fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Ułożyć równania reakcji ilustrujące następujące przemiany: 1) dioksochromian(III) potasu--(kwas)-->sól chromu(III), 2) chlorek chromu(III)--(zasada)--> dioksochromian(III).Podać pełne nazwy produktów. (zobacz rozwiązanie)

2 W jaki sposób otrzymać:
a) chromian(VI) ołowiu(II) z azotanu ołowiu(II);
b) Cr2O3 z CrCl3?
(zobacz rozwiązanie)

3 W reakcji 3g chromu z kwasem otrzymano 1,29dm3 wodoru (warunki normalne). Obliczyć wartościowość chromu w utworzonej soli. (zobacz rozwiązanie)

4 W roztworze wodnym przeprowadzono następująca reakcję:
5NgI2+2KMnO4+8H2SO4->5MgSO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 5I2 +8H2O.
Jakie jony brały w niej udział? (zobacz rozwiązanie)

5 5g tlenku manganu(II) ogrzewano w strumieniu wodoru. Po przerwaniu ogrzewania pozostały tlenek i wytworzony mangan ważyły 4,1g. Ile gramów tlenku manganu(II) uległo redukcji? (zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć stopień dysocjacji kwasu tetraoksomanganowego(VII)(HMnO4) w 0,1-molowym roztworze, jeżeli stężenie jonów wodorowych w tym roztworze wynosi 0,09mol/dm3. (zobacz rozwiązanie)

7 Czy 30cm3 10-molowego HCl wystarczy do roztworzenia 5g dwutlenku manganu? (zobacz rozwiązanie)

8 W wyniku reakcji żelaza z kwasem solnym otrzymano związek, na który podziałano roztworem wodnym wodorotlenku sodu, stwierdzając wydzielenie się osadu. Jaka substancja wytraciła się w formie osadu? (zobacz rozwiązanie)

9 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
a) FeO->Fe2O3->Fe2(SO4)3; FeO->FeCl2->Fe(OH)2->Fe(OH)3->Fe2(SO4)3; Fe(OH)3->Fe2O3
b) Fe->Fe3O4->FeO->Fe2O3->Fe; Fe3O4->Fe.
Dla reakcji przebiegających pomiędzy jonami podać również równania w formie jonowej. (zobacz rozwiązanie)

10 Jakie fakty doświadczalne dowodzą, że wodorotlenek żelaza(III) jest trwalszy od wodorotlenku żelaza(II)? (zobacz rozwiązanie)

11 Jak z wodorotlenku żelaza(II) otrzymać: 1) FeSO4, 2) FeCl2? (zobacz rozwiązanie)

12 Jak otrzymać tlenek żelaza(II) z chlorku żelaza(III)? (zobacz rozwiązanie)

13 Czy żeliwo można całkowicie rozpuścić w kwasie solnym? Odpowiedź uzasadnić. (zobacz rozwiązanie)

14 Która z następujących rud zawiera największy procent żelaza: magnetyt, hematyt, syderyt? (zobacz rozwiązanie)

15 Ile gramów dwutlenku krzemu otrzymamy, jeżeli do redukcji 64g tlenku żelaza(II) użyjemy 11,7g krzemu? (zobacz rozwiązanie)

16 Do roztworu zawierającego 2mole FeCl3, dodano roztwór zawierający 8moli NaOH. Osad odsączono. Do przesączu dodano roztwór zawierający 0,5 mola H2SO4. Jaki odczyn miał otrzymany roztwór? (zobacz rozwiązanie)

17 Jaką objętość, w warunkach normalnych, zająłby tlenek węgla potrzebny do zredukowania 103kg tlenku żelaza(II)? (zobacz rozwiązanie)

18 Ile kilogramów dwutlenku krzemu uległo redukcji w wielkim piecu, jeżeli otrzymano 7*105kg surówki zawierającej 4% krzemu? (zobacz rozwiązanie)

19 10g stali spalono w strumieniu tlenu i otrzymano 0,2g dwutlenku węgla. Ile procent węgla zawierała stal? (zobacz rozwiązanie)

20 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
Cu->CuO->CuCl2->Cu(OH)2->CuO->Cu.
(zobacz rozwiązanie)

21 Jak odróżnić roztwór AgNO3 od roztworu Cu(NO3)2? (zobacz rozwiązanie)

22 Miedź i srebro nie reagują z kwasem solnym, lecz reagują z kwasami: azotowym i siarkowym. Czy fakt ten stanowi wyjątek od reguły reaktywności wynikający z szeregu elektrochemicznego? Odpowiedź uzasadnić. (zobacz rozwiązanie)

23 Jak z mieszaniny miedzi i glinu otrzymać czystą miedź? (zobacz rozwiązanie)

24 Jak rozdzielić mieszaninę miedzi i żelaza? (zobacz rozwiązanie)

25 Na mieszaninę tlenku miedzi(II) i miedzi działano kwasem solnym, po czym całość przesączono. Jakie substancje pozostały na sączku? (zobacz rozwiązanie)

26 Do roztworu zawierającego 4mole chlorku miedzi(II), dodano roztwór zawierający 2 mole wodorotlenku sodu. Osad odsączono, a do przesączu dodano 1mol kwasu solnego. Jaki był odczyn roztworu? (zobacz rozwiązanie)

27 5,9g stopu miedzi z glinem poddano działaniu kwasu solnego. Wydzielający się gaz zajął w warunkach normalnych objętość 3,36dm3. Obliczyć, ile moli miedzi przypada na 1 mol glinu w tym stopie. (zobacz rozwiązanie)

28 W celu określenia zawartości srebra w monecie srebrnej, kawałek monety o masie 3g rozpuszczono w kwasie azotowym, a do otrzymanego roztworu dodawano kwas solny, aż do całkowitego wytracenia osadu. Masa osadu po wysuszeniu wynosiła 1,99g. Ile procent srebra zawierała moneta? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz