fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

 
omega

Pobierz kod DWA EKARNY

 
Jak zrobić podział ekranu dla dwóch graczy w grze 2D?

Witam wszystkich czytających ten artykuł, w którym chciałbym podzielić się pewnym pomysłem, jaki można zastosować do gry 2D w przypadku, jeśli chcemy podzielić się monitorem. Spodziewany efekt końcowy widoczny jest na poniższym zrzucie działającego przykładu.
 
 Tworzenie gier 2D: dwa ekrany 1
 
Oczywiście omawiane rozwiązanie jest przedstawione w DELPHI plus OMEGA. Grafika do przykładu została pobrana z www.strefatg.be. Komponenty jakie będą potrzebne są widoczne na poniższym rysunku
 
 Tworzenie gier 2D: dwa ekrany 2

 
Za podział ekranu na dwie części odpowiedzialne są te zaznaczone- czyli OmegaSurface.

Ale po kolei.

1. Ustawiamy parametry podziału ekranu.

przyjmujemy rozdzielczość na 800x600 (ustawiamy to w Object Inspektor komponentu OmegaScreen), stąd każdy z graczy będzie mieć do dyspozycji ekran o wymiarach 400x600 pikseli. Załatwimy to w tej procedurze


 procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
OmegaScreen1.Init;
OmegaScreen1.SetHWnd(self.handle);
//parametry ekranu lewego
OmegaSurface1.SethWnd(self.handle);
OmegaSurface1.Width :=400;
OmegaSurface1.Height:=600;
OmegaSurface1.x:=0;
OmegaSurface1.y:=0;
//parametry ekranu prawego
OmegaSurface2.SethWnd(self.handle);
OmegaSurface2.Width :=400;
OmegaSurface2.Height:=600;
OmegaSurface2.x:=401;//przesuń o 1 piksel aby powstała linia graniczna
OmegaSurface2.y:=0;

OmegaFont1.Init;
OmegaFont1.CreateFont('Arial',9,[]);
OmegaFont1.Color:=OmegaColor(255,0,0);
end;

 


Tu chciałbym zwrócić uwagę, że linię podziału uzyskamy w możliwie prosty sposób- współrzędną prawego ekranu ustawimy nie na 400 ale na 401, czyli: OmegaSurface2.x:=401;
O jej kolorze zadecydują parametry czyszczenia głównego (całego) ekranu :

OmegaScreen1.ClearScreen(0,0,0,0), którą wywołujemy w "zegarze" aplikacji.

2 Algorytm rysowania pojedynczego ekranu można wykonać według kroków:

Czyść ekran
Ustaw świat dla gracza
Rysuj świat

Rysowanie na obu ekranach odbywa się w tej procedurze (pełna postać w kodzie przykładu):


 


procedure TForm1.OmegaTimer1Timer(Sender: TObject);
begin
.....
....
OmegaScreen1.BeginRender;
OmegaScreen1.ClearScreen(0,0,0,0);
......
......
//Ekran GraczA
OmegaSurface1.BeginRender;
OmegaScreen1.ClearScreen(0,0,0,0);
UstawSwiatWedlugGracza(GraczA);
OmegaSprite1.Draw;
OmegaSurface1.EndRender;

//Ekran GraczB
OmegaSurface2.BeginRender;
OmegaScreen1.ClearScreen(0,0,0,0);
UstawSwiatWedlugGracza(GraczB);
OmegaSprite1.Draw;
OmegaSurface2.EndRender;
......
......
OmegaScreen1.EndRender;
end;

 Dlaczego OmegaSprite1.Draw? a to tylko dla tego, że nasz świat oparty jest na kostkach (20x20) klasy TSprite. Jeśli to rozwiązanie zastosujemy, to nie musimy w pętli rysować naszego świata (załatwi to za nas procedura Draw komponentu OmegaSprite) i mamy bazę wyjściową do testowania kolizji (której w tym przykładzie nie uwzględniam). Oczywiście możemy zastosować komponent OmegaMap na podobnych zasadach lub możemy obsłużyć rysowanie świata w pętli korzystając z OmegaImageList...Te problemy są na inny temat.
Ważnym elementem w naszych rozważaniach jest ta procedura:

UstawSwiatWedlugGracza(). Jak ona działa?

3 Działanie procedury: UstawSwiatWedlugGracza()

Zadaniem tej procedury jest odpowiednio przesuwać świat w ekranach obu graczy z uwzględnieniem zmiany pozycji gracza pierwszego względem gracza drugiego. Inaczej mówiąc typowe zastosowanie transformacji Galileusza- znajdź współrzędne poruszającego się układu w innym poruszającym się układzie...

Ciało wspomnianej procedury


 


procedure TForm1.UstawSwiatWedlugGracza(Gracz:TGracz);
var
k,w:integer;//to kolejne kolumny i wiersze
begin
for w:=0 to high(Warstwa0)do
for k:=0 to high(Warstwa0[0])do begin
//wartswa gruntu
Warstwa0[k,w].x:=Gracz.EkranX+Gracz.xMapy+k*OmegaImageList1.ImageList.Items[0].ImageWidth;
Warstwa0[k,w].y:= Gracz.yMapy+w*OmegaImageList1.ImageList.Items[0].ImageHeight;
..... //wartswa krzaków itp.
.....Warstwa1[k,w].x:=Warstwa0[k,w].x;
Warstwa1[k,w].y:=Warstwa0[k,w].y;
end;
if Gracz.Name='GraczA'then begin
Gracz.x:=Gracz.X0;
Gracz.y:=Gracz.Y0;
GraczB.X:=GraczB.X0+Gracz.xMapy-GraczB.XMapy;
GraczB.Y:=GraczB.Y0+Gracz.yMapy-GraczB.YMapy;
end;
if Gracz.Name='GraczB'then begin
Gracz.x:=Gracz.X0+Gracz.EkranX;
Gracz.y:=Gracz.Y0;
GraczA.X:=GraczA.X0+Gracz.EkranX+Gracz.xMapy-GraczA.XMapy;
GraczA.Y:=GraczA.Y0+Gracz.yMapy-GraczA.YMapy;
end;
end;

 Na uwagę zasługują te linie


 
Warstwa0[k,w].x:=Gracz.EkranX+Gracz.xMapy+k*OmegaImageList1.ImageList.Items[0].ImageWidth;
Warstwa0[k,w].y:= Gracz.yMapy+w*OmegaImageList1.ImageList.Items[0].ImageHeight;

 Gdzie zmienna Gracz.EkranX to stała wartość względnego przesunięcia obu ekranów. Wynosi ona 400 pikseli wzdłuż osi X. Na osi Y - to 0. Jest ona ustalana w momencie tworzenia graczy. Dla gracza lewego podajemy zero a dla gracza prawego 400 (patrz do procedury tworzenia gracza w kodzie programu). Zmienne Gracz.xMapy i Gracz.yMapy przechowują informację o ile pikseli przesuną się każdy z graczy w swoim świecie. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że gracz w swoim ekranie wyświetlany jest na środku, to świat jest przesuwany względem "duszka" gracza. Jako, że ta sama procedura została zastosowana dla dwóch graczy użyłem najprostszego pomysłu ich rozróżnienia- po nazwie własnej (GraczA, GraczB). Omawiana procedura jest wywołana dwa razy, podczas odświeżania ekranu lewego a następnie ekranu prawego.

I to by było na tyle o tworzeniu dwóch ekranów. Pozostałe elementy kodu programu to procedury tworzenia losowej mapy świata, duszków graczy i klawiszologia . Omawiany przykład nie uwzględnia zmiany współrzędnej "Z" duszka, kolizji, pilnowania dopuszczalnej granicy ruchu itp. Problemy te są przedstawione w przykładach dołączonych do komponentu Omegi.

Na zakończenie mogę jeszcze wspomnieć, że ten pomysł można zastosować do rysowania mapy świata gry. Tylko należy utworzyć jeden pomocniczy mały ekran o wymiarach przeskalowanego świata (gra byłaby rysowana w OmegaScreen1 zaś mapka w OmegaSurface). Choć myślę, że nie jest to jedyne rozwiązanie...ale, od czego są pomysły. No i oczywiście jak się pomyśli to można znacznie przyśpieszyć rysowanie światów i to ogromnych światów.

KoniecAlkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz