fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Narysować wzory elektronowe następujących tlenków: SO3, MgO, OF2, Rb2O. (zobacz rozwiązanie)

2 Określić typ wiązania chemicznego w następujących tlenkach: SO2, CaO, Cl2O7, Cs2O. (zobacz rozwiązanie)

3 Ułożyć wzory sumaryczne tlenków następujących pierwiastków ( w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w tlenku): potasu(II), baru(II), krzemu(IV), bizmutu(V), glinu(III), chloru(VII), ostu(VIII), siarki(IV), siarki (VI). (zobacz rozwiązanie)

4 Narysować wzory strukturalne tlenków następujących pierwiastków (w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w tlenku); P(III), N(II), Cl(I), I(V), C(IV), S(VI), Cl(VII), Os(VIII). (zobacz rozwiązanie)

5 Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących tlenkach:
a) Na2O, CaO, CO2, Mn2O7, OsO4;
b)SiO2, Fe2O3, FeO, Ag2O, CrO3.
(zobacz rozwiązanie)

6 Podać wzory następujących tlenków: tlenek chromu(II), tlenek chromu(III), tlenek chromu(VI), tlenek arsenu(III), tlenek arsenu(V), tlenek srebra(I), tlenek osmu(IV), tlenek osmu(VIII). (zobacz rozwiązanie)

7 Podać nazwy następujących tlenków metali: Cr2O3, CrO, Bi2O3, Bi2O5, CuO, Cu2O, NiO, Ni2O3, As2O5, As2O3. (zobacz rozwiązanie)

8 Podać nazwy następujących tlenków metali: SnO2, SnO, Sb2O3, Sb2O5, CuO, CuO2, NiO, Ni2O3, As2O5, As2O3. (zobacz rozwiązanie)

9 Podać nazwy następujących tlenków niemetali: CO, CO2, SO2, SO3, P2O3, P2O5, NO, NO2, N2O3, N2O5. (zobacz rozwiązanie)

10 Dlaczego mówimy, że BaO2 jest nadtlenkiem, a PbO2 jest dwutlenkiem? (zobacz rozwiązanie)

11 Podzielić podane niżej tlenki metali i tlenki niemetali: MgO, CO2, SiO2, Fe2O3, ZnO, Al2O3, N2O3, Cl2O, Na2O, BaO. (zobacz rozwiązanie)

12 Podać przykład tlenku: trójwartościowego metalu, czterowartościowego niemetalu, jednowartościowego metalu, dwuwartościowego niemetalu. (zobacz rozwiązanie)

13 Ułożyć równania reakcji następujących pierwiastków z tlenem ( w nawiasie podano wartościowość w stosunku do tlenu): Mg(II), Cu(II), P(III), P(V), C(IV), Na(I), Ca(II), Al(III), As(V), S(IV). (zobacz rozwiązanie)

14 Ułożyć równania reakcji redukcji węglem podanych tlenków (węgiel przechodzi w tlenek węgla): Cu2O, ZnO, Fe2O3, PbO2. (zobacz rozwiązanie)

15 Ułożyć równania reakcji redukcji wodorem podanych tlenków: Cu2O, MnO2, FeO, Fe2O3. (zobacz rozwiązanie)

16 W celu zbadania charakteru chemicznego tlenku należy wprowadzić go do wody, a następnie stwierdzić za pomocą wskaźników, jaki jest odczyn roztworu. Uczniowie zbadali w ten sposób tlenki podane w tabelce. Które z podanych tlenków mają charakter zasadowy, kwasowy lub obojętny względem wody? (tabela patrz zbiór zadań) (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz