fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka: Optyka fizyczna

 teoria Optyka fizyczna

Pobierz program Fizyka: Optyka fizyczna


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Optyka fizyczna

Prawo odbicia
 
Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna leżą na jednej płaszczyźnie
 
optyka fizyczna sciąga na telefon
 
Kąt padania- kąt między kierunkiem promienia padającego a prostą prostopadłą (normalną) do granicy ośrodków
 
Kąt odbicia- kąt między kierunkiem promienia odbitego a prosta prostopadłą (normalną) do granicy ośrodków
 
Współczynnik załamania- ośrodka jest miarą zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku
 
optyka fizyczna sciąga na telefon
 
Bezwzględny współczynnik załamania- to współczynnik załamania światła na granicy dowolnego ośrodka i próżni
 
optyka fizyczna sciąga na telefon
 
Względny współczynnik załamania ośrodka drugiego względem pierwszego jest równy stosunkowi bezwzględnych współczynników załamania tych dwóch ośrodków
 
Wyprowadzenie zależności
 
optyka fizyczna sciąga na telefon
 
Prawo załamania (prawo Snelliusa)
 
Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest dla dwóch danych ośrodków wielkością stałą, równą stosunkowi szybkości światła w tych ośrodkach i zwaną względnym współczynnikiem załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszego
 
optyka fizyczna sciąga na telefon
 
Całkowite wewnętrzne odbicie
 
Występuje wtedy, gdy światło z jednego ośrodka nie przedostaje się do drugiego. Warunkiem całkowitego wewnętrznego odbicia jest to, aby kąt padania był większy od kąta granicznego.
 
Kąt graniczny- to kąt, dla którego kąt załamania wynosi 90 stopni.
 
optyka fizyczna sciąga na telefon
 
Zjawisko polaryzacji światła
 
Światło spolaryzowane, to świtało, którego wektor natężenia pola elektrycznego leży w jednej płaszczyźnie
 
optyka fizyczna sciąga na telefon
 
Polaryzacja światła przez odbicie
 
Światło ulega także polaryzacji przy odbiciu. Całkowita polaryzacja zachodzi dla określonego kąta padania- kąta Brewstera.
 
Kąt Brewstera jest to taki kąt padania, przy którym promień odbity tworzy z promieniem załamanym kąt 90stopni
 
optyka fizyczna sciąga na telefon
 
Kąt Brewstera związany jest ze współczynnikiem załamania materiału odbijającego wzorem
 
optyka fizyczna sciąga na telefon
 
Doświadczenie Younga- świadczy o falowej naturze światła
 
optyka fizyczna sciąga na telefon
 
Za przesłoną S1 z pojedynczą szczeliną zgodnie z zasada Huygensa rozchodzi się fala walcowa (na płaszczyźnie kolista). Do przesłony S2 dochodzi fala w zgodnych fazach (jest spójna). Za tą szczeliną powstają dwie fale koliste, które potwierdzają falową naturę światła przez występowanie zjawiska dyfrakcji i interferencji. Na ekranie widoczne są prążki interferencyjne. To samo można pokazać stosując siatkę dyfrakcyjną
 
Siatka dyfrakcyjna-jeden z najprostszych przyrządów do przeprowadzania analizy widmowej. Tworzy ją układ równych, równoległych i jednakowo rozmieszczonych szczelin.
 
optyka fizyczna sciąga na telefon
 
Stała siatki dyfrakcyjnej- oznaczana symbolem (a), jest to odległość między sąsiednimi szczelinami
 
Rząd widma- są to kolejne punkty widoczne na ekranie za siatką dyfrakcyjną, które odpowiadają kolejnym prążkom interferencyjnym, prążek środkowy oznaczany jest jako prążek rzędu 0
 
optyka fizyczna sciąga na telefon
 
Wzór na sinus kąta ugięcia prążka n-rzędu
 
optyka fizyczna sciąga na telefon