fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W trzech zbiornikach znajdują się: CO, CO2, H2. Jak rozróżnić te gazy? (zobacz rozwiązanie)

2 Jak oczyścić tlenek węgla od domieszki dwutlenku węgla? (zobacz rozwiązanie)

3 Ułożyć równania reakcji ilustrujące proces wyodrębniania wodoru z gazu syntezowego (mieszanina H2+CO). (zobacz rozwiązanie)

4 Wyjaśnić, co oznaczają następujące określenia: 1) kwas krzemowy jest związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie; 2) kwas krzemowy jest słabym elektrolitem; 3) kwas krzemowy jest związkiem nietrwałym; 4) sole kwasu krzemowego ulegają hydrolizie. (zobacz rozwiązanie)

5 Wyjaśnić, dlaczego węglany nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w roztworach kwaśnych. (zobacz rozwiązanie)

6 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
C->CO->CO2->NaHCO3->Na2CO3->CO2
W przypadku reakcji przebiegających pomiędzy jonami podać również równanie w formie jonowej. (zobacz rozwiązanie)

7 Podczas przepuszczania dwutlenku węgla przez wodę wapienna, najpierw następuje zmętnienie, a następnie jego zanik. Wyjaśnij te zjawiska równaniami reakcji. (zobacz rozwiązanie)

8 Jak otrzymać kwas krzemowy z krzemionki? Ułożyć równania reakcji, opisać czynności eksperymentalne, proponując konkretne ilości potrzebnych substancji (dla roztworów również stężenia) niezbędnych do otrzymania około 0,1 mola produktu. (zobacz rozwiązanie)

9 5g dwutlenku krzemu wrzucono do stężonego roztworu, zawierającego 6g kwasu fluorowodorowego. Ile dm3 czterofluorku krzemu (warunki normalne) wydzieliło się podczas doświadczenia? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz