fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
 tworzenie gier 2d wędrowanie w świecie gry 2dd41.jpg

Pobierz kod Wędrowanie w świecie 2D- część 4

 
WĘDROWANIE W ŚWIECIE 2D (część 4)


Odsłona czwarta

 tworzenie gier 2d wędrowanie w świecie gry 2dd41.jpg

Bohater trylogii wędrówki w świecie 2D w końcu znalazł w lesie karczmę, o której słyszał w części drugiej. Wie, że w karczmie jest to, co musi być...

gry/wedrowanie2d4/wedrowanie2d42.jpg

Ale nie umie do niej wejść. Musimy mu pomóc.

Czas zacząć. Na wstępie przedstawię pewne fakty wynikające z przyjętego modelu rozwiązania organizacji świata 2D opisanego w pierwszych trzech częściach:

a) Jeśli bohater jest za drzewem lub budynkiem to ma być widoczny ale w zmienionych barwach
b) Rozpoznaje pnie drzew- umie wykryć kolizję z pniem
c) Umie chodzić tylko po ścieżkach (w tej części zrezygnuję z tej umiejętności, patrz procedura: TGracz.MoznaIsc; warunek : if(Drogi[wd,kd]>-1){or(MapaWarstwa0[w,k]=0)})

Do tego modelu należy dodać kolejne warunki:

a) W świecie 2D może (raczej musi) istnieć budynek, który osadzamy w całości (w jednym obrazie graficznym)
b) Do budynku można wejść- czyli musi być oprogramowany model wirtualnych drzwi
c) Warunek b wymaga wprowadzenia zmiany mapy w świecie 2D w obrębie aktualnego poziomu gry
d) Warunek c musi być przeprowadzony możliwie najszybciej, tak, aby nie spowalniać gry
e) Jeśli bohater jest w budynku, to nadal obowiązuje test kolizji, aby czasem go z karczmy przez ścianę nie wykopali

Tu chciałbym zwrócić uwagę na pewną trudność warunku c. Otóż, jeżeli bohater jest poza budynkiem, to wymiary budynku zajęte w mapie siatki świata 2D nie są duże w porównaniu z układem pokoi, komnat itp. jakie mogą się znaleźć w tej budowli. Powstaje problem szybkiej organizacji zmiany siatek mapy, grafiki...

Przerażający problem, jeśli się nie ma na to pomysłu. Rozwiązanie, które podam jest proste i bardzo szybkie. Ponadto łatwo ten schemat można zastosować do innego modelu warstw (w tym gigantycznych map).

Osadzamy budynek- upragnioną karczmę

Jako, że " duszki " bohaterów mają być widoczne za ścianami budynku, czyli zmieniać się na tych samych zasadach, co za drzewami przyjmę, że budynek karczmy będzie "dzieckiem" klasy Troslina. Czyli TKarczma=class(TRoslina). Do zasobów grafiki komponentu OmegaImageList należy dodać obraz budynku karczmy oraz obraz "kości" jego wnętrza.

 tworzenie gier 2d wędrowanie w świecie gry 2dd43.png

 tworzenie gier 2d wędrowanie w świecie gry 2dd45.png

 tworzenie gier 2d wędrowanie w świecie gry 2dd47.jpg

Naszą karczmę należy gdzieś w świecie umieścić. Do unitu : swiatUnit2.pas wprowadzimy tablicę przechowującą punkt zaczepienia budynków (u nas tylko karczmy): mapaWarstwa1:array[0..19,0..19]of integer. Tę tablicę mozna traktować jako tablicę murów. Czego nie było w częściach poprzednich.
Dodatkowo ten punkt będzie wyznaczać wirtualne drzwi do karczmy. Położenie punktu w tej tablicy to 9 kolumna i 14 wiersz licząc od zera. W tych współrzędnych umieszczamy indeks odpowiadający indeksowi obrazowi naszej karczmy pobranemu z OmegaImageList1. Czyli jest to wartość 7.
Tu nie musimy się martwić, że obraz budynku karczmy będzie justowany do jej lewego boku w klatce mapy świata. Ponieważ TKraczma jet potomkiem klasy TRoslina. A w tej klasie, w procedurze rysowania obrazu jest narzucane justowanie względem środka klatki mapy. Stąd należy obraz drzwi karczmy narysować (w miarę) na środku jej ściany.

Możemy teraz w kodzie programu utworzyć nasza karczmę. Zrobimy to w procedurze tworzenia świata 2D.
Czyli procedure TForm1.TworzSwiat; Tu chciałbym zwrócić uwagę na te linijki kodu tej procedury......
Karczma.DoCollision :=true;//false;
Karczma.DoPixelCheck:=true;
//zapamietaj obszar karczmy
Drogi[wD,kD-1]:=7;
//Drogi[wD,kD]:=7;
Drogi[wD,kD+1]:=7;
Drogi[wD-1,kD-1]:=7;
Drogi[wD-1,kD]:=7;
Drogi[wD-1,kD+1]:=7;
....W przyjętym rozwiązaniu testu kolizji musimy zabronić bohaterowi wejścia do karczmy z każdej strony. Czyli uzupełnić tablicę Drogi indeksami większymi od -1 (minus jeden) Tak aby w ogólnym zarysie powstał obszar zabroniony (za wyjątkiem drzwi) odpowiadający kształtowi budynku karczmy. Powiedzmy coś takiego:

 tworzenie gier 2d wędrowanie w świecie gry 2dd48.jpg

Rola tablicy Drogi omówiona jest w częściach poprzednich.

Wchodzimy do karczmy

Teraz wystarczy dojść do współrzędnych wirtualnych drzwi. Czyli w procedure TGracz.JakaKostka; należy odnotować fakt wejścia/ wyjścia z budynku. Modyfikujemy wspomnianą wyżej procedurę pprzez dodanie tych linijek://*****część czwarta************
if (k=9)and(w=14)and(not fWBudynku)then begin
fWBudynku:=true;wKarczmie;
end;
if (k=9)and(w=15)and(fWBudynku)then begin
fWBudynku:=false;
zKarczmy;end;
end;Teraz kilka słów o jej działaniu.

Proszę zauważyć flagę logicznego stanu obecności "duszka" w budynku fWBudynku. Ta flaga będzie decydować o ukryciu obiektów nie związanych z wnętrzem karczmy. Czyli :obrazu karczmy, drzew i trawy. Jak tę flagę szybko w kodzie programu wykorzystać?

Skorzystamy z faktu, że obraz Karczmy i drzew to jedna i ta sama klasa macierzysta TRoslina żyjąca na obiektach TSprite. Aby unikać niepotrzebnych pętli, które zawsze spowalniają korzystamy z faktu, że procedury obiektów TSprite są wykonywane w zegarze aplikacji w liniach:OmegaSprite1.Dead;
OmegaSprite1.Move(OmegaTimer1.DeltaSecs);
OmegaSprite1.Draw;Więc dla klasy TRoslina wprowadzimy dodatkowa linię:procedure TRoslina.Move(const MoveCount:single);
begin
if TGracz(Gracz).fWBudynku then Visible:=false else Visible:=true;
inherited Move(MoveCount);orazprocedure TRoslina.onCollision(const Sprite:Tsprite;const colX,colY:integer);
begin
if not Visible then exit;//część czwartaRozwiązanie proste, skuteczne i szybkie.

Dla trawy zrobimy inaczej. Nie możemy ukryć warstwy podstawowej. Zostaje nam zmiana obrazów klatek.
Zrobią to poniższe procedury:procedure wKarczmie;//część czwarta
procedure zKarczmy; //część czwartaNie będę tu ich przytaczać, można je prześledzić w kodzie programu. Ich działanie jest proste. Jedynie omówię w punktach pomysł jaki tu wykorzystałem:

a) Zapamiętaj siatkę dróg w buforze (warto zapamiętać niż ponownie ją odtworzyć- zysk na czasie)
b) Zbuduj nowa siatkę dróg obowiązującą w budynku
c) Ustaw w warstwie zerowej indeks -1(minus jeden) dla klatek obrazu (w poprzednich częściach wyjaśniłem, co robi takie podejście)
d) W klatkach odpowiadających podłodze budynku załaduj nowe obrazy na podstawie mapy siatki budynku. Tu: mapaKarczmaWarstwa0
e) Utwórz warstwę nr 1 na podstawie siatki mapy wnętrza budynku. Tu: mapaKarczmaWarstwa1. Uwaga tworzymy tylko tyle ile jest kostek ścian. Nie ma sensu tworzenie tyle kostek mapy dla warstwy 1 (pierwszej) ile wynosi całkowity rozmiar świata. Ten pomysł też przyczynia się do wzrostu prędkości zmiany i wyświetlania grafiki gry.

Jeżeli bohater wyjdzie z budynku to zwalniamy warstwę nr jeden i przywracamy stan poprzedni. Wszystko odbywa się bardzo szybko i w miarę prosto, bo nie ma dodatkowych indeksów zmian, flag i pętli. Warunkiem dobrej prędkości jest również trzymanie załadowanej grafiki, w OmegaImageList obowiązującej w danym poziomie gry. Pomysł można usprawnić tak, aby tablice warstw, wnętrz budynków przechowywały również indeksy obrazów a nie tylko ich klatek. Ja tu tego nie wprowadzam a to tylko ze względu na zgodność z modelem części 1,2 i 3 omawianych artykułów oraz z rozrostem map siatek (budowanie ich z klawiatury w kodzie programu mija się z celem, to musi robić nam edytor).

I to by było na tyle o piciu piwa w karczmie świata 2D

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz