fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

 
omega

Pobierz kod OMEGAPAKER
KOMPRESJA I DEKOMPRESJA PLIKÓW GRY


Serdecznie witam wszystkich czytających ten artykuł w którym chcę opisać metodę pakowania i rozpakowywania plików gry. Metoda będzie bardzo prosta, oparta na nieskomplikowanej klasie, którą Ty czytelniku możesz sobie rozbudować... Oczywiście rozwiązanie będzie opisane w Object Pascalu i z użyciem Omegi.


Ukryte właściwości OMEGI

Przeglądając pakiet Omegi można natrafić na taki unit: LZRW1.PAS. Zawiera on bardzo ciekawe metody związane z kompresją i dekompresją danych. Zainteresowanych odsyłam do przeglądnięcia wspomnianego unit-u.


Pisząc własny edytor światów oraz oprogramowując pliki zapisu stanu gry musimy się zdecydować na sposób przechowywania danych. Najłatwiej jest to zapisać w zwykłym pliku tekstowym. Ale powstaje banalny problem: do takiego pliku każdy będzie mieć dostęp pomimo zmianie jego rozszerzenie. Aby zabezpieczyć przed manipulacjami w sercach poziomów gry pasuj zastosować kodowanie...Omega daje inne rozwiązanie. Można takie pliki spakować a to w zupełności wystarczy, ba dodatkowo mamy upakowanie danych.

Tyle słowa wstępnego

Prosta klasa pakera


 


TPaker=class(TLzrw1)
private
FSciezka:string;//sciezka i nazwa pliku kompresji lub dekompresji
FStrumienWejscia,
FStrumienWyjscia:TMemoryStream;
public
property StrumienWejscia:TMemoryStream read FStrumienWejscia write FStrumienWejscia;
property StrumienWyjscia:TMemoryStream read FStrumienWyjscia write FStrumienWyjscia;
constructor Create(AOwner: TComponent;ASciezka:string);virtual;
destructor Destroy;override;
procedure Kompresja;
procedure Dekompresja(var AListaDanych:TStringList);
end;

 Najważniejsze procedury tej klasy to

a) procedure Kompresja
b) procedure Dekompresja

Procedura Kompresja

Opiera się na odwołaniu do wbudowanej metody kompresji danych klasy bazowej TLzrw1 odczytany plik pakowany jest do wskazanego pliku FSciezka po wykonaniu kilku linii kodu:


 


FStrumienWejscia.Position:=0;
UseStream:=true;
InputStream:=FStrumienWejscia;
OutputStream:=FStrumienWyjscia;
Compress;
FStrumienWyjscia.Position:=0;
FStrumienWyjscia.SaveToFile(FSciezka);

 Tu uwaga kod przykładowego programu otwiera pliki z rozszerzeniem *.txt i pakuje je do pliku o takiej samej nazwie ale zmienionym rozszerzeniu na *.OmegaPak

Procedura Dekompresja

Ta procedura rozpakowuje pobrane dane do zmiennej typu TStringList W kodzie programu jest to zmienna o nazwie ListaDanych Jest to wygodny sposób przechowywania rozpakowanego pliku. Ponieważ mamy dostęp do pojedynczej linii pliku ListaDanych.Strings[i] Wystarczy teraz zastosować funkcję opracowaną przez Tostera (jest gdzieś w zasobach www.unit1.pl) odczytu danych oddzielonych ustalonym separatorem i możemy tak sobie zorganizować zapis danych naszego świata, że w jednej linii będziemy mieć szereg informacji (oddzielonych np. spacją) o pojedynczej kości mapy świata gry...

Poniżej kod procedury rozpakowującej dane


 


FStrumienWejscia.LoadFromFile(FSciezka);
FStrumienWejscia.Position:=0;
UseStream:=true;
InputStream :=FStrumienWejscia;
OutputStream:=FStrumienWyjscia;
Decompress;
FStrumienWyjscia.Position:=0;
AListaDanych.LoadFromStream(FStrumienWyjscia);

 I to wszystko. Resztę czytelniku znajdziesz w załączonym kodzie. Jeszcze jedno do projekty należy dołączyć w sekcji uses

uses
...,LZRW1, ...


KONIEC

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz