyczne ilości żelaza. Czy z obu roztworów:
1) uzyskano identyczne ilości wodoru po zakończonej reakcji;
2) w tym samym czasie wydziela się taka sama ilość wodoru?
(zobacz rozwiązanie)

13 Jak można udowodnić doświadczalnie, że kwas solny jest mocniejszy od kwasu węglowego? (zobacz rozwiązanie)

14 Na podstawie podanych równań reakcji uporządkować kwasy: H2SiO3, HCl i H2CO3, od najmocniejszego do najsłabszego:
2HCl+CaCO3->CaCl2+CO2+H2O;
H2CO3+Na2SiO3->Na2CO3+H2SiO3.
(zobacz rozwiązanie)

15 Zmieszano razem równe objętości 1-molowych wodnych roztworów Pb(NO3)2 i Na2SO4. Osad odsączono. Co pozostało na sączku? Co zawiera przesącz? Co otrzymamy po odparowaniu przesączu do sucha? (zobacz rozwiązanie)

16 W próbówkach znajdują się roztwory węglanu sodu i siarczanu sodu. Jak je rozróżnić? (zobacz rozwiązanie)

17 W próbówkach znajdują się roztwory węglanu sodu i siarczanu sodu. Jak je rozróżnić? (zobacz rozwiązanie)

18 Do roztworu zawierającego 1mol azotanu srebra dodano roztwór zawierający 0,45mola chlorku magnezu. Obliczyć masę wytraconego osadu. Co pozostało w roztworze? (zobacz rozwiązanie)

19 Do roztworu zawierającego 5g FeCl3 dodano roztwór zawierający 3,4g NaOH. Obliczyć masę wytraconego osadu. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz