fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Jak stwierdzić, czy badana substancja jest węglikiem glinu, czy karbidem? (zobacz rozwiązanie)

2 Czy można gasić wodą płomień w pomieszczeniu, w którym znajduje się karbid? Uzasadnić odpowiedź. (zobacz rozwiązanie)

3 W dwóch zbiornikach znajdują się: etan i etylen. Jak je rozróżnić? (zobacz rozwiązanie)

4 Ułożyć równania reakcji spalania: a) propenu; b) propynu; prowadzące do wytworzenia CO2, CO lub C. (zobacz rozwiązanie)

5 Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek alkenów. Narysuj wzory tych związków i podaj ich nazwy. (zobacz rozwiązanie)

6 Na rysunku przedstawiono modele cząsteczki różnych węglowodorów. Narysuj wzory tych związków i podaj ich nazwy. (zobacz rozwiązanie)

7 Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek (zobacz rozwiązanie)

8 Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek (zobacz rozwiązanie)

9 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek: … (zobacz rozwiązanie)

10 Podać wzory grupowe następujących związków:
a) 3-metylobut-1-en, 2-metylobut-2-en, 2-metylobut-1-en;
b) 3-metylobut-1-yn, 4-metylopent-2-yn, 3,3-dichropropyn.
(zobacz rozwiązanie)

11 Podać nazwy systematyczne następujących związków: … (zobacz rozwiązanie)

12 Narysować wzory grupowe wszystkich izomerów: a) C3H6, b) C4H8, c) C5H10, d) C3H4, e) C4H6, f) C5H8. (zobacz rozwiązanie)

13 Czy związki mające ten sam wzór empiryczny: a) muszą być homologami, b) mogą być homologami? (zobacz rozwiązanie)

14 Czy węglowodory o podanym szkielecie węglowym mogą zawierać wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla (zobacz rozwiązanie)

15 Narysować fragment struktury polipropylen, w którym będą widoczne atomy węgla pochodzące od czterech cząsteczek propylenu. (zobacz rozwiązanie)

16 Poniżej narysowano fragment łańcucha pewnego polimeru (zobacz rozwiązanie)

17 Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian: (patrz zbiór zadań)… (zobacz rozwiązanie)

18 Ułożyć równania reakcji otrzymywania chlorku winylu w reakcji: 1) przyłączania chlorowodoru, 2) eliminacji chlorowodoru. (zobacz rozwiązanie)

19 Ułożyć równania reakcji 2-metylopropenu z bromem i z wodorem. (zobacz rozwiązanie)

20 Posługując się wyłącznie wzorami grupowymi, ułożyć równania reakcji przyłączania 1 mola wodoru, chlorowodoru i bromu do: 1) etynu, 2) propynu. (zobacz rozwiązanie)

21 Ile cząsteczek etylenu uległo polimeryzacji, jeżeli masa cząsteczkowa polietylenu wynosi około 20 000u? (zobacz rozwiązanie)

22 Ile gramów węgliku wapnia potrzeba do otrzymania 8dm3 acetylenu (warunki normalne)? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz