fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka: Akustyka

 teoria Akustyka

Pobierz program Fizyka: Akustyka


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Akustyka

Przyczyną zjawisk akustycznych są drgania ośrodków sprężystych -ciał stałych, cieczy czy gazów. Drgania te rozchodzą się w postaci fal podłużnych. Fale, których częstotliwości są w przedziale od 20 do 20 000Hz wywołują u ludzi wrażenia słuchowe.
 
Cechy fali dźwiękowej
-źródłem dźwięków jest ciało lub układ drgający,
-jest to fala podłużna
-rozchodzi się w ośrodkach sprężystych, w próżni nie powstaje
-jeżeli ośrodek jest jednorodny, to fala dźwiękowa rozchodzi się ze stałą szybkością

 
Infradźwięki- fale o częstotliwości mniejszej od częstotliwości słyszalnej
 
Ultradźwięki- fale o częstotliwości większej od słyszalnej
 
Dźwięk- jest wrażeniem słuchowym, powstałym w wyniku interferencji fali okresowej podstawowej i kilku wyższych harmonicznych, przykładowym źródłem dźwięku są struny głosowe
 
Ton- to wrażenie słuchowe wywołane dźwiękiem o określonej częstotliwości, amplitudzie, na przykład źródłem może być drgający kamerton
 
Szmer- to wrażenie słuchowe wywołane nakładającymi się falami nieokresowymi o różnych częstotliwościach.
 
Poziom natężenia dźwięku (n)- za wzorcową częstotliwość przyjmuje się f=1000Hz, dla której próg słyszalności wynosi 10^-12 Wm^2. Ten punkt jest punktem zerowym przyjętej skali. Poziom natężenia wynosi n, gdy natężenie jest 10^n razy większe od natężenia przyjętej granicy słyszalności.
 
akustyka natężenie dźwięku
 
Natężenie fali w odległości r od źródła wyraża się zależnością
 
natężenie fali w odległości R od źródła
 
Bel (B)- jednostka natężenia dźwięku, częściej używany jest decybel (dB), który jest dziesięć razy mniejszy 1B=10dB , próg bólu przyjmuje się 120dB
 
Fon- jednostka głośności dźwięku, głośność wynosi n fonów, gdy dany dźwięk słyszany jest tak samo głośno, jak dźwięk o natężeniu n dB i o częstotliwości f=1000Hz
 
Głośność- jest to indywidualna miara oceny poziomu natężenia dźwięku. Dźwięk jest tym głośniejszy im ma większą amplitudę w przypadku fal o tej samej częstotliwości. Jeżeli porównujemy fale o różnej częstotliwości to wrażenia słuchowe są inne. Ucho ludzki inaczej odbiera fale o tym samym natężeniu a różnej częstotliwości. Głośniej się słyszy dźwięk o częstotliwości 1000Hz niż 200Hz
 
Zjawisko Dopplera- jest to pozorna zmiana częstotliwości dźwięku, które zachodzi, gdy źródło i odbiornik są względem siebie w ruchu.
 
efekt Dopplera
 
Obiektywne i subiektywne cechy dźwięku
 
Cechy obiektywne to częstotliwość, natężenie ewentualnie poziom natężenia, charakter drgań. Tym cechom odpowiadają cechy subiektywne odbierane i oceniane przez każdego z nas. Stąd charakterystyka dźwięku tymi cechami nie jest jednoznaczna. Jest to wysokość, głośność i barwa dźwięku.