fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W trzech szklanych naczyniach znajdują się: tlen, azot, powietrze. Jak je rozróżnić? (zobacz rozwiązanie)

2 Czy można uwolnić azot od domieszek: 1) chlorowodoru, 2) tlenu, 3) dwutlenku siarki, 4) siarkowodoru, 5) amoniaku; przepuszczając go najpierw przez płuczkę z roztworem wodorotlenku sodu, a następnie przez płuczkę ze stężonym kwasem siarkowym? Odpowiedź zilustrować równaniami chemicznymi. (zobacz rozwiązanie)

3 Jak rozróżnić stężone kwasy: solny, siarkowy i azotowy:1) przeprowadzając reakcje chemiczne, 2) nie wykonując reakcji chemicznych? (zobacz rozwiązanie)

4 Jak rozróżnić rozcieńczone kwasy: solny, siarkowy i azotowy? (zobacz rozwiązanie)

5 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
N2->NH3->NH4Cl->NH3->NH4+.
(zobacz rozwiązanie)

6 Ułożyć równania powstawania obojętnych soli w reakcji amoniaku z: H2SO4, HCl, H3PO4 i H2CO3. Podać nazwy produktów. (zobacz rozwiązanie)

7 Podać wzory i nazwy obojętnych soli amonowych i wodorosoli amonowych kwasów: siarkowodorowego, solnego i fosforowego. (zobacz rozwiązanie)

8 Narysować wzory wyjaśniające budowę następujących substancji, uwzględniając wiązania jonowe i kowalencyjne: NaNO3, (NH4)2SO4, KH2PO4, (NH4)2HPO4, Ca(H2PO4)2*2CaSO4. (zobacz rozwiązanie)

9 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: NO, NO2, N2O4, Cl2, NCl3(trójchlorek azotu), PH3(fosforiak) i N2H4 (hydrazyna). Odszukać modele każdej z tych cząsteczek. (zobacz rozwiązanie)

10 Azot tworzy następujące tlenki: N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 i N2O5. Nie obliczając składu procentowego odpowiedzieć na pytanie: który z tlenków zawiera największy procent azotu? (zobacz rozwiązanie)

11 Wszystkie azotany (III) ulegają rozkładowi pod działaniem kwasów, przy czym wydziela się tlenek azotu(II) i dwutlenek azotu. Ułożyć równania reakcji rozkładu NaNO2 i Ca(NO2)2 kwasami: solnym, siarkowym i fosforowym. (zobacz rozwiązanie)

12 Sól ma skład H5O4NS. Jak należy zapisać wzór tej soli, aby od razu można się było zorientować, co to za sól? (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć zawartość procentową azotu w nawozie o składzie (NH4)2SO4*2NH4NO3. (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć, ile moli kwasu azotowego można teoretycznie otrzymać z jednego mola azotu przy założeniu, że rezygnuje się z utleniania tlenku azotu wywiązującego się w ostatnim etapie procesu. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz