fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Obliczyć wartościowość metalu w następujących solach:
a) MgCl2, FePO4, AsCl5, Fe2(SO4)3, Pb(SO4)2;
b) As2S5, CuSO4, Li3PO4, Fe(NO3)2, Sn3(PO4)4.
(zobacz rozwiązanie)

2 Podać wartościowość reszt kwasowych w następujących wodorosolach: NaHCO3, CaHPO4, Ba(HSO3)2, Na2HAsO3, Mg(H2PO4)2. (zobacz rozwiązanie)

3 Narysować wzory wyjaśniające budowę następujących soli: Na2SO3, ZnSO4, Fe2(SO4)3, Na3PO4, KNO2, Cu(NO3)2. (zobacz rozwiązanie)

4 Podać nazwy następujących soli: ZnCl2, K2Cl3, CuSO4, AgNO3, Al2S3, Na2SO3, Mg(NO2)2, Ca3(PO4)2, KBr, CaSO4. (zobacz rozwiązanie)

5 Podać nazwy następujących soli: FeSO4, Fe2(SO4)3, CuCl, CuCl2, Na2SO3, Na2S, KNO2, KNO3, NaPO4, MgCO3, ZnBr2. (zobacz rozwiązanie)

6 Podać nazwy systematyczne zestawionych niżej soli, często stosowanych w przemyśle, medycynie i gospodarstwie domowym: sól kuchenna (NaCl), soda do picia lub soda do pieczenia lub soda oczyszczona (NaHCO3), soda kalcynowana lub soda amoniakalna (Na2CO3), kreda wapień lub marmur (CaCO3), proszek do pieczenia ciasta (NH4HCO3), potaż (K2CO3), sublimat (HgCl2), kalomel (Hg2Cl2), lapis (AgNO3). (zobacz rozwiązanie)

7 Podać wzory następujących soli: siarczan sodu, siarczan(IV) potasu, azotan wapnia, fosforan magnezu, węglan cynku, chlorek glinu, siarczek srebra, azotan żelaza(II), azotan żelaza(III), siarczan(IV) baru. (zobacz rozwiązanie)

8 Podać wzory następujących soli: siarczan żelaza(II), siarczan żelaza(III), azotan miedzi(I), azotan miedzi(II), azotan sodu, azotan potasu, fosforan glinu, węglan potasu, bromek cynku, siarczek magnezu. (zobacz rozwiązanie)

9 Podać wzory następujących wodorosoli: wodorosiarczan potasu,wodorosiarczan magnezu, dwuwodorofosforan potasu, wodorofosforan litu, dwuwodorofosforan baru, wodorofosforan berylu. (zobacz rozwiązanie)

10 Ułożyć równania reakcji ( w nawiasie podano wartościowość metalu w powstającej soli):
a) kwasu siarkowego z: Fe(II), Na(I), Al(III),
b) kwasu fosforowego z: Ca(II), K(I), Ga(III),
c) kwasu solnego z: Li(I), In(III), Mn(II).
(zobacz rozwiązanie)

11 Ułożyć równania reakcji:
a) kwasu siarkowego z: K2O, MgO, Mn2O3,
b) kwasu solnego z: Cu2O, Bi2O3, Bi2O5.
(zobacz rozwiązanie)

12 Ułożyć równania reakcji: K2O+HNO3->?, MgO+H3PO4->?, CaO+HNO2->?, SnO2+HCl->? (zobacz rozwiązanie)

13 Ułożyć równania reakcji: Fe(OH)3+H3PO4->?, KOH+H2SO3->?, Mg(OH)2+H2CO3->?, Sn(OH)2+H2SO4->? (zobacz rozwiązanie)

14 Mając do dyspozycji magnez, tlen, wodę i siarkę, podać pięć sposobów otrzymywania MgSO3. Ułożyć równani reakcji. (zobacz rozwiązanie)

15 Jak z tlenku miedzi(II) otrzymać: 1)siarczan miedzi(II), 2) azotan miedzi(II), 3) chlorek miedzi(II)? (zobacz rozwiązanie)

16 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
a) Al->Al2O3->Al2(SO4)3
Al->Al2O3; Al->Al2(SO4)3
Al->AlCl3; Al2O3->AlCl3
b) Ca->CaO->CaCl2
Ca->Ca(OH)2; CaO->Ca(OH)2 ->Ca(NO3)2
(zobacz rozwiązanie)

17 W miejsce liter A, B, C, D, E, G wpisać wzory odpowiednich substancji: (rys. patrz do zbioru) (zobacz rozwiązanie)

18 Jak z wodorowęglanu sodu otrzymać obojętny węglan sodu? Ułożyć równanie reakcji. (zobacz rozwiązanie)

19 Które z niżej wymienionych równań reakcji świadczą o tym, że SiO2 jest tlenkiem kwasowym?
1) H2SiO3->H2O+SiO2;
2) 2NaOH+SiO2->Na2SiO3+H2O;
3) 4HF+SiO2->SiF4+2H2O.
(zobacz rozwiązanie)

20 Podać wzór obojętnej soli, wiedząc, że masa mola wynosi 78g oraz, że powstaje w reakcji wodorotlenku sodu z dwuhydronowym kwasem. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz